Διαδίκτυο, ελευθερία, δημοκρατία, διαφάνεια και το Wikileaks

Διαδίκτυο, ελευθερία, δημοκρατία, διαφάνεια και το Wikileaks

110Wik1Η σελίδα αυτή άνοιξε αρχές Δεκεμβρίου 2010. Ως εισαγωγή επαρκεί η παράθεση επιφυλλίδας στις 5.12.2010 στο «Έθνος της Κυριακής» όπου και γίνεται η διεθνολογική μου τοποθέτηση για το ζήτημα αυτό. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μόνο ότι η τεχνολογική επανάσταση που έφερε το διαδίκτυο στο πεδίο των επικοινωνιών αποτελεί φαινόμενο ιστορικών διαστάσεων στην πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την οικονομία και την δημοκρατική συγκρότηση των πολιτικών συστημάτων (βλ. συναφή σελίδα στην διεύθυνση Άμεση Δημοκρατία).
Ανανεώνω την σελίδα τον Απρίλιο 2013 με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του Εκδότη του WikiLeak Julian Assange και των συνεργατών του με τίτλο «CYPHERPUNKS, Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (Εκδόσεις Ποιότητα).
Στο ευρύτερο διεθνές πεδίο, επιπλέον, αποτελεί μέσο χειραφέτησης πολλών κοινωνιών οι οποίες μέχρι πρόσφατα ήταν απομονωμένες και υπό έλεγχο, αν όχι και άμεσα υποτελείς. Το διαδίκτυο λειτουργεί διττά. Από την μια πλευρά προάγει μια πλανητική διάσταση στην επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά ενισχύει την προαιώνια αξίωση των κοινωνιών για αυτοδιάθεση επειδή λόγω διαφάνειας καθιστά την δεσποτεία κάθε είδους πιο δυσχερή. Τόσο ενδοκρατικά όσο και διακρατικά προάγεται η χειραφέτηση, η αξίωση για πρακτικές άμεσης δημοκρατίας και ο φωτισμός των δεσποτικών πρακτικών. Αντίστροφα, επίσης, προσφέρει την τεχνολογική δυνατότητα σε κυβερνήσεις ή άλλες ομάδες που διαθέτουν πόρους να αναπτύξουν μεθόδους άσκηση εποπτείας των ανθρωπίνων ενεργημάτων σε βαθμό και έκταση που ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στο παρελθόν.
Αυτό δεν είναι νομοτέλεια αν οι νέες τεχνολογίες λόγω και διαδικτύου διαδοθούν ευρύτερα και αν αναπτυχθούν τρόποι αντιμετώπισης όσων θελήσουν να δημιουργήσουν δομές που προάγουν τον ολοκληρωτισμό και την δεσποτεία. Η διαλεκτική σχέση διαφάνειας / δημοκρατίας, από την μια πλευρά, και δεσποτείας / ολοκληρωτισμού από την άλλη, είναι δυναμική, αντιθετική και αμφιλεγόμενη. Ταυτόχρονα, μεταλλάσσεται διαρκώς.
Μια πιθανή θέση είναι η εξής: Όσοι περισσότεροι αποκτούν τα τεχνολογικά προηγμένα μέσα και όση περισσότερη διαφάνεια έχουμε τόσο περισσότερο θα προάγεται η δημοκρατία και τόσο περισσότερο θα αποδυναμώνεται η δεσποτεία της εκάστοτε εξουσίας. Και το αντίστροφο.

Περιεχόμενα

Αρέσει σε %d bloggers: