Ευρετήριο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Α

Αγγλική σχολή, κοινωνία κρατών 338 κ.ε.

Aδέσμευτοι, ενεπλάκησαν στην ιδεολογική διαπάλη 214

Άθεοι, μεταμοντερνισμός 247

Άθροισμα ατόμων, υλιστικά καθεστώτα και μοντερνισμός 108

Άθροισμα μεγιστοποιητών ωφέλειας 120

Αιγύπτιοι, Αίγυπτος 299, 501, 346

Αισθητικά κριτήρια, μεταμοντερνισμός 240

Αίτια πολέμου 54· εδαφικά νοούμενη εθνική ανεξαρτησία 89· εδαφική κυριαρχία 47· ΕΕ 264· ΕΕ και εθνικές κοσμοθεωρίες 267· εθνική συγκρότηση 223· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 48· εθνοκρατοκεντρική πορεία, σταθερότητα 56, 195· Θουκυδίδεια παράδοση 225· ιδεολογικές εσχατολογίες 271· μεταμοντερνισμός 235· πορεία στον 21ο αιώνα 233· Αιτιώδης αρχή ζωής 107·

Αλβανία, ιδεολογικοϋλισμός σ’ ένα μικρό κράτος 472 κ.ε.

Αλεξανδρινή εποχή 40, 63, 76, 89, 449, 462· διαδρομή πολιτικού πολιτισμού 165· εθνική διαμόρφωση 220· ιστορική διαδρομή 352· ιστορική σχετικοποίηση 202

Αλέξανδρος, Μέγας 270, 293

Αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 64, 131, 154

Ανάδειξη εθνικής κοσμοθεωρίας 191

Αντιηγεμονικές συσπειρώσεις 154

Αριστοτελική, ολική επαναφορά 275· εθνική κοσμοθεωρία 181· έμμεσης αντιπροσώπευσης, φοράκίνησης 249· καθολική απόρριψη μοντερνισμού-μεταμοντερνισμού 248· κατεδάφιση υλιστικών παραδοχών 267· κατεδάφιση υλιστικών τειχών 151, 271, 275, 426· κατεδάφιση υλιστικών τειχών, Ευρώπη 96, 371-2· προϋποθέσεις αλλαγής παραδείγματος 166· στοχαστική επανάσταση στην Ευρώπη και ΗΠΑ 372

Αμαζόνιος 43

Αμερικανική Επανάσταση 28

Αμερική, μορφή αν εξέλειπε το εθνοσοβινιστικό φαινόμενο 199

Άμεση δημοκρατία,

Απόσταση κοινωνίας πολιτών-εντολέων 94· βαθμίδες δημοκρατίας 137· εθνική κοσμοθεωρία 21· έμμεση αντιπροσώπευση, φορά κίνησης 511· κοινωνική και πολιτική ελευθερία 88 κ.ε.· οντολογικά θεμέλια 395· πλάστιγγα μοντερνισμού 104· Πολιτικό γεγονός και πνευματικά 99· στενότερη σχέση κοινωνίας-εντολέων 230· συγκαιρινή συγκυρία και προϋποθέσεις 44, 394-5, 511 κ.ε.

Αναζήτηση τελειωτικών λύσεων, εσχατολογία ως πηγή προβλημάτων 269

Αναλγησία, μεταμοντερνισμός 241

Ανάν σχέδιο 159, 206, 483, 509, 533· υπονόμευση διεθνούς δικαίου 272

Αναρχία και συγκρούσεις στοιχειακού χαρακτήρα, μεταμοντερνισμός 247

Ανατολικά έθνη, εθνική κοσμοθεωρία 21

Ανατολική Ευρώπη, εθνικές κοσμοθεωρίες 71· ραγδαία αναβίωση εθνικών κοσμοθεωριών 225

Ανήκειν, εθνικό-κοινωνικό γεγονός και δημοκρατία 420

Ανθρώπινες ετερότητες, σύμμειξη και μέθεξη 127

Ανθρώπινη βιολογία, μεταμοντερνισμός 241

Ανθρώπινη ετερότητα, αποστέρηση δημόσιας σφαίρας 108· εκκρεμές ανθρώπινης διαδρομής 421-2· ελευθερία και δημοκρατία 68· ιδεολογίες την φυλακίζουν 145· ιδεολογικές θεσμικές κατασκευές στενόχωρες 94,420· κανονιστική προσαρμογή της 93 κ.ε.· μεταμοντέρνα αποδόμηση 239· πνευματικού χαρακτήρα 66 ε.ε.· ταραχοποιό στοιχείο 100, 102-3· υλιστικά τείχη μοντερνισμού 127· υλιστική ομοιομορφία 213

Ανθρώπινη φύση, αιώνια αναλλοίωτη 106-7· ανθρώπινη ετερότητα, μοντερνισμός 108· Αριστοτελισμός 481· αρχέγονες εποχές 131· διεθνιστικοϋλιστικές ιδεολογίες 87· εθνοκρατοκεντρική θεώρηση 246-7· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 481 κ.ε.· Θουκυδίδης και πολιτειακή συγκρότηση 272· οντολογικά ερωτήματα και Αριστοτελισμός 178, 197· πολιτική και εκκρεμές ανθρώπινης συμπεριφοράς 101· συνεπείς υλιστές 163

Ανθρώπινο πνεύμα, βλ. επίσης πνευματικά, πνεύμα, απειθάρχητο στις υλιστικές παραδοχές 120· μοντερνιστικές παραδοχές 164

Ανθρωπιστικές επεμβάσεις, ηγεμονικές αξιώσεις ισχύος 122

Ανθρωπιστικός οικουμενισμός, συνέχεια ιδεολογιών 121

Ανθρωποκεντρισμός, ανθρωποκεντρικό 20, 185· κοινωνιοκεντρικό γεγονός 245· αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος, κατεδάφιση υλιστικών τειχών 275· ανθρωποκεντρικό versus Θεοκεντρικό 477 κ.ε.· κλασικό παράδειγμα 94· πολιτικός πολιτισμός 109

Ανθρωπολογία, ανήκειν ως πνευματική, ψυχική και αισθητή απόφαση 421· ανθρωποκεντρισμός ως ένα από τα πολλά κριτήρια 371· ανθρωποκεντρισμός, Ευρώπη 371· ανθρωπολογικές προϋποθέσεις Κοινωνικού 311 κ.ε.· ανθρωπολογική ποικιλομορφία, υλισμός 303· ανθρωπότυπος υλισμού 499 κ.ε.· Αριστοτέλης και ανθρωποκεντρική θεμελίωση 109 κ.ε.· αφετηρίες νεοτερικότητας 63· βαθμίδες ανθρωπολογικής καταστολής 120· δαιδαλώδεις διαδρομές συμβεβηκότων 348 κ.ε.· διαμορφωτικοί παράγοντες 373-4· εθνικές-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις Ευρώπης 373 κ.ε.· εθνικού-κοινωνικού και Κοινωνικού-Πολιτικού 419 κ.ε.· εθνοκρατοκεντρική 419· έθνος, συνύπαρξη σ’ ένα Πολιτειακό Όλον 501· εις πείσμα υλισμού 95· ελλείμματα και συνέπειες 81· ένταξη σε κοινωνική οντότητα 139· ΗΠΑ 94· θεσμικές υποθέσεις 93· θρησκεία και ασκητικές– αντιασκητικές στάσεις 215-6· ιδεολογικοϋλιστικά νοούμενη πολιτική 95· κλασική εποχή 94· κοχλάζουσα εθνική ανθρωπολογία πρώην ΕΣΣΔ 187· μεγάλη ιδέα του Όλου 505· μεταμοντέρνος εκμηδενισμός 105· μοντερνιστική: φυσιοκρατική 166· Πολιτική και εθνική κοσμοθεωρία 102· συνεπούς και απόλυτης υλικότητας 122 κ.ε.· τυπολογία ιδεολογικών παραδείσων 278· υλιστική 36,394,497-8

Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις, βλ. επίσης ανθρωπολογία και ανθρώπινη ετερότητα, Αριστοτελική προσέγγιση,Κοινωνικού 170-1· ασύμβατα εποικοδομήματα 135· διανεμητική δικαιοσύνη 48· εθνοκράτους 119· Κοινωνικό-Πολιτικό γεγονός154· μακραίωνη διαμόρφωση 232· πνευματικά: κεντρικό ζήτημα 184 κ.ε.· Πολιτικού 419· συνοχή με ισχυρό κράτος 223

Ανθρωπολογική αποδόμηση, βλ. επίσης αποδόμηση και ανθρωπολογική εκμηδένιση, πλανητική εποχή 85· συνεπής υλισμός La Mettrie και de Sade 170·

Ανθρωπολογική εκμηδένιση 24, 30, 59, 64· αίτια 87· αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 427· ατελέσφορη, άνθρωποι αντιστέκονται 134-5· δημόσια σφαίρα, υλιστική 138· ΕΕ 263· επενέργεια και συνέπειες 303· ηδονισμός κατά Κονδύλη 515· ιδιωτικής σφαίρας 133· Κονδύλεια ερμηνεία 153· μεταμοντέρνες παραδοχές 105,117 κ.ε.· παθόντες, συνέπειες 122

Ανθρωπολογική ετερότητα 18, 50, βλ. επίσης ανθρωπολογία και ανθρώπινη ετερότητα, αμφίπλευρες θεωρήσεις Βολταίρου 457· Ανθρωπολογική καταστολή, βαθμίδες 120· απροσάρμοστη στα νομικοτεχνικά τείχη 105· αυτοσυντηρείται ακόμη και φυλακισμένη 143· βαθμίδες δημοκρατικών κατακτήσεων 123· δημοκρατία και ελευθερία 274· διαμόρφωση δημόσιας σφαίρας 191· διεθνές δίκαιο και Αμφικτιονίες 129-30· διεθνισμός και άλλα έθνη 157· δικαιοσύνη 279· ΕΕ και οντολογικά χαρακτηριστικά 136· εθνική ανεξαρτησία 213· εθνογένεση νεότερης Ευρώπης 79· εθνοκρατοκεντρική 247· ηθικοκανονιστική συμβατότητα 130 · θεσμικές θεωρήσεις 32· θρέφει αξιώσεις δημοκρατίας-ανεμαρτησίας 227· ιδεολογία 86· κοινωνιοκεντρική θεμελίωση 490· κοινωνιοκεντρική πολιτική 96· μεταμοντέρνα αποδόμηση 132, 147· μετανεοτερικότηταversus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· μεταψυχροπολεμικές στάσεις 204· μοντερνιστικές θεωρήσεις 155· μυωπία ιδεολογιών 462·  οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.· οντολογικά αίτια κατά Γιανναρά 197-8· πνευματική versus υλιστική δημόσια σφαίρα 433· πολιτικοστοχασμός και εννοιολογική Βαβυλωνία 357· πορεία εθνοκρατοκεντρικού συστήματος 269-70· στοχοποίηση από μεταμοντερνισμό 188 κ.ε.· συγκρότηση 39· τυπική λογική κοινωνικών οντοτήτων 43, 331 κ.ε.· υλισμόςversus εθνική κοσμοθεωρία 113· υλισμός θανάσιμος αντίπαλος 105· υπεριπτάμενη πολιτική εξουσία 100

Ανθρωπολογικό τέλμα, αίτια 67

Ανθρωπολογικός εκμηδενισμός 90, 131· ανισομερής επενέργεια επί κρατών 237· αντιστοίχηση ιδιωτικής με δημόσια σφαίρα 188 κ.ε.· Αριστοτέλης versus μαρκήσιος de Sade 128· διαλεκτική σχέση υλιστικής δημόσιας σφαίρας-ιδιωτικής σφαίρας 113· ιδιωτική σφαίρα 238· λογική απόληξη μεταμοντερνισμού 157· λογική απόληξη υλισμού 183 κ.ε.· μεταμοντέρνα ιδεολογήματα 99· μεταμοντέρνοι στρατιώτες 142· μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός 491· παραδοχές και ανούσιες διαμαρτυρίες 113· συνέπειες 214· συνεπής διεθνισμός-υλισμός 213· συνεπής υλιστική κοσμοθέαση 162· συνομιλώντας με τον Κονδύλη 418

Άνθρωπος, ανθρώπινη φύση σύμφωνα με συνεπείς υλιστές 162· αποδόμηση και εκκρεμές ανθρώπινης διαδρομής 421-2· εκτός πολιτικής εν δυνάμει θηριώδες κτήνος 195, 211· ίδιος με τους σκύλους, κατά La Mettrie 162· μηχανή κατά τους συνεπείς υλιστές 162· μηχανή, λογική απόληξη μοντερνισμού-μεταμοντερνισμού 184· πνεύμα και πολιτική 106· πνεύμα και ύλη 93· σύνθετη πνευματική-ψυχοσωματική δομή 211· Υπαρκτική ιδιαιτερότητα ανθρώπου και οντολογικά ερωτήματα 197

Ανθρωπότυπος υλισμού 499 κ.ε.

Αντιαμερικανισμός, αξίωση κατεδάφισης των υλιστικών τειχών 73· κριτική της βαρβαρότητας 492

Αντιαριστοτελισμός, μοιραίο λάθος της νεοτερικότητας 183 κ.ε.· υλιστές: άνιση αναμέτρηση 185 κ.ε.

Αντιευρωπαϊσμός, κατεδάφιση υλιστικών τειχών 73· κριτική της βαρβαρότητας 492

Αντιηγεμονικές συσπειρώσεις, αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 154· άνομες μεταψυχροπολεμικές επεμβάσεις 272· δυναμώνουν ολοένα και περισσότερο 272· εθνική ανεξαρτησία 271· εθνική κοσμοθεωρία 271· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 195, 283, 285· έθνος, εθνική κοσμοθεωρία, εθνική ανεξαρτησία 246· μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· προϋπόθεση εθνοκρατοκεντρικής σταθερότητας 72,158

Αντιθεοκρατία, αντιμεταφυσική, αντιθρησκευτικότητα· αντιπνευματικότητα 180 κ.ε.· αφετηρία και διαδρομή 151 κ.ε., 163-4, 220-1· διολίσθηση προς τα Σόδομα και Γόμορρα 79, 445-6· διολίσθηση στην αντιθρησκευτικότητα 152 κ.ε.· διολίσθηση στην αντιπνευματικότητα 150· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 466 κ.ε.· λογική αντιπνευματική απόληξη 127· συνέπειες αντιμεταφυσικών ιδεολογημάτων 211· υπεραντίδραση στην θεοκρατία 197

Αντιπνευματικά, αίτια 185, 197, 222· αντιπνευματικό κίνημα 197· αφετηρίες 220-1· θεοκρατικά τραύματα και σύνδρομα 254· χρησιμοθηρία και ωφελιμιστική ευδαιμονία 127

Αξιολογική ελευθερία, βλ. επίσης επιστημολογικά, βαρβαρότητα, πολιτικός πολιτισμός και περιεχόμενα 281-2· Θουκυδίδεια επιστημολογία 315· Κονδύλεια θεωρία 439 κ.ε.· /νοήματα και αξίες 452· ποιοτικές και αισθητικές στάσεις 445· συνομιλώντας με τον Κονδύλη 418

Αξιώσεις ισχύος, πολιτική νοούμενη υλιστικά 102

Αξονική τομογραφία νεοτερικότητας 151

Αόρατο χέρι, παράκρουση 236

Απαίδευτοι και απροσάρμοστοι, μεταμοντερνισμός 247

Απάτριδες, Ντε Γκολ 271

Απόγονοι μαρκήσιου de Sade 116

Αποδόμηση, άνθρωποι περίεργα και μυστήρια ευκολόπιστοι 421-2· αποδόμηση, βλ. επίσης ανθρωπολογικός εκμηδενισμός και μεταμοντερνισμός, αντικαταστάτες θεοκρατίας 184· αντιστοίχηση ιδιωτικής με δημόσια σφαίρα 188 κ.ε.· διαλεκτική σχέση δημόσιας-ιδιωτικής σφαίρας 123· διεθνιστικοϋλιστικές παραδοχές και έσχατες συνέπειες 140· εκπληκτική ευελιξία ιδεολογικοπολιτικών εκπαιδευτηρίων 201· επιστημονικές μεταμφιέσεις 502-3· ηγεμονικές αξιώσεις 193· ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια, βιομηχανίες ιδεολογημάτων 484· ιδεολογικοπολιτική ορθότητα και ιστοριογράφοι 146· ιδεολογικός πυρήνας κάθε υλιστικής παραδοχής 238· ιστοριογραφικός 67, 71· κοινωνίες στο στόχαστρο ηγεμονισμού 122· μεταμοντέρνα ιδεολογήματα 157· μεταμοντερνισμός 117 κ.ε.,132, 237, 306 κ.ε.· μεταμοντέρνο δηλητήριο 235· μεταμοντέρνος ανθρωπολογικός μηδενισμός 142· μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· μηδενισμός στο επιστημονικό DNA 170· ουσιών και νοημάτων 239· περιγραφή μεταμοντέρνων προσεγγίσεων 147· πλανητική εποχή και Κονδύλεια ερμηνεία 153· πνευματικοί τρομοκράτες 147· στενόχωροι θεσμοί 94· συμμόρφωση-πειθάρχηση, εξόντωση 425 κ.ε.· υλισμός των La Mettrie και de Sade 170· υλιστική ανθρωπολογία μέσα στην ιδιωτική σφαίρα 187· υπηρέτες μεταμοντερνισμού 238

Αποικιοκρατία 23, 61, 62, 65· αίτια πολέμου 103, 249· αναστολή-ανακοπή εθνικού φαινομένου 274· ανεπίτρεπτη ηχηρή σιωπή μοντερνιστών 202· αποικιοκρατική καταλήστευση 67· αποικιοκρατικό έγκλημα, μοντερνισμός 151· απομακρύνεται χρονικά και συνέπειες 114· αποσταθεροποίηση πορείας εθνών 195· γιγαντιαίο έγκλημα 127· εθνικό γίγνεσθαι 99, 347· εθνικό γίγνεσθαι, αντιαποικιακοί αγώνες 192· εκμαυλισμός κοινωνιών 181, 226· εκπολιτισμός βαρβάρων 24· ευρωπαϊκά πολιτικά ελίτ 371· θηριώδεις μοντερνιστικές πράξεις 280· ιδεαλισμός-μηδενισμός και βάρβαροι 430· ιδεολογία-υλισμός, δίδυμο απανθρωπιάς 351 κ.ε.· ιδεολογίες πλανητικής διακυβέρνησης 115-6· ιδεολογικό-ηγεμονικό φαινόμενο 271· ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 379 κ.ε.· καταλήστευση του πλανήτη 200· μεγαλύτερο ιστορικό έγκλημα 75 κ.ε.· /μετααποικιακός νεοϊμπεριαλισμός 178· μοντερνισμός και θηριωδία 128, 270· μοντερνισμός: ερμηνείες αντί γκριμάτσες 423· μοντερνισμός-πολιτική με όρους ισχύος 276· μοντερνιστική πολιτική με όρους ισχύος 127· μοντερνιστικό επτασφράγιστο μυστικό 282· οπλοστάσιο «επιστημονικών» αιτιολογήσεων 205· πλανητικό πλιάτσικο 205· πολιτικοστοχαστικά ψεύδη 275· υλιστική καταλήστευση πλανήτη 28· υπόδουλα έθνη αντιστέκονταν 213

Άραβες 319, 431

Αραβικά κράτη 278

Αριστερά παραληρήματα κατά Κονδύλη 457

Αριστοτέλης, Αριστοτελισμός 18, 246, 297, 299, 341, 375, 388, 446, 507· versus μοντερνισμός 215 κ.ε.· versus υλισμός 117 κ.ε.,174 κ.ε.,184· ακίνητο-άφθαρτο, κινητά-φθαρτά 163· αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 275· άνιση αναμέτρηση υλισμού με Αριστοτελισμό 151· αντιπαράθεση με μοντερνισμό 217 κ.ε.· αντιυλιστική παραδοχή 163· ανυπέρβλητος ως προς την ανθρωποκεντρική θεμελίωση 109 κ.ε.· αρετή 389· Αριστοτέλης versus de Sade 128, 445· Αριστοτέλης τελευταίος υλιστής-διεθνιστής 450· Αριστοτέλης: δεν πέθανε 450· αρχολογία, οντολογία και θεολογία 216· Βυζάντιο, μοντερνισμός, μηδενισμός 448 κ.ε.· γιγαντομαχία με Πλάτωνα 175· διαπάλη για οντολογική ιεραρχία Νέων Χρόνων 179· δύσκολοι αλλά γόνιμοι δρόμοι ανθρωπολογικής διαμόρφωσης 170· έθνος ως έννοια δεν χαρίζεται 277· εθνοσοβινιστικό versus κοινωνιοκεντρικό 197· ελληνική βιβλιογραφία 500· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 481 κ.ε.· εσχατολογίες λείπουν 448· Θεός 450· ιεραρχίες και νοήματα 216· ισχυρότερος σύμμαχος: Κοινωνικές οντότητες 277·Κοινωνικό-Πολιτικό 365· μεταφυσικές ουσίες 478· μοντερνισμός συγκρούστηκε και συντρίφτηκε 110 έ.ε.· μοντερνιστικές αυτοκτονικές τάσεις 221· μοντερνιστική αντιπαλότητα 125· μορφικά πανομοιότυπος προσανατολισμός για όλους 109 κ.ε.· νεοτερική αμφισβήτηση οντολογικής ιεραρχίας 185· οντολογικά ερωτήματα 106 κ.ε.· ορισμός, περιγρεφή 175 κ.ε.,109-10· ποιοτικό κατ’ αλήθειαν πολιτειακό γίγνεσθαι 176· πολιτική ελευθερία 109· σκιαμαχία αστών και διαφωτιστών 411· υλιστικές διαστροφές 163

Αρμένιοι 350

Αρχιτεκτονική, μεταμοντερνισμός 239

Ασία 131

Ασκητικοί ακαδημαϊκοί 243

Αστικά κέντρα, μεταμοντέρνος υλικός κόσμος 133

Αστική εποχή, ενδοφιλελεύθερες διαμάχες 319

Αστικό κράτος, απαρχές 63

Αστικοποίηση, μεταμοντερνισμός 238

Αστικοφιλελευθερισμός, ανεπίγνωστοι αρωγοί του μεταμοντερνισμού 242· γενετικά αίτια 186· εθνοσοβινισμός 186· εξέπνευσε ήδη από το 1900 153· επικύρωση αξιώσεων κυριαρχίας 177· λειτουργισμός 65· Μαρξ 103· μεταφυσική και υλισμός 119· παρακμή 181· πολυσχιδής έννοια 500

Ατατουρκικός μοντερνισμός 431

Ατέλειες κόσμου, ωχριούν μπροστά στο ιδεολογικό φαινόμενο 279

Ατζέκοι 199

Ατομισμός, ιστορικές περιστάσεις αναβίωσης 179

Ατομιστικά φρούρια μεταμοντερνισμού 132

Αυτόχθονες Βόρειας Αμερικής, μοντερνιστική αποκορύφωση 128

Β

Βαρβαρική εποχή 40

Βάρβαροι, εκπολιτισμός βαρβάρων 24, 305 κ.ε.

Βαρβαρότητα, αξιολογική ελευθερία και τα όριά της 281-2, 445· αποδομιστών 71· διαλεκτική σχέση με κλασικά νοούμενη πολιτική 102· έσχατες συνέπειες μοντερνισμού και μεταμοντερνισμού 116· ηγεμονισμός 305· ιδεαλισμός-μηδενισμός ορθολογισμού 430· ιστορική σχετικοποίηση 202· ιστοριογραφικές αλχημείες μοντερνιστών 319· ορισμός και αξιολογική ελευθερία 281-2· παραμονεύει στο μέλλον (ιδεολογίες) 278-9· προπολιτικά φαινόμενα 194-5

Βέλγιο 514

Βερντέν 414

Βεστφαλία, Συνθήκη 197, 220, 226, 229, 358

Βιβλιογραφία διεθνών σχέσεων 488 κ.ε.

Βιέννη 471

Βιετνάμ 506

Βικτωριανή υποκρισία, μοντερνιστικός ηγεμονισμός 128

Βιομηχανική Επανάσταση, εθνικό γίγνεσθαι 320

Βιρμανία 415

Βολταίρος, ανθρωπολογική ετερότητα 457· ιστορική θεώρηση του Βυζαντίου 316

Βουδιστές 302

Βρετανία 307, 514

Βυζαντινή Οικουμένη 40, 41, 76, 89, 109, 139, 149-50, 215, 416, 462, 502· αλλαγή νεοτερικού παραδείγματος 166· άμεση δημοκρατία 44· αντίποδας μοντερνιστικού υλισμού 276-7· δάσος και δέντρο 279· δημοκρατία, πολιτική ελευθερία 218· δομή και λειτουργίες 386 κ.ε.· Δυτικά και Ανατολικά Έθνη σε διαφορετική πορεία 506 κ.ε.· εθνικό γίγνεσθαι 270· εθνικό γίγνεσθαι, νήμα που έκοψε ο μοντερνισμός 270, 283· εθνικό φαινόμενο, διαχρονία 274· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός, σημασία Βυζαντίου 316· επίγειοι παράδεισοι 102· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός 386, 466 κ.ε.· ιστοριογραφικές αλχημείες 315-6· κλασική εποχή, σύγκριση 478 κ.ε.· κοσμοσυστημικές δομές, προϋποθέσεις 352, 502 κ.ε.,512, 363· κυριαρχία και εθνικό γίγνεσθαι 350· Μεσαίωνας και Νέοι Χρόνοι: οπισθοδρόμηση 422· μετανεοτερικό versus μεταμοντέρνο 494 κ.ε.· μηδενισμός και Αριστοτέλης 448 κ.ε.· μοντερνιστική αντιμετώπιση 108, 358, 361· περιγραφή πνευματικού περιεχομένου 502-3· πνευματικά: κοινωνικό γίγνεσθαι 432· πολιτικός πολιτισμός, διαδρομή 165· προπαγανδιστές 276· συνοπτική ένταξη Βυζαντίου στον Μεσαίωνα 319· σχετικοποίηση ιστορικών συμβάντων 202

Γ

Γαλιλαίος 179, 413, 416, 445, 449

Γαλλία 278, 307, 394, 402, 431, 519

Γαλλική Επανάσταση 63, 138, 186, 226, 279, 319, 320, 369, 472· πατριωτισμός με όρους σύμβασης 221

Γενετήσια ορμή, μεταμοντερνισμός 241-2

Γενοκτονία, 55,64· αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 466 κ.ε.· Βόρεια Αμερική 205, 402, 498, 502· ευρωπαϊκό και βορειοαμερικανικό 199 κ.ε.· ιδεολογία 63· ιδεολογία: συμμόρφωση-πειθάρχηση, εξόντωση 425 κ.ε.· ιδεολόγοι-γενοκτόνοι 273· μεταμοντερνισμός πνευματική γενοκτονία 498· μοντερνιστές: ερμηνείες αντί γκριμάτσες 423· μοντερνιστική πολιτική με όρους ισχύος 127,270

Γερμανία 307, 319

Γεωκτήμονες 63

Γεωπολιτικά δόγματα, μοντερνισμός, πολιτική με όρους ισχύος 280

Γιανναράς 126, 150, 156, 197, 202, 216, 290, 298, 310, 326 κ.ε., 340 κ.ε., 356, 377 κ.ε., 404, 411,

      414, 415, 427, 446 κ.ε., 452, 473, 490, 496, 500, 503 κ.ε., 517

Γιανναράς, Κονδύλης, Κοντογιώργης: τετραγωνισμός κύκλου 459

Γκουλάγκ 414

Γλωσσική πολυπλοκότητα, μεταμοντερνισμός 240

Γόρδιοι δεσμοί, ιστορικού γίγνεσθαι 227· ηγεμονικής επικυριαρχίας 230

Γυάλινος κόσμος, πολιτική ορθότητα 67

Γυναίκες, μεταμοντερνισμός 243

Δ

Δαρβίνος 431

Δεσποτισμός 44· αίτια 93· εκδοχές συμμόρφωσης 138· πλάστιγγα μοντερνισμού 104-5· πολιτική εξουσία ηγεμόνων 84· πολιτικοστοχαστική ορθότητα κ.ε., υπερεθνικότητα και ΕΕ 94

Δημιουργός, Αριστοτελισμός 110 κ.ε.· φθαρτά, άφθαρτα και μεταφυσική ενόραση 107

Δημοκρατία, αδιέξοδες μοντερνιστικές ερμηνείες 202· άμεση δημοκρατία 280· ανθρωπολογική ετερότητα και ελευθερία 68, 274· αντιστρόφως ανάλογη ιδεολογιών 230· αξιολογική ελευθερία 281-2· Αριστοτελισμός 218· ασύμβατη με αγελαία αντίληψη πολιτικής 127· ατέλειες αντιστρόφως ανάλογες εθνικών προϋποθέσεων 137· Δημοκρατία-εθνική ανεξαρτησία: δύο όψεις ίδιου νομίσματος 145· δημοκρατικό ιδεώδες και ιδιότητες πολίτη 100 κ.ε.· Ε.Ε. 263· εθνοκράτος 248· έθνος και τυπολογία επιτευγμάτων 278· Έθνος, εθνική κοσμοθεωρία 47, 245, 491, 497, 510-11· έθνος, πολιτικός πολιτισμός 28, 137· έμμεση αντιπροσώπευση 19· ετυμολογία λέξης 43· ιδεολογία 42· Καντ, κριτική 469 κ.ε.· κλασική εποχή 108-9· κοινωνική δικαιοσύνη 42· Κοντογιώργης, «δημοκρατία ως ελευθερία», τυπολογία 313, 395-6· μεταμοντερνισμός σανίδα σωτηρίας δεσποτικών ελίτ 190· μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· μεταξύ εθνών 89· ορισμός 29, 32, 42, 92, 231, 394· πλανητική εποχή 85· πνευματικά και Ε,Ε. 263· πνευματική καλλιέργεια πολιτών 44, 139· πνευματικοί προσανατολισμοί μέλλοντος 99· πολιτική ελευθερία 88, 359 κ.ε., 496· πολιτικός πολιτισμός 43· πολιτικού πολιτισμού versusπροπαγανδιστική χρήση 123· προϋποθέσεις 32, 231, 394· προϋπόθεση εθνοκρατοκεντρικής σταθερότητας 270· φορά προς άμεση (έμμεσης) 43,280

Δημόσια σφαίρα, αντιμεταφυσικά ιδεολογήματα 211· αντιπνευματικές τάσεις 81· αντιστοιχία με ιδιωτική σφαίρα και υλισμός 87 κ.ε.· αποκλειστικά υλιστική ανέφικτο 432· απόλυτος εκμηδενισμός πνεύματος ανέφικτος 122· διαλεκτική σχέση 105, 112, 134-5, 140, 168, 183, 186 κ.ε., 238, 460· διαλεκτική σχέση, μεταμοντερνισμός 123, 133, 139, 147· εθνοκράτος 28· ελιτίστικές υλιστικές προσεγγίσεις 92· κατεδάφιση υλιστικών τειχών στην Ευρώπη 371· μισός άνθρωπος (μόνο αισθητός) 211· μοντερνισμός-μεταμοντερνισμός 117· μοντερνιστικές διαιρέσεις: τεχνητές και επίπλαστες 248· μοντερνιστική αντιπνευματικότητα 198· παγιδευμένη με υλιστικές ρυθμίσεις 228· πνεύμα και προϊστορικά τέρατα 123· πνευματικά ως διαμορφωτική εισροή 65, 143, 191, 301 κ.ε.· πνευματικά: εγκληματικός ο αποκλεισμός 230· πνευματικά: κεντρικό ερώτημα 184 κ.ε.· πνευματική σιωπή 141· σισύφειος αποκλεισμός πνεύματος από δημόσια σφαίρα 498-9· συγκαιρινών υλιστικών καθεστώτων 119· υλιστικά νομικοτεχνικά τεχνάσματα 97· υλιστικά τείχη 17,59,102-3,512· υλιστικά τείχη και προϋποθέσεις κατεδάφισής τους 70· υλιστικές διαστροφές 42· υλιστική ανθρωπολογική εκμηδένιση 138· ωφελιμοκρατία και χρησιμοθηρία μοντερνισμού 108

Διαίρει και βασίλευε 95

Διακυβέρνηση, βλ. επίσης διεθνής διακυβέρνηση, αποτελεσματικότητα και υλισμός 92, 98· εθνοκράτη και έθνη 104· εθνοκρατοκεντρική 154· ιδεολογικές ρίζες παγκοσμιότητας 115-6· παγκοσμιοποίηση και ηγεμονισμός 90· σοβιετική διακυβέρνηση 143· υλιστική 120· υλιστική τάξη και αποδομημένοι πολίτες 173

Διανεμητική δικαιοσύνη, διαλεκτική σχέση πλανητικοποίησης-εθνοκρατοκεντρικού γεγονότος 194· ΕΕ 138· παντοτινά κατά έθνος 48· πλάθεται και ξαναπλάθεται 249· πλανητικά ανύπαρκτη 153· Πολιτική κλασικά νοούμενη Πολιτική 144

Διανοούμενοι, μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός 35· μπορεί και να σκοτώνουν 390 κ.ε.

Διασπορά μέσων μαζικής καταστροφής 509

Διαφωτισμός, ακραία όρια και La Mettrie, de Sade κατά Κονδύλη 430· απέκλειε οντολογικό προβληματισμό 412· ενδοφιλελεύθερη διαμάχη 319· ευδαιμονιστικό ιδεώδες και La Mettrie 167· ιδεολογία 404· συνεπής υλισμός 470· φυσική αναγκαιότητα και ελευθερία 111

Διεθνείς σχέσεις, θεωρήσεις και μια αλάνθαστη ερμηνευτική «συνταγή» 346

Διεθνές δίκαιο 48· εθνοκρατοκεντρικές αντιηγεμονικές συσπειρώσεις 272· εθνοκρατοκεντρικές προϋποθέσεις εφαρμογής 158· εθνοκρατοκεντρική δομή 56· εθνοκρατοκεντρική πορεία 195· εθνοκρατοκεντρική σταθερότητα 246· εθνοκρατοκεντρικός κόσμος 20· θεώρηση John Rawls 335· κυριαρχία: διαχρονική οπτική 273· οντολογικές προϋποθέσεις διεθνούς συστήματος 487· Υψηλοτάτη Αρχή Εθνικής ανεξαρτησίας 74

Διεθνές σύστημα, αίτια ατελειών 52· εθνοκρατοκεντρικό κυρίαρχη τάση 60· οντολογικά χαρακτηριστικά 50 49 κ.ε.

Διεθνής διακυβέρνηση,  βλ. επίσης διακυβέρνηση, διαλεκτική σχέση πλανητικοποίησης-εθνοκρατοκεντρικού γεγονότος 194· διεθνικές-εξωπολιτικές χρηματοδοτήσεις, υπονόμευση 458· εθνοκρατοκεντρικές προϋποθέσεις 91, 158, 272· εξωπολιτικοί δρώντες 397· ηγεμονισμός ατελέσφορος 158· κοινωνία κρατών 48· πλανητικά φαινόμενα 119· Ρεαλιστική θεωρία 487

Διεθνής πολιτική, αναρχία και συγκρούσεις στοιχειακού χαρακτήρα 247· αποικιοκρατία και ιδεολογική γιγαντομαχία 249· εθνοκρατοκεντρική πορεία versus ηγεμονική 195· θεμελιώδης αντίφαση δικαιοσύνης-κατανομής πόρων 153· μελλοντικές ιεραρχίες 178, 236-8· πορεία στον 21ο αιώνα κατά Κονδύλη 517· συνέπειες ανθρωπολογικής εκμηδένισης 122· τελειωτικές λύσεις και Θουκυδίδης 462

Διεθνής σταθερότητα, μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.

Διεθνικά φαινόμενα 49· διάβρωση εξωτερικής πολιτικής αδυνάμων 193· διαμεσολαβούντα συμφέροντα 98· διεθνής διακυβέρνηση 506· εκκόλαψη αυγών φιδιού 396 κ.ε.· έκλειψη πολιτικής, βαρβαρότητα 159· έμμεση αντιπροσώπευση 19· εξωπολιτικές δράσεις και έλλειμμα δημοκρατίας 85 κ.ε., 100· ηγεμονικές δυνάμεις και πολιτικός ανορθολογισμός 121-2· ιδρύματα εξωτερικής πολιτικής 486· μηχανισμοί παραγωγής ιδεολογημάτων 146· πλανητικοποίηση, συνέπειες 193· χρηματοδοτήσεις αποδομηστών 458

Διεθνισμός, διεθνισμοί 36· άνθρωποι ευκολόπιστοι 421-2· ανθρωπολογική ετερότητα άλλων εθνών 157· αντίθετο εθνικής ανεξαρτησίας 213-4· αντίθετο εθνοκρατοκεντρικού 48· Αριστοτέλης τελευταίος υλιστής-διεθνιστής 450· εγγενώς υλιστικός 71· εθνική κοσμοθεωρία και Πολιτική 97· εκκρεμές ανθρώπινης διαδρομής 421-2· εκτεταμένα εγκλήματα 200· ηγεμονικές φρικαλεότητες 401-2· θεοποίηση ωμής ύλης 214 κ.ε.· ιδεολογίες αυθαίρετες ατομικές απόψεις 417 κ.ε.· ιδεολογίες μορφικά πανομοιότυπες 36· λογικές ανθρωπολογικές αξιώσεις 87· μεγάλη ιδέα του Όλου και εθνοκατασκευή Νέων Χρόνων 505 κ.ε.· μορφικά πανομοιότυποι 353· πλανητικά φαινόμενα και διεθνής διακυβέρνηση 119· προϋποθέσεις εξαφάνισής του 325-6· σκότωμα Θεού 113· τυπολογία ιδεολογικών παραδείσων και εσχατολογιών 278· τυπολογία, αντίποδας εθνικής 278

Διεθνιστικοϋλισμός 24· αφετηρία και διαδρομή 164· Ε.Ε. και εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 263· εξεζητημένη εφόρμηση μαρξισμού 19ο αιώνα 181· θανάσιμα ελαττώματα 231-2· ιδεολογία και ισχυρά κράτη 93· καταστροφικά 95· καταστροφική επενέργεια 196· ορισμός 36-7· συνέπεια υλιστικών παραδοχών 198· τάσεις και εκδοχές 157

Δικαιοσύνη 51 βλ. επίσης κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρωπολογία και Πολιτικό γεγονός 432· ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 48· ανθρωπολογική ετερότητα 279· άνθρωπος και πολιτική 106· διακρατική 48· διανεμητική και δημοκρατία 42· διανεμητική και ΕΕ 138· έθνος και εθνική κοσμοθεωρία 245· ιδεολογίες αυθαίρετη ατομική άποψη 417 κ.ε.· κατανομή με όρους δύναμης 85· κοινωνικοπολιτικά προσδιορισμένη 106· μοντερνιστικές κατασκευές 31, 200· οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.· πνευματική versus υλιστική δημόσια σφαίρα 433· Πολιτική, κλασικά νοούμενη 144· προϊόν πολιτικής 130· συμβατότητα με ετερότητα κοινωνικής οντότητας 145· φιλελεύθεροι 44· Χριστιανική παράδοση 503

Δικαιώματα, δικαίωμα, ανθρώπινα δικαιώματα, αγελαίες εξωπολιτικές αντιλήψεις 101· απανθρωπιά του δικαιώματος κατά Γιανναρά 377· δεσμευτική ερμηνεία κατά Κονδύλη 204· δημοκρατία 44· διάκριση δικαιώματος πολιτικής ελευθερίας κατά Κοντογιώργη 378· διεθνής πολιτική και διεθνείς θεσμοί 492· εξωπολιτικού ακτιβισμού 100· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 466 κ.ε.· καταχρηστικές μεταψυχροπολεμικές επεμβάσεις 157· μοντερνιστικές κατασκευές, εσχατολογίες 65, 123, 200· Πολιτική και ιδεολογικοϋλιστική ορθότητα 97· σύμβαση και πολιτική ελευθερία 82· συναρτημένα με εθνική ετερότητα 248-9· σχετικοποίηση συμβεβηκότων 279

Δουλοπάροικοι 63, 80, 186, 220

Δουλοπαροικία, εθνικό γίγνεσθαι Ευρώπης 358

Δυτικά καθεστώτα, σύγκριση με ΕΣΣΔ 188

Δυτικές κοινωνίες, προπατορικά αμαρτήματα μοντερνισμού 104

Δυτική πολιτική σκέψη, μοντερνισμός 19

Ε

Εβραϊκή θεότητα 215

Εβραίοι 324, 350, 431

Έγκλημα, στη φύση του ανθρώπου κατά de Sade 126

Εγκλήματα πολέμου, ηθική αυτουργία προπαγανδιστών 190· ΕΕ, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αβλεψίες, λάθη και ιστορικά ελαττώματα 255, 258· αίτια πολέμου 264· αληθινή φύση ΕΕ 263-4· αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος: εισροή πνευματικών 267· αλλαγή παραδείγματος: κατεδάφιση υλιστικών τειχών 267· ανεξάρτητοι υπερεθνικοί θεσμοί: Δεσποτισμός, κατεξουσιασμός 252· ανθρωπολογία: ιδεολογικά τυφλωμένοι 263· ανθρωπολογία: υλιστική, παράκρουση 259  κ.ε., 262, 264· ανθρωπολογία: υπερεθνικά μηδενική 22, 82, 251-2, 255, 259 κ.ε., 264, 492· ανθρωπολογικές προϋποθέσεις, συμβατότητα 264· ανθρωπολογική δομή 532-3· ανθρωπολογική ετερότητα μελών βαθαίνει 251· ανορθολογισμός-ορθολογισμός, προϋποθέσεις 266· αντιηγεμονισμός, ισοτιμία και συναίνεση ή ομοφωνία ως κοσμοθεωρία 535-6· αντίποδας θεσμικοϋλιστικών παραδοχών 258· απάτριδες εξοστρακίστηκαν πολιτικά 258, 264· αποτελεσματικότητα και τρόπος λήψης αποφάσεων 265, 534-5· αποφάσεις, εθνοκρατοκεντρικές δομές 267· αποφάσεις, τρόπος λήψης, πλειοψηφικές-ομόφωνες 534· γενετικά αίτια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 262· δεσποτισμός, πιθανά αίτια 210· δημοκρατία, Πολιτικό γεγονός 266· δημοκρατία: εξορθολογισμός εθνοκρατικής-εθνοκρατοκεντρικής 265· δημοκρατία: συνθήκες που εκμηδενίζουν 252· δημόσια διακρατική-διακυβερνητική σφαίρα 72· δημόσια σφαίρα, υλιστική και έθνος: δημιουργείται διφυής δομή 253· διάκριση διακρατικού δημόσιου νομικού χώρου-υπερεθνικής δημόσιας σφαίρας 492· διακυβέρνηση, εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 263· διακυβέρνηση, εθνοκρατικό γεγονός 91· διακυβερνητικές αποφάσεις και εθνοκρατοκεντρική δομή 256· διακυβερνητικές διασκέψεις, επικύρωση εθνοκρατοκρατικού γεγονότος 260· διακυβερνητικός προσανατολισμός 55-6· διακυβερνητικού χαρακτήρα 321· διανεμητική δικαιοσύνη, ορίζεται στο εθνοκράτος 261· διεθνισμός, ασύμβατος με ευρωπαϊκή κοινωνικοοντολογία 464· διεθνιστικά σχέδια, παραδοχές αρχικά 71, 75, 176-7, 262, 520, 525· διεθνιστική: δεν είναι 251, 257· διεθνιστικό ιδεολόγημα 473· διεθνιστικοϋλιστικά υπολείμματα 262· Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 257-8· δίλημμα δημοκρατίας-αποτελεσματικότητας δεν υπάρχει 265· διλήμματα ασφαλείας μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων 261, 525 κ.ε.· διολίσθηση στον δεσποτισμό 263· διπλωματία ανήκει στο έθνοκράτος 261· εθελούσια συμμετοχή: σπουδαία περίπτωση εθνοκρατοκεντρικού γεγονότος 254· έθνη: ύστεροι και υπέρτατοι εντολείς 260· εθνικές κοσμοθεωρίες κα σταθερότητα 34· εθνικές κοσμοθεωρίες και αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 73· εθνικές κοσμοθεωρίες πανίσχυρες, συνέπειες 253· εθνικές κοσμοθεωρίες: αξονικού κα θεμελιακού χαρακτήρα 267· εθνικές προϋποθέσεις και ολοκλήρωση 31· εθνική ανεξαρτησία, εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 265· εθνικό συμφέρον 262, 265· εθνικό συμφέρον, γενεσιουργό και διαμορφωτικό ΕΕ 529· εθνικό συμφέρον, εθνική ανεξαρτησία, εθνική κοσμοθεωρία 255· εθνικό συμφέρον, εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 524· εθνοκρατικές δομές δυνάμωσαν 135· εθνοκρατοκεντρικές ειδοποιοί διαφορές 266-7· εθνοκρατοκεντρικές προϋποθέσεις: ήδη κτισμένες 267· εθνοκρατοκεντρική δομή 56, 73, 138, 177, 266, 252· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 209 κ.ε., 252, 264, 266, 303, 372· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός, γενεσιουργά αίτια 528 κ.ε.· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός, θεωρία ολοκλήρωσης 518 κ.ε.· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός: ορθολογισμός 265· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός: σύγκριση με ΕΣΣΔ 252· εθνοκρατοκεντρικό γινόμενο 206· εθνοκρατοκεντρικό εγχείρημα: σχοινοβασία 261· εθνοκρατοκεντρικό νομικοτεχνικά αποτυπωμένο 255· εθνοκρατοκεντρικός εξορθολογισμός 265· ειδοποιός διαφορά ως προς άλλα εθνοκρατοκεντρικά στοιχεία 256-7 κ.ε.· έμμεση αντιπροσώπευση, έλλειμμα δημοκρατίας 252· ενδόμυχες και μυστήριες εθνομηδενιστικές παραδοχές 263· ενισχύει εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία 258· εντολείς (εθνοκράτη) και εντολοδόχοι (υπερεθνικοί θεσμοί) 252· εξορθολογισμός δημοκρατίας μελών και διακυβερνητικών αποφάσεων 252· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: προκαλεί σύγχυση 260· Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Διδακτική περιπέτεια 261, 532· Ευρώπη Πατρίδων, Ντε Γκολ 271· ευρωσυστημική συνέχεια, εύθραυστες παραστάσεις 257 κ.ε.· θεσμικά διατάγματα, θιασώτες 263· θεσμικά θεωρήματα ανεδαφικά 254· θεωρία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κύριες παραδοχές 519 κ.ε.· ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια: εστία ανορθολογισμού 262· ιδεολογικοϋλιστικές θέσεις, πολιτική εκμηδένιση 255· ισοτιμία εθνοκρατών, λήψη αποφάσεων 265· ισχυρά εθνοκράτη, συγκροτούν εθνοκρατοκεντρικό 264· κατανομή ισχύος 262· κατίσχυση έθνους 200· κοσμοθεωρία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 535-6· κοσμοπλαστική-ηθικοπαιδαγωγική ασέβεια 260· λαϊκή κυριαρχία ασκείται στο εθνικό επίπεδο 261· λαϊκή κυριαρχία εκεί όπου υπάρχει ανθρωπολογία 265· λειτουργισμός και τα αδιέξοδά του 262-3, 376· μαγικά ραβδιά και παραδοχές ολοκλήρωσης 263· μεταμοντέρνα ιδεολογήματα 263, 264· μεταμοντερνισμός, θολό βασίλειο 263· μετανεοτερικές εθνοκρατοκεντρικές προϋποθέσεις, επισφαλείς 266 κ.ε.· μετανεοτερικό εγχείρημα, εύθραυστο 261-2· μετανεοτερικό εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 257 κ.ε., 282, 322· μετανεοτερικό πρότυπο 21-2· μοντερνισμός: σκύλλα θεοκρατίας-Χάρυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.· μοντερνιστικές ακρότητες για ανεξάρτητες υπερεθνικές δομές 375-6· Ντε Γκολ και απόρριψη διεθνιστικής ολοκλήρωσης 253, 264· ολοκλήρωση: τεχνοκρατική υπόθεση; 264· οντολογία και εθνοκράτος 266· οντολογικά χαρακτηριστικά, υπονόμευσή τους 262· οντολογικές ιδιότητες και εθνοκρατοκεντρική φυσιογνωμία 255, 259· οντολογικές προϋποθέσεις 209-10· ορθολογισμός: Πολιτικό γεγονός αμιγώς εθνοκρατοκεντρικό· παιδικές μεταμοντέρνες ασθένειες 82· παράγοντες διαφθοράς πολιτικού ορθολογισμού 524-5· παράκρουση ευρωπαϊκής ιδέας 512· πνευματικά και υλιστές 263· πνευματικά, δημόσια σφαίρα 532· πνευματικός κόσμος και δημόσια σφαίρα μελών 532· πολιτική ελευθερία και δημοκρατία 263· πολιτική με όρους ισχύος 259· Πολιτικό γεγονός νοηματοδοτήσεις 266· πολιτικός ανορθολογισμός 255, 256· πολιτικοστρατηγικά διλήμματα 261, 266, 526-7· πολιτικοστρατηγικά ζητήματα: σχοινοβασία 256· προϋποθέσεις επιτυχίας και διαιώνισης 255· προϋποθέσεις πολιτικού ορθολογισμού 210· συμβιβασμός Λουξεμβούργου και επακόλουθα 534-5· υλιστικά παραστρατήματα 270· υλιστικές ιδεολογίες παρωχημένες 266· υπερεθνική δεσποτεία 94· υπερεθνικοί θεσμοί εντολοδόχοι 210, 252, 260, 266· υπερκρατικές ιδεολογικές προσδοκίες 432· υπερκρατικές νοηματοδοτήσεις 265· υπονόμευση εγχειρήματος 536· φυσιογνωμικά και οντολογικά χαρακτηριστικά 251 κ.ε.· χρηματοδοτήσεις διεθνιστών 74· χρηματοδοτήσεις μελετών, ποιες είναι γόνιμες 258-9· χρηματοδότηση αυτών που την ροκανίζουν 146, 258, 261

Έθνη, κτίζονται εις πείσμα υλιστών 165· χωροχρονικά διαφοροποιημένη γένεση και διαδρομή 278

Έθνη-εθνική κοσμοθεωρία, αίτια πολέμου και ΕΕ 267· συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον 245

Εθνικές προϋποθέσεις 17· άθλημα συμβατότητας Κοινωνικού με Πολιτικό 144-5· εθνοκρατικό γεγονός 64

Εθνικές-ανθρωπολογίες προϋποθέσεις 81· Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια 329· αντιπαλότητα, αντίθετο μεταμοντερνισμού 134-5, 431· ασυμβατότητα υλισμού 180 κ.ε.· βαθμίδες, περιεχόμενα και προσανατολισμός 282· δημοκρατία, πολιτική ελευθερία 32· διατάγματα 348· Δυτικά και Ανατολικά Έθνη σε διαφορετική πορεία 506 κ.ε.· εθνικό φαινόμενο 274· ευρωπαϊκών κρατών 424-5· κοινωνιοκεντρική θεμελίωση 490· κτίζονται εις πείσμα υλισμού 129, 276-7, 277, 447· μεταμοντέρνο ροκάνισμα 393· μετανάστευση-λαθρομετανάστευση 345· οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.· πολιτικός ορθολογισμός 272

Εθνική ανεξαρτησία 50· ανθρωπολογική εκμηδένιση και αντίσταση 118· αντιηγεμονικές συσπειρώσεις 195· αντίστοιχο ελευθερίας 48· αξίωση που ήδη κατίσχυσε 275· απόλαυση ανθρωπολογικής ετερότητας 213· δημοκρατία και ελευθερία 231· δημοκρατία, ελευθερία 226· διεθνές δίκαιο 55· εδαφικά νοούμενη και αίτια πολέμου 89· εθνική διαμόρφωση προηγείται 367· εθνική κοσμοθεωρία 18, 76,  99, 144· εθνική κοσμοθεωρία και πολιτική ελευθερία 89· εθνοκρατοκεντρική ανάπτυξη 194· εθνοκρατοκεντρική δομή 37· εθνοκρατοκεντρική σταθερότητα 246, 270· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 283· εθνοκρατοκεντρικός κόσμος 21· ελευθερία 18· ηγεμονισμός 74· θέσφατο διεθνούς οργάνωσης 466· κλασικό ιδεώδες ανεξαρτησίας 218· κλασικό ιδεώδες της ανεξαρτησίας 328· κοινωνιοκεντρική θεώρηση του έθνους 341 κ.ε.· κοσμοθεωρητικό αίτημα 68, 500· κοσμοσυστημική σταθερότητα 33· μεταμοντέρνα αντιπαλότητα 133· μετανεοτερικότηταversus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· οντολογικά χαρακτηριστικά ΕΕ 136· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός, πορεία 271· στάσεις μελών κοινωνικών οντοτήτων 139· Υψηλοτάτη Αρχή 74

Εθνική ανεξαρτησία-δημοκρατία, δύο όψεις ίδιου νομίσματος 145

Εθνική κοσμοθεωρία, εθνικές κοσμοθεωρίες versus μεταμοντερνισμός 96, 142 κ.ε.· versus υλισμός και έσχατες λογικές του 122 κ.ε.· versus υλιστικές ιδεολογίες 31, 46, 89, 137, 144, 244 κ.ε.· αιματοδότης τριών επιπέδων 271· αλληλοεμπλουτισμός 232· άμεση δημοκρατία 21· Ανατολικά έθνη 21· ανεξάντλητες αντοχές 58· ανηφορίζει κόντρα στον υλισμό 165· ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 214· ανθρωπολογική διαμόρφωση και συμμόρφωση 136· αντιηγεμονικές συσπειρώσεις 271· αντίπαλος εθνοσοβινισμού 277· αντίρροπες τάσεις 180 κ.ε.· αντίρροπη δράση στον μεταμοντερνισμό 45-6, 102· αντίρροπη στην ανθρωπολογική εκμηδένιση 59· αντίστροφο ερμηνείας πολιτικής με όρους ισχύος 46· βαθμίδες ωριμότητας 69· γεννά δημοκρατικές αξιώσεις 497· γυάλινος ιδεολογικός κόσμος 68· δημοκρατία 44, 47· δημοκρατία και κοινωνική-πολιτική ελευθερία 196, 237, 248· διαλεκτική σχέση με κράτος 233· διαχρονικά άφθαρτες 233· διεθνής πολιτική τον 21ο αιώνα 72· δυναμικό πνευματικό κτίσιμο 206· δυναμώνουν εις πείσμα υλισμού 105, 498· Δυτικά και Ανατολικά Έθνη σε διαφορετική πορεία 506 κ.ε.· ΕΕ 263· ΕΕ και εθνικές-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 371· ΕΕ και εθνοκρατοκεντρικές δομές 267· ΕΕ και σταθερότητα 34· εθνική ανεξαρτησία 99· εθνοκρατικός ορθολογισμός 56· εθνοκρατοκεντρικός κόσμος 20· έθνος και εθνοκράτος 52· Έθνος, επισκιάζει όλες τις άλλες πραγματικότητες 484 κ.ε.· ήρεμη δύναμη 96-7· θανάσιμος εχθρός υλισμού 61· ιδεολογικοϋλιστική, πολιτική ορθότητα 97· καθολική και οικουμενική πλην δυτικών 113· Κοινωνικό και Πολιτικό γεγονός 66· κοινωνικοοντολογικά γεγονότα 86· κοσμοσυστημική σταθερότητα 33· κοχλάζουν στα θεμέλια του υλισμού119· κτήμα όλων των εθνών 231· κτίζει πολιτικό πολιτισμό 69· κτίζονται εις πείσμα υλισμών 447· λαός ως άθροισμα ατόμων 65· μετααποικιακός κόσμος 21· μεταμοντέρνος χείμαρρος 105· μορφικά πανομοιότυπη για όλα τα έθνη 69· οικουμενική κατίσχυση και προεκτάσεις 72· οικουμενικό επίτευγμα 31 κ.ε., 57-8, 246, 299 κ.ε.· ολοένα μεγαλύτερη σημασία 96· περιγραφή και ορισμός 18, 21, 46-7, 76, 80, 510 κ.ε.· πιο ρωμαλέα από διεθνιστικά δόγματα 139· πνευματικό έρεισμα αντίβαρο της παρακμής-σήψης 149· πνευματικός προσανατολισμός 245· προβολή τάσεων και προβλημάτων 22 κ.ε.· προσανατολισμός σταθερότητας 224· προϋποθέσεις εθνοκρατοκεντρικού 48· προϋπόθεση διεθνούς σταθερότητας 72· προϋπόθεση ελευθερίας 88· ραγδαία αναβίωση 225· Ρήγας Φεραίος 78 κ.ε.· συγκρότηση κοινωνικών οντοτήτων 122· συνεργατικά ένστικτα μεταξύ εθνών 68· φυσιολογική παραδοχή 96

Εθνική κυριαρχία, μεταμοντέρνα ασυναρτησία 90

Εθνική-ανθρωπολογική ετερότητα, εις πείσμα υλισμών και ιδεολογιών 280

Εθνικό γίγνεσθαι, αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 509-10· ανάποδο νεοτερικό γίγνεσθαι 222 κ.ε.· ανοδική αλλά δυσχερής πορεία 201· ανοδική πορεία εις πείσμα υλισμού 416· αντίρροπη υλιστική επενέργεια 422· αποδομισμός και μεταμοντερνισμός 306 κ.ε.· αποικιοκρατική αποσταθεροποίηση 99, 195, 308· βαριά πλήγματα από αποικιοκρατία και μοντερνισμό 232· βυζαντινό νήμα που έκοψε ο μοντερνισμός 283· δαιδαλώδεις διαδρομές συμβεβηκότων 348 κ.ε.· διαδρομή και προϋποθέσεις 311-2· διαδρομή Νέων Χρόνων 320· δυναμώνει εις πείσμα υλισμού 181-2, 226· δύο αποκλίνουσες τάσεις 194· Δυτικά και Ανατολικά Έθνη σε διαφορετική πορεία 506 κ.ε.· εθνική-κοινωνική συγκρότηση θαύμα θαυμάτων 419· έθνος με νομικά διατάγματα 512· εκκρεμές ανθρώπινης διαδρομής 421· ενάντια ηγεμονισμού-ιδεολογιών 273-4· ευρωπαϊκό έθνος με διατάγματα 204 κ.ε.· ευρωπαϊκό και βορειοαμερικανικό 199 κ.ε.· Ευρώπη Νέων Χρόνων 312· κοινωνικές οντότητες αντέχουν, αντιστέκονται και δυναμώνουν 187· κοινωνιοκεντρική θεμελίωση 490· κοινωνιοκεντρικό γεγονός 318 κ.ε.· κράτος-έθνος αντί έθνος-κράτος 222 κ.ε.· μεγάλη ιδέα του Όλου 505· οντολογία 327· Ρήγας Φεραίος 369-70· συμβεβηκότα Νέων Χρόνων 191-2· συμμόρφωση-πειθάρχηση, εξόντωση 425 κ.ε.· τυπολογία προσανατολισμών 278

Εθνικό μοντέλο versus εθνοσοβινιστικό μοντέλο 76

Εθνικό συμφέρον, γενεσιουργό και διαμορφωτικό ΕΕ 529· οικουμενική αξίωση 307

Εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες, βαρύτατο πλήγμα κατά ηγεμονισμού 273· `            διαδρομή πολιτικού πολιτισμού 165· εθνικό γίγνεσθαι 349

Εθνικοσοσιαλισμός, λογική έκβαση διεθνισμού 325 κ.ε.

Εθνοκαθάρσεις 64· ευρωπαϊκό και βορειοαμερικανικό 199 κ.ε.· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 466 κ.ε.· ιδεολογία: συμμόρφωση-πειθάρχηση, εξόντωση 425 κ.ε.· μοντερνισμός: ερμηνείες αντί γκριμάτσες 423

Εθνοκερατοκεντρική σταθερότητα, εθνική ανεξαρτησία και εθνική κοσμοθεωρία 246

Εθνοκρατικές δομές, εθνοκρατικό γεγονός, άθλημα ορθολογισμού κατά ανορθολογισμού 261· βαρβαρότητα η ανατροπή του 278· διαδρομή 307 κ.ε.· διεθνής σήψη, μεταμοντερνισμός 247· εθνικές προϋποθέσεις versus υλισμός 64· ευρωπαϊκό Νέων Χρόνων 62 κ.ε.· μεταμοντέρνο ροκάνισμα 45, 90· μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· περιγραφή και ορισμός 307 κ.ε.· Πολιτικό γεγονός 70 κ.ε., 96· προϋποθέσεις διαζυγίου 419

Εθνοκρατοκεντρικές προϋποθέσεις, αντιηγεμονικές συσπειρώσεις 272

Εθνοκρατοκεντρική δομή, εθνοκρατοκεντρικό γεγονός, άθλημα ορθολογισμού κατά ανορθολογισμού 261· αντιηγεμονικές συσπειρώσεις 56, 283, 585· αντίποδας υλισμού 37, 59· ατερμάτιστο άθλημα 208-9· βαρβαρότητα παραμονεύει στο μέλλον 278-9· Βυζάντιο και κοσμοσυστημική σταθερότητα 316-7· δαιδαλώδεις διαδρομές συμβεβηκότων 348 κ.ε.· διακυβέρνηση 154· διεθνής διακυβέρνηση 91· εδαφική κυριαρχία 47· ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) 135, 264-5, 474, 518 κ.ε.· εθνικές-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 280· εθνοκρατικός ορθολογισμός 91· Εθνοκρατοκεντρικό versus διεθνιστικό 27 κ.ε.· εθνομηδενισμός 428-9· εσχατολογία και πορεία προς Ιθάκη 282· εύθραυστη ισορροπία 40· ευρωπαϊκό 62 κ.ε.· θαλασσοπορεία προς μακρινή Ιθάκη 269, 270· κατοχύρωση εθνικής ανεξαρτησίας 89· κόπηκε το νήμα της Βυζαντινής Οικουμένης 283· κοσμοσυστημική σταθερότητα 33· κυριαρχία και Θουκυδίδης 364 κ.ε.· μεταμοντέρνα ιδεολογήματα 245· μετατανεοτερικό 48, 416· μόνη πολιτισμένη επιλογή 276· ΟΗΕ και εθνική ανεξαρτησία 275· οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.· οντολογικά χαρακτηριστικά 49 κ.ε., 154· ορθολογιστικό και πνευματικά πλούσιο 247· περιγραφή προϋποθέσεων 20, 28, 41, 47, 50, 59, 129, 271-2, 282-3, 309 κ.ε.· ρεαλιστική αποτύπωση 282-3· τυπική λογική και κοσμοθεωρητικά περιεχόμενα 333-4

Εθνοκράτος, άνθρωποι ευκολόπιστοι και εκκρεμές ανθρώπινης διαδρομής 421· ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 20, 58, 119· ανθρωπολογική διαμόρφωση προηγείται 367 κ.ε.· αντοχές ανθρωπολογικών δομών 366· ΕΕ και τυπικές θέσεις περί έθνους 528· εθνική κοσμοθεωρία 510-11· ελεύθερο έθνος 28· Κονδύλειες ερμηνείες 155· κτίζεται ακατάπαυστα 194· οντολογικά χαρακτηριστικά 154· περιγραφή και ορισμός 248

Εθνομηδενισμός 19· αποδόμηση ανθρωπολογικού πυρήνα 235· δίδυμος εθνικισμού 277· θηριώδεις πολεμιστές 423· κατά Ζιάκα 428· καταστροφικός του ρόλος 272· κατεδαφιστές ανθρώπινης ετερότητας 424 κ.ε.· μεταμοντέρνα μεταεθνική παράκρουση 278· πλανητική εποχή 223-4· συμμαχία με διεθνικούς δρώντες 194

Εθνομηδενιστικοί πόλεμοι, ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια 138

Έθνος versus εθνοσοβινισμός 164· αήττητο 51-2· ανθρωπολογική ετερότητα 246· αντίποδας εθνοσοβινισμού 277· βαρβαρότητα παραμονεύει στο μέλλον 278-9· γενετικές και διαμορφωτικές ιστορικές περιστάσεις 68· δημοκρατία 491· δημοκρατία διασφαλίζει εθνικό πλουραλισμό 501· Δυτικά και Ανατολικά Έθνη σε διαφορετική πορεία 506 κ.ε.· έθνος μέσω νομικών διαταγμάτων 204 κ.ε., 467 κ.ε.· έλλειμμα στοχαστικής κουλτούρας στη Δύση 284· επιβίωσε ιδεολογιών 55· επισκιάζει όλες τις πραγματικότητες 279-80, 484 κ.ε.· θεμελίωση εις πείσμα υλισμού 67· κοινωνικό συμβόλαιο 80· κοινωνικοοντολογία προϋπάρχει των θεσμών 421· κοινωνιοκεντρικό versus εθνοσοβινιστικό 23· κτίζεται ακατάπαυστα 194· ορισμός 23· πόλεμος και εθνική ανεξαρτησία 405· προϋποθέσεις 38· προϋπόθεση πολιτισμένου πολιτικού βίου 245· Σοβιετική Ένωση: κυριάρχησε το έθνος 179· συνώνυμο δημοκρατίας και ελευθερίας 245· φιλειρηνικό 246

Εθνοσοβινισμός 23, 219 κ.ε.· versus εθνικό μοντέλο 76· versus εθνοκρατική 51 κ.ε.· αίτια 67· αστικοφιλελεύθερη φάση 186· γενετικά αίτια 221· εθνοκατασκευή Νέων Χρόνων 505 κ.ε.· έθνος μέσω νομικών διαταγμάτων 467 κ.ε.· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.· ιδεολογική σύλληψη 204· ιστοριογράφοι και μοντερνιστικό κράτος 275· μοντερνισμός 318· νεότερη Ευρώπη 71

Εκατόμβες μοντερνισμού 127· τετελεσμένα και ετεροχρονισμένοι απολογισμοί 483

Εκκρεμές ανθρώπινης συμπεριφοράς, υλιστικά τείχη 101, 106 κ.ε.

Εκκρεμές εθνοσοβινιστικών κατασκευών 75

Εκμαυλισμός δυτικών κοινωνιών με αποικιοκρατικά κλοπιμαία 67, 226· κοινωνιών αποικιοκρατικών δυνάμεων 181· μεταμοντερνισμός 241

Ελ Γκρέκο 501

Ελευθερία, αβάσιμες μοντερνιστικές εκδοχές 88· ανθρώπινη ετερότητα και δημοκρατία 68· Αριστοτελισμός και νεότερη Ευρώπη 185· Διαφωτισμός και φυσική αναγκαιότητα 111· εθνική ανεξαρτησία 18, 68· έθνος και εθνική κοσμοθεωρία 144, 245· καταστατική αξίωση του έθνους 326 κ.ε.· Υψηλοτάτη Αρχή κατά Ρήγα Φεραίο 78

Ελευθερία-ετερότητα, αξιολογική ελευθερία 452

Ελευθεριότητα, ατομιστικά φρούρια μεταμοντερνισμού 132

Ελιτίστικες αντιλήψεις πολιτικής 92

Ελλάδα 278, 431, 514· κρίση θεμελιωδών δεδομένων κατά Κονδύλη 456

Έλληνες 299, 324, 350, 415

Ελληνιστική εποχή 76,109

Έμμεση αντιπροσώπευση 28 κ.ε.· αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 509-10· άμεση δημοκρατία και φορά κίνησης 511· αντιδιαστολή με δημοκρατία 67 κ.ε.· αξιώσεις δημοκρατίας 228· απομακρυσμένοι πολίτες 93· αφετηριακές αντιφάσεις 227-8· γενετικά αίτια 223· διαίρεση κοινωνίας εξουσίας 77 κ.ε.· διχοτόμηση πνεύματος και πολιτικής 136 κ.ε.· διχοτομία εξουσίας-κοινωνίας 19, 33· εγγενής ασθένεια μοντερνισμού 64 κ.ε., 136, 193· ΕΕ 73· ελλείμματα και ελαττώματα 137· επενδυμένα συμφέροντα 193· εύσχημος παραμερισμός πολιτών-εντολέων 203· θρόνοι εξουσίας και νομή εξουσίας 275· καλοκαθισμένες ηγεσίες και νομή εξουσίας 191· κατ’ ευφημισμό Δημοκρατία 30· κατεξουσιαστικά κύτταρα 93-4· κίνηση με φορά δεσποτεία 246· κοχλάζουν αξιώσεις δημοκρατίας 203·  κριτική Καντ 470· λαϊκισμός 522 κ.ε.· μεταμοντερνισμός: σανίδα σωτηρίας ελίτ 190· οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.· ολοένα και πιο έμμεση 80-1· παγίδευση κοινωνιών δυτικών καθεστώτων 182· πλάστιγγα δεσποτισμού-δημοκρατίας 104· πολιτικά ελίτ και μεταμοντερνισμός 238· προπαγανδιστές και νομή εξουσίας 124· προπολιτική ελιτίστικη αντίληψη 280· πτώση σοβιετικού υλισμού 485· σύγκριση με σοβιετικό 181· συρρίκνωση λαϊκής κυριαρχίας 100· υλισμός 32· υλιστική και αποτελματωμένη 239· φορά κίνησης 230· φορά προς άμεση δημοκρατία 88-9· φορά προς δεσποτισμό 89· χαριστική βολή μη κυβερνητικών δράσεων 121

Εμπειρισμός, δημοκρίτειος-επικούρειος, περιστάσεις αναβίωσης 179

Ένγκελς 404

Ενδοκρατική τάξη, προϋποθέσεις 54

Ενδοκρατικό-διακρατικό, σύγκριση 54

Εξοντωτική υλιστική κοσμοθέαση 199 κ.ε.

Εξωπολικά 29, 85 κ.ε.· ακυρώνουν την δημοκρατία 396 κ.ε.· διανοούμενοι 95· διεθνικά διαμεσολαβούντα συμφέροντα 98· διεθνικοί δρώντες και διεθνής διακυβέρνηση 194· διεθνικοί δρώντες και έλλειμμα δημοκρατίας 100· έμμεση αντιπροσώπευση 19,137· επιστημονικές μεταμφιέσεις θανατηφόρα επιδημία 390 κ.ε.· ιδεολογία ως αποκορύφωση εξωπολιτικής επινόησης 417 κ.ε.· ιδεολογίες είναι εξωπολιτικές 203· ιδεολογική πάλη και μοντερνισμός 104-5· ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια 455-6· ιδρύματα εξωτερικής πολιτικής 486· μεταμοντέρνες χρηματοδοτήσεις 457· πολιτικός ανορθολογισμός 287 κ.ε.· συνδικάτο ιδεολογικοπολιτικών προπαγανδιστών 455

Επαναστατισμός, καλός Ινδιάνος νεκρός Ινδιάνος 426· κορύφωση διεθνισμών 353 κ.ε.· ορισμός και περιγραφή 57, 353-4

Επεμβάσεις, δημοκρατία και John Rawls 334· διεθνοφασιστικές επεμβάσεις και ιδεολογική στήριξή τους 190· Ιράκ 203· κριτικοί κονστρουκτιβιστές 409-10· μεταψυχροπολεμική εποχή και μοντερνιστικές ρίζες 67, 509· μεταψυχροπολεμικές, στοχαστικές ρίζες 157

Επιστήμη, ιδεολογία είναι προπαγάνδα 405· κατά Κονδύλη in abstracto and anything goes 506· οντολογικά ερωτήματα και τσαρλατάνοι κατά Γιανναρά 446 κ.ε.· ποιοτικές βαθμίδες: αλληλένδετα κριτήρια 454· Ρεαλιστική Θεωρία και στοχαστική κουλτούρα 384· στοχαστική δειλία και οι τολμηροί μοντερνιστές 472· χειραφετημένη ανάλυση ως πρόκληση 284-5

Επιστημολογία, επιστημολογικά 22 κ.ε.,50, 160· Moravcsik για την ΕΕ 531· ανθρωποκεντρικό versus θεοκεντρικό 477 κ.ε.· ανθρωπολογικός εκμηδενισμός και Κονδύλης 418· Βαβυλωνία μοντερνιστικών όρων 355-6· δεοντολογία της επιστήμης 390 κ.ε.· διϋποκειμενική ιστορία όχι εσχατολογία 275-6· επιστημονική δεοντολογία και ΕΕ 524· Θουκυδίδεια επιστημολογία 315· ιδεολογικοπολιτική προπαγάνδα 190, 297 κ.ε.· ιστοριογραφικοί Βυζαντινισμοί 313 κ.ε.· Κονδύλεια επιστημολογία και η δική μου 290, 439 κ.ε., 459, 515-6· Κονδύλης, κριτική Habermas 356· μηδενισμός, στάση ζωής και επιστημολογική περιγραφή 451· νέα γενιά δημοσιεύσεων 288 κ.ε.· νοήματα και αξίες, σχοινοβασία και αξιολογική ελευθερία 452· οντολογία και πολιτικός στοχασμός 278· όρια αξιολογικής ελευθερίας και πολιτικός πολιτισμός 281-2· ποιοτικές και αισθητικές στάσεις και αξιολογική ελευθερία 445· Σόδομα και Γόμορρα και επιστημονική δεοντολογία 428· τυπική δομή και περιεχόμενο-προσανατολισμοί έθνους 278

Επιστημονικές μεταμφιέσεις 67, 86, 113, 187, 230, 238· ακαδημαϊκή αβρότητα περιττεύει 137-8· διεθνικές χρηματοδοτήσεις 397-8· εθνομηδενιστές 424· εκατομμύρια προπαγανδιστικά κείμενα 276· εκπληκτική ευελιξία 116· επιστημονικά εγκλήματα 206· ηχηρές ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 306· θανατηφόρα επιδημία 390-1· ιδεολογικές μεταμοντερνισμού 189· ιδεολογική σπουδαιοφάνεια 135· ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια 405· ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 454· καταπληκτική ευελιξία 399· κριτικοί κονστρουκτιβιστές 408-9· μεταμοντέρνες εσχατολογίες 123· μεταμοντερνισμός 159, 502 κ.ε.· όρια αξιολογικής ελευθερίας 439 κ.ε.· πολιτική ορθότητα 70 κ.ε.· ρατσιστικά δόγματα 204 κ.ε.· συσπειρώσεις ομοϊδεατών 398· σχέδιο Ανάν για το κυπριακό 533

Επιστημονική ορθότητα, βιομηχανίες ιδεολογημάτων 99· ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια 398 κ.ε.· πολιτικοστοχαστική διαφθορά 146

Ερυθροί Χμερ 415

Ερωτική υπόσταση, μεταμοντερνισμός 240

ΕΣΣΔ 91, 94· βαθύτερες προεκτάσεις υλισμού 491· δεσποτική υπερεθνική δομή 138· διαδρομή και κατάληξη 252 κ.ε.· εθνικές κοσμοθεωρίες αναδύθηκαν πανίσχυρες 252· εθνικές-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 323· εθνικές-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις δυνάμωσαν 252· πτώση και μεταμοντερνισμός 513· υλισμός και πνευματικός κόσμος πολιτών 120· υπερκρατικό γραφειοκρατικό σύστημα 104· φαρμακευτική απονεύρωση 215· χαριστικό βολή κατά υλιστικών ιδεολογιών

Εσχατολογία 53, 93· ακατάλληλη για διεθνοπολιτικές εκτιμήσεις 271· Αριστοτελισμός 448· βιβλιογραφία που διασώζει 488 κ.ε.· εθνοκρατοκεντρική πορεία χωρίς αυταπάτες 285· εθνομηδενισμοί και μεταεθνικοί κόσμοι 277· Θουκυδίδεια ανάλυση 33-4· Θουκυδίδης και ισορροπία 273· ιδεολογίες και εσχατολογικοί παράδεισοι 123, 280, 322 κ.ε.· ιδεολογικοπολιτικές συγκρούσεις και κακουχίες 120· κύριο χαρακτηριστικό ιδεολογιών 424· μεγάλα νεκροταφεία 128· μετανεοτερικότητα στερείται εσχατολογιών 207 κ.ε.· νομιμοποίηση υστερίας μπροστά στον θάνατο 118· πορεία εθνοκρατοκεντρικού διεθνούς συστήματος 269· Σοβιετική 229· τυπολογία ιδεολογικών παραδείσων 278

Εταίρα, αστική εποχή συγκρινόμενη με το πορνίδιο της μεταμοντέρνας εποχής 243

Εταιρική αντίληψη, από καιρό αναιρεμένη 101 κ.ε.

Εταίροι επικοινωνίας 120-1

Ευδαιμονιστικός ηδονισμός, μεταμοντερνισμός 241· υλιστική θεότητα 120

Ευριπίδης 502

Ευρωπαϊκή διαδρομή, διαφορετική αν δεν καταλήστευαν τον πλανήτη 229

Ευρωπαϊκή πορεία, αν εξέλειπε το εθνοσοβινιστικό φαινόμενο 199· έθνος με διατάγματα 204 κ.ε.· μακροϊκόνα 220 κ.ε.· μοντερνισμός-υλισμός versus εθνική πορεία 210 κ.ε.· σύγκριση με άλλων εθνών 231· τραγικές αντιφάσεις 221

Ζ

Ζιάκας Θόδωρος 141, 236, 298, 426, 427, 428, 478 κ.ε., 517

Ζωγραφική, μεταμοντερνισμός 240

Η

Ηγεμονισμός, ηγεμονικές αξιώσεις, 59-60· αντίδοτο η εθνοκρατική και εθνοκρατοκεντρική ενδυνάμωση 208 κ.ε.· αξιώσεις δεσμευτικής ερμηνείας κανόνων κατανομής 153· αξιώσεις ισχύος και «κοινωνικές επιστήμες» 380 κ.ε.· αξιώσεις ισχύος–μαλακή ισχύς 381 κ.ε.· αξιώσεις πλανητικής ισχύος 153· αποικιοκρατικές ιδεολογικές εκλογικεύσεις 379 κ.ε.· εγχώριοι υπηρέτες αδύναμων κρατών 143· εθνική ανεξαρτησία 74· επιστρατευμένοι προπαγανδιστές 155· ευρωπαϊκός 70 κ.ε.· ιδεολογίες και παγκόσμια ενότητα 55, 273· ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 96· κράχτες αγαθοεργίας δυναστών 306· μεταμοντέρνα ιδεολογήματα 91, 146, 159, 235· μεταψυχροπολεμικά ιδεολογικά νήματα 190· μεταψυχροπολεμικοί προσκυνητές και Κονδύλης 155· μοντερνισμός και Βικτωριανή υποκρισία 128· μοντερνιστικό επτασφράγιστο μυστικό 282· οπλοστάσιο «επιστημονικών» αιτιολογήσεων 205· όροι ισχύος 154· πνέει τα λοίσθια 276-7· προσκρούει στην εθνική ανεξαρτησία 158· τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων 345-6· υλιστική διακυβέρνηση 201

Ηδονισμός, ανθρωπολογική εκμηδένιση κατά Κονδύλη 515· κοινωνική στάση και οικονομικές συνέπειες 411

Ηδονιστικά ένστικτα, μεταμοντερνισμός 241

Ηδονιστικό ιδεώδες, μεταμοντέρνες λογικές 117

Ηδονιστικός αυτομηδενισμός, κατά Ζιάκα 426

Ηθική, ηθικοκανονιστικές δομές και πολιτική επικύρωση 435· μεταμοντερνισμός 240· μεταφυσικά προσδιορισμένη 92· ηθικοκανονιστικές δομές, φορείς και ηθική επικύρωση 435

ΗΠΑ 337· ανθρωπολογική δομή και εξέλιξη 324· διαφοροποιημένη ανθρωπολογία 94· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.· «Μέκκα ορθολογισμού» 401· «Μέκκα ορθολογισμού» και θρησκόληπτοι 388· «Μέκκα ορθολογισμού»: γενοκτονίες, σκλαβιά, Πεπρωμένου Έθνους 379-80· «Μέκκα φιλελεύθερου υλισμού» 431· μεταπολεμική διεθνής παρουσία 508· μεταψυχροπολεμικός δονκιχωτικός ηγεμόνας 157·            σισύφειος αποκλεισμός πνεύματος από δημόσια σφαίρα 499

Θ

Θάνατος Θεού, βλ. επίσης σκότωμα θεού, Αριστοτέλης δεν πέθανε 450· εσχατολογία και νομιμοποίηση ιστορίας 118· θάνατος ανθρώπου 118 (βλ. επίσης σκότωμα του Θεού)· θανάτωση ανθρώπινης ετερότητας 236· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 466 κ.ε.· οντολογικά ερωτήματα και πολιτικό γίγνεσθαι 177· οντολογικό ερώτημα και το κοινωνικοπολιτικό γεγονός 215· υλισμός και ιδεολογία 363

Θαύμα θαυμάτων: εθνική-κοινωνική συγκρότηση 419

Θεοκεντρικό 185

Θεοκρατία, ανθρωποκεντρικό versus θεοκεντρικό 477 κ.ε.· απαρχές νεοτερικότητας 63· Αριστοτέλης στερείται θεοκρατικών ελαττωμάτων 178· αφετηριακές αντιθεοκρατικές στάσεις 179· διανεμητική δικαιοσύνη μεταφυσικά προσδιορισμένη 433· ένα πράγμα Αριστοτελισμός άλλο θεοκρατία 185 κ.ε.· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 97, 108, 128, 466 κ.ε., 476, 468· ιδεολογικοθρησκευτική 95, 425· ιστορικά εξαίρεση 447· μοντερνιστές την συγχέουν με την θρησκευτική πίστη 374· μορφική ομοιότητα με μοντερνισμό 111· οντολογικό ερώτημα 108· ορισμός 109, 400· σκύλλα θεοκρατίας-Χάλυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.· σύγκριση με ορθολογισμό 435 κ.ε.· υλιστική θεοκρατία 184· φοβικά σύνδρομα μοντερνισμού 164

Θεός, αριστοτελικό πρώτο κινούν 216· Αριστοτελισμός 450· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.· Κονδύλεια θεώρηση 214· μοντερνισμός 151· σκότωμα του Θεού 113· υλισμού 216

Θεσμικά θεωρήματα, έθνος μέσω νομικών διαταγμάτων 467 κ.ε.· κατασκευή ανθρωπολογίας: ύβρις 420· θεσμικές θεωρήσεις 32· μαρκήσιος de Sade 128· ανθρωπολογική ετερότητα 87· ιδεολογικοπολιτική ορθότητα 146· θεσμικοί, κριτικοί, νεοθεσμικοί κτλ 121· στρίμωγμα σε στενόχωρους θεσμούς απέραντης ανθρώπινης ετερότητας 421· υλιστική νοηματοδότηση μοντερνισμού 200· θεσμοκρατία 64

Θεωρία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κύριες παραδοχές 519 κ.ε.

Θηριώδη ένστικτα, μεταμοντερνισμός 241

Θουκυδίδεια ανάλυση, αντίποδας εσχατολογιών 33-4· Θουκυδίδεια παράδοση 49, 225, 347, 496

Θουκυδίδης 246, 290, 315, 320, 366, 462, 488, 502· αίτια πολέμου 196· ανθρώπινη φύση και αίτια πολέμου 272· ατέλειες κλασικού παραδείγματος 388· εσχατολογία και πορεία του εθνοκρατοκεντρικού γεγονότος 282· κυριαρχία και εθνικό γίγνεσθαι 364· μεγαλύτερος ιστορικός 318· Ρεαλιστικό Παράδειγμα 283-4

Θρησκεία, αστική φάση 186· μεταφυσική ενόραση και πολιτικός βίος 107-8· πολιτική και θεοκρατία 400 κ.ε.· θρησκευτική πίστη, μοντερνιστές την συγχέουν με την θεοκρατία 374· θρησκευτική πίστη, ταραχοποιό κριτήριο για υλιστές 23

Ι

Ιαπωνία 337, 346, 72

Ιδεαλισμοί, 51· εθνοκρατοκεντρική θεώρηση 246-7· εκκρεμές μηδενιστικών-ιδεαλιστικών ορθολογιστικών λογικών 429· θηριωδέστερη σύλληψη, ορισμός 63

Ιδελογία, ιδεολογίες, ιδεολογήματα, αδέσμευτοι ενεπλάκησαν 214· αίτια έξαρσης 20ο αιώνα 192· αίτια εξισωτισμού και εξομοιωτισμού 179· αίτια ισχύος 20ό αιώνα 121· αίτια συγκαιρινής σύγχυσης 189-90· αίτια ταραχώδους εθνικού γίγνεσθαι και αναστολών 114· αναπόδραστα υλιστική 378 κ.ε.· ανασταλτικός ρόλος εθνικού γίγνεσθαι 279-80· ανεδαφικές όλες 432· άνθρωποι βομβαρδίστηκαν στοχαστικά επί πολλούς αιώνες 144· άνθρωποι ευκολόπιστοι 421-2· άνθρωποι καιροφυλακτούν να αποτινάξουν τα ιδεολογικά βαρίδια 135· ανθρωπολογία ανύπαρκτη 86· ανθρωπολογικά ερείσματα: τα στερούνται 384 κ.ε.· ανθρωπολογικές προϋποθέσεις και υλισμός 132· ανθρωπολογική ετερότητα 46· ανθρωπότυπος υλισμού 499 κ.ε.· αντίθετο πολιτικής 86· αντίπαλος ανθρώπινης οντολογίας 86 κ.ε.· αντίρροπα στην εθνοκρατοκεντρική πορεία 195· αξίωση μεταεθνικής προσαρμογής 131· απαρχές 472· αποδυναμώνονται 121· αποικιοκρατία, δίδυμο απανθρωπιάς 351 κ.ε.· αποικιοκρατικές ρίζες 115· αποσταθεροποιητικά ιδεολογήματα 55, 436 κ.ε.· αστικοφιλελεύθερη 95· ασύμβατες με ανθρώπινη ετερότητα 145, 203· ασύμβατες με δημοκρατία 42· ασύμβατες με επιστήμη 51· βαθμίδες «ιδεολογικών εφαρμογών» 424 κ.ε.· βαθύτερες προεκτάσεις 72· βαρβαρότητα παραμονεύει στο μέλλον 278-9· γενετικά αίτια 177, 185 κ.ε., 199, 221· γεννιόνται στο μυαλό μεμονωμένων ατόμων 417 κ.ε.· γιγάντωση 20ου αιώνα 180· γυάλινος ιδεολογικός κόσμος 67-8· διαπάλη και συνέπειες δύο αιώνων 189· δίδυμοι διεθνισμοί 103· διεθνισμοί μορφικά πανομοιότυποι 36· διεθνιστικοϋλισμός, θανάσιμα ελαττώματα 231-2· διεθνιστικοϋλιστικές εκδοχές 157 κ.ε.· δίνη εξωπολιτικών νοηματοδοτήσεων 171· ΕΕ 22· εθνοκρατική οντολογία 57· έθνος, επισκιάζει όλες τις άλλες πραγματικότητες 484 κ.ε.· εθνοσοβινστική σύλληψη 204· είναι προπαγάνδα 189, 424· εκατόμβες ύστερης εποχής (75 εκατομμύρια) 127· έκλυτες-κτηνώδεις μηδενιστικές στάσεις 471-2· ένα πράγμα ιδεολογία άλλο ανθρώπινη ζωή 462· ενσαρκώθηκε σε ηγεμονικά κοσμοϊστορικά σχέδια 176· εξωπολιτική δικαιοσύνη και δημόσια σφαίρα 433· εξωπολιτική επινόηση 417 κ.ε.· εξωπολιτική προπαγάνδα άνευ ορίων 123· επαναστατισμός 57· επιστημονικές μεταμφιέσεις μεταμοντερνισμού 189· επίφαση 86· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.· εσχατολογία και τελειωτικές λύσεις 271, 269, 424· εσχατολογίες και ιδεολογικοί παράδεισοι 280· εσχατολογίες και σοβιετική κατάρρευση 181· ευκολόπιστοι αποδέκτες 392· ηγεμονικές μεταμφιέσεις 59-60, 412· ηθική μεταφυσικά προσδιορισμένη 92· θανάσιμος αντίπαλος Πολιτικής 145· θεσμικές θεωρήσεις 32· θηριώδεις εθνοκαθάρσεις 64· θηριώδεις ιδεολογικοϋλιστικοί πολεμιστές 423· θηριώδης εκπαιδευτική λογική 418· ιδεαλιστική θηριωδία, ορισμός 63· ιδεολογήματα, απαιτούν ισχυρά πνευματικά απορρυπαντικά 190· ιδεολογήματα, βιομηχανίες παραγωγής τους 99· ιδεολογίες είναι εγγενώς υλιστικές 87· ιδεολογικά βομβαρδισμένοι 225· ιδεολογικές συμμορίες 179· ιδεολογική γιγαντομαχία 20ου αιώνα 62, 71, 74, 84, 116, 463· ιδεολογική λαίλαπα 20ου αιώνα 222· ιδεολογικό όπιο 331· ιδεολογικό-διεθνιστικό φαινόμενο, πολιτικός πολιτισμός ασύμβατος 274· ιδεολογικοθρησκευτικά φαινόμενα, σύγκριση με υλισμό 127· ιδεολογικοθρησκευτικη 95, 425· ιδεολογικοί βρικόλακες προπαγάνδας 124· ιδεολόγοι-γενοκτόνοι 273· ιστορική διαστροφή 18· ισχυροί φορείς τον 20ο αιώνα 321 κ.ε.· καθαρόαιμη κομμουνιστική 95· καθιερωμένη ορολογία 144· καταστροφικη επενέργεια διεθνιστικοϋλιστικών ιδεολογιών 196· καταστροφικός χαρακτήρας 47· κλασικοί ιδεολόγοι και τα δισέγγονά τους 437· κοινή πνευματική μήτρα Φιλελευθερισμού-Μαρξισμού 176· μαγικές θεωρήσεις 420· μαοϊκή 225· μεγαλύτερος αποσταθεροποιητικός παράγων ιστορίας 203· μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· μοιραία υλιστική και διεθνιστική 352 κ.ε.· μοντερνισμός βαθύτατα ιδεολογικός 376-7· μοντερνισμός: ερμηνείες αντί γκριμάτσες 423· μοντερνιστικές ιδεολογίες 476 κ.ε.· μοντερνιστικές κατασκευές 200· μοντερνιστική ανασταλτική επενέργεια 283· μορφικά πανομοιότυπες 74, 404 κ.ε., 415, 507 κ.ε.· νήματα που ενώνονται στον μεταμοντερνισμό 188-9· οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.· ονοματολογίες γενικής δήθεν εφαρμογής 219· πανομοιότυπες παραδοχές 92 κ.ε.· παραβλέπει κοινωνικοοντολογικά γεγονότα 233· παράκρουση παγκόσμιας αταξικής κοινωνίας 204· παρεπόμενα πολλών αιώνων ιδεολογικής διαπάλης 213· παρωχημένες 273· πλανητική τυπολογία δικαιοσύνης 248-9· πνεύμα και πολιτική με όρους ισχύος 112· ποίμνια ιδεολογικά 405· πολιτική με όρους ισχύος 63· Πολιτικό γεγονός, με το ζόρι πολίτης μισός άνθρωπος 497· πολυκέφαλο μοντερνιστικό τέρας 71 κ.ε.· προαναγγέλλει πολιτειακές δομές 436· προεκτάσεις ιδεολογικής εκτροπής 197 κ.ε.· προπαγάνδα όχι επιστήμη 405· προτάσσει κοινωνικοπολιτικές κατασκευές 145· πυρήνας αιτιών 61 κ.ε.· σισύφειος αποκλεισμός πνεύματος από δημόσια σφαίρα 499· σκότωμα Θεού 113· σκύλλα θεοκρατίας-Χάρυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.· στηρίζονται από «επιστήμες» 206· σύγκριση μεταμοντερνισμού με παρελθούσες ιδεολογίες 234· συγνώμη κανείς δεν ζητάει 436· συμμόρφωση-πειθάρχηση, εξόντωση 425 κ.ε.· συνέπειες μαζικοπαραγωγής-μαζικοκατανάλωσης 188· συνεπής διεθνιστής-υλιστής 213· συνταγή γενοκτονίας 63· σχετικοποίηση ονοματολογιών και η ουσία 279· τρία μορφικά πανομοιότυπα ιδεολογικά τέρατα 464· τυπολογία ιδεολογικών παραδείσων και εσχατολογιών 278· τυπολογία κοινωνικής δικαιοσύνης 203-4· υλισμός versus εθνική κοσμοθεωρία 27 κ.ε.· υλιστικές και αντιπνευματικές 404· υλιστική και διεθνιστική 118· ύπουλες εκλογικεύσεις ή ηγεμονικές αξιώσεις 96· φθοροποιό σαράκι Πολιτικής 61· φορμάρισμα «κακής» ανθρώπινης φύσης 163· Φράγκεσταϊν στοχασμού 299· χαώδεις αντιπαραθέσεις 225

Ιδεολογικοπολικά εκπαιδευτήρια 95, 116, 126, 189, 191, 219, 224, 275, 277, 405, 418· βιομηχανίες ιδεολογημάτων 484· βιομηχανίες ιδεολογημάτων 99· ΕΕ 262· εθνομηδενιστικοί πόλεμοι 138· επιστημονικά αδιάφορα 129· επιστημονικοπολιτική ορθότητα 73· Κονδύλεια θεωρία 154-5· πολεμιστές πάνω στα υλιστικά τείχη 103· προσαρμοστική ευελιξία 104· σκότωμα Θεού 113· συνεπής μεταμοντερνισμός 174· υπονόμευση Κοινωνικού-Πολιτικού 464 κ.ε.

Ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 454· αριθμητικά πολλές 123

Ιδεολογικοπολιτική και επιστημονική ορθότητα, αποδόμηση 147· μεταμοντέρνα ιδεολογήματα 146· συνοπτικές κατηγοριοποιήσεις 123· φυσιοκρατικών αιτιολογήσεων 126 κ.ε.

Ιδεολογικοπολιτική πασαρέλα 82

Ιδεολογικοπολιτική προπαγάνδα 188· ανεπτίτρεπτη 190· ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια 117

Ιδεολογικοπολιτικό αλισβερίσι 82

Ιδεολογικοπολιτικοί εκπαιδευτές 189

Ιδεολογικοπολιτικοί μηχανισμοί, Σοβιετική προπαγάνδα 104

Ιδεολογικός όχλος 81

Ιδεολογικοϋλισμός, αφετηρία και διαδρομή 151 κ.ε.· βασικές παραδοχές 88· καταστροφικό φαινόμενο 271· πολιτική ορθότητα 97· στραβοπατήματα: ζημιές και ναυάγια 272

Ιδεώδες Ανεξαρτησίας κλασικής εποχής 218,328

Ιδιωτεία, μεταμοντερνισμός 247· ύβρις 140

Ιδιωτική σφαίρα, αντιστοιχία με δημόσια σφαίρα και υλισμός 87 κ.ε.· επιβολή υλιστικής ανθρωπολογίας 187· μεταμοντέρνα αποδόμηση 132· μεταμοντέρνες ιδιότητες περιγραφή και ορισμός 173· μεταμοντερνισμός και ισοπέδωσή της 117· μεταμοντέρνος ανθρωπολογικός εκμηδενισμός 139 κ.ε.· δημόσια σφαίρα, διαλεκτική σχέση 133, 134-5, 140, 168, 183, 186 κ.ε., 238, 460

Ιερό ανθρώπινο μυστήριο, εθνική-κοινωνική συγκρότηση 419

Ιεροσυλία, οικειοποίηση προόδου από υλισμό 165

Ιθάκη 29, 128, 362, 388. 496· αίτια πολέμου και εθνοκρατοκεντρικό σύστημα 48-9· εθνοκρατοκεντρικό διεθνές σύστημα 270, 507· κοσμοσυστημική Ιθάκη 41

Ιμπεριαλισμός, ορισμός 497

Ινδία 278

Ινδιάνοι, δημοκρατία 43

Ινδιάνος, «καλός Ινδιάνος νεκρός Ινδιάνος» 426

Ινδική Χερσόνησος 337

Ινδοί 236,501

Ινδονησία 415

Ιράκ 402,415,506

Ισορροπία, εθνοκρατοκεντρική σταθερότητα 56· εθνοκρατοκεντρικό 49· εθνοκρατοκεντρικό 59· Θουκυδίδης και διακρατικές σχέσεις 272· μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.

Ισραήλ 278,346

Ιστορία, σχετικοποίηση 40

Ιστορική διαδρομή, βαρβαρότητα μέχρι τις μέρες μας 201· δαιδαλώδεις διαδρομές συμβεβηκότων 348 κ.ε.· Δυτικά και Ανατολικά Έθνη σε διαφορετική πορεία 506 κ.ε.· εθνικό γίγνεσθαι 352-3· εθνικό γίγνεσθαι ταραχώδες αλλά ανοδικό 490· επικάλυψη και διασταύρωση εποχών και γεγονότων 191 κ.ε.· Ευρώπη versus Βυζαντινή Οικουμένη 466 κ.ε.· μικρά και μεγάλα κύματα, ετερογονία σκοπών 233, 422-3· Νέοι Χρόνοι και δίνη συμβεβηκότων και εθνικού γίγνεσθαι 422-3· νεότερη Ευρώπη μακροεικόνα 220 κ.ε.· πορεία στον 21ο αιώνα κατά Κονδύλη 517· σχετικοποίηση 201 κ.ε.· ταραχώδης 56· τελειωτικές λύσεις δεν υπάρχουν 361 κ.ε.

Ιστορική διαχρονία, αντίρροπες τάσεις 19ου και 20ού αιώνα 213

Ιστοριογραφία, ιστοριογράφοι· αμαρτωλή επιστημονική διαδρομή 275-6· αντιθεοκρατική πάλη 76· αποδόμηση και La Mettrie, de Sade 170· αποδόμηση και διεθνικά φαινόμενα 193· εθνοσοβινισμός 318-9· εκλογικεύσεις νεοτερικής 219· εκπληκτική ευελιξία 201· ηγεμονικές αξιώσεις 143· ιδεολογική επήρεια και πλανητική ενότητα 273· ιδεολογικός χυλός 314-5· ιστοριογραφικά ψεύδη 274· ιστοριογραφικοί Βυζαντινισμοί 313 κ.ε.· κατασκευαστές πολιτικών μυθολογιών 319· μεταμοντέρνα αποδόμηση 142, 146· μοντερνιστικές κατασκευές 200, 243, 502 κ.ε.· μοντερνιστικό κυνήγι μαγισσών 177

Ισχύς και ένταξη στο Πολιτικό γεγονός 165

Ιταλία 514

Κ

Καβάφης 54, 91, 113, 115, 269, 365, 502, 507· ταξίδι διαμόρφωσης εθνών 29

Καθολικοί 302

Καιροσκοπία, μεταμοντερνισμός 241

Καμπότζη 415

Κανονιστικό Δέον, διαίρεση κοινωνίας και εξουσίας 98

Καντ 298, 334 κ.ε.,438· ισχύς και ηγεμονισμός 469 κ.ε.· καλοπροαίρετος μοντερνιστής 166

Καπιταλισμός, αστικοφιλελεύθερη φάση 119

Καρλομάγνος 521

Καρτέσιος 65, 103, 179, 298, 413, 416, 445, 449

Κατανάλωση, μεταμοντερνισμός 240-1

Κατανομή πόρων πλανητικά 121

Κατεξουσιασμός, έμμεση αντιπροσώπευση και αντιδράσεις 99

Κερδοσκόποι, μεταμοντερνισμός 247, 243

Κίνα 72, 278, 337, 346, 383, 236, 299, 501

Κινηματογράφος, μεταμοντερνισμός 240

Κινητικότητα, μεταμοντερνισμός 241

Κλαούζεβιτς 246

Κλασική εποχή 39 κ.ε.· απαρχές εθνικού γίγνεσθαι 270· απαρχές εθνικού φαινομένου 274· Αριστοτελισμός 218, βλ. επίσης Αριστοτελισμός, δημοκρατία και πολιτική ελευθερία 108-9· Θουκυδίδειες θεμελιώσεις 282-3· ιδεώδες της ανεξαρτησίας 328· ιστορική σχετικοποίηση 202· πνεύμα και κοινωνιοκεντρικό Πολιτικό γεγονός 118· σταθμός πολιτικού πολιτισμού 165· συγκρινόμενη με μοντερνισμό 422· υλισμός 449

Κλασική πραγματεία, κοινωνιοκεντρικό γεγονός 490

Κλασικό γεγονός, απαρχές πολιτικού πολιτισμού 281-2

Κλασικό ιδεώδες, Αριστοτελισμός 217-8

Κλασικό παράδειγμα, ανθρωποκεντρισμός 94· ουσίες, νοήματα και ιεραρχίες 149-50· Πολιτικό γεγονός και συσσωμάτωση ετερότητας 131

Κλασικό πρότυπο, δεν ήταν ιδεατό 102

Κοινωνία κρατών 48, 49· Αγγλική σχολή 338 κ.ε.

Κοινωνία πολιτών, versus πολιτική κοινωνία 97 κ.ε., βιομηχανία ιδεολογημάτων 99

Κοινωνία, διχοτομία με εξουσία 44

Κοινωνικές (λεγόμενες) επιστήμες, αλχημείες μοντερνιστών στην αστικοφιλελεύθερη φάση 319· αναγκαίο να λέγεται το αυτονόητο 455· ανάγκη αναπροσανατολισμού πόρων 290· γυμνοί ψευτοβασιλιάδες 82· εθνοσοβινισμός 19· εθνοσοβινιστικές παραδοχές 200· εκατομμύρια προπαγανδιστικά κείμενα 276· ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις ισχύος 152 κ.ε.· ιδεολογικοπολιτική προπαγάνδα 189· ιδεολογικοπολιτικοί μηχανισμοί 103· μεταψυχροπολεμικές επεμβάσεις 272· πολιτικοστοχαστική συμπλοκή· σοβιετική προπαγάνδα, ιδεολογικοπολιτικοί μηχανισμοί 104· σπιθαμιαία αναστήματα 293 κ.ε.

Κοινωνική δικαιοσύνη, άγονη ιδεολογική πάλη 105· άνθρωπος και πολιτική 106· ιδεολογία ως αυθαίρετη εξωπολιτική επινόηση 417 κ.ε.· ιδεολογικά προσδιορισμένη 140· ιδεολογικές παρακρούσεις 384 κ.ε.· οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.· πνευματική versus υλιστική δημόσια σφαίρα 433· συναρτάται με ανθρωπολογική ετερότητα 231· συναρτημένη με εθνική ετερότητα 248-9· σχετικοποίηση κομμουνιστικών αξιώσεων 279· υπερεμπειρικοί ιδεολογικοί προσδιορισμοί 203

Κοινωνική ελευθερία, έμμεση αντιπροσώπευση 64

Κοινωνική συγκρότηση, θαύμα θαυμάτων ή ιερό ανθρώπινο μυστήριο 419

Κοινωνική συνοχή 63

Κοινωνικό γεγονός,ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 311 κ.ε.· εκκρεμές ανθρώπινης διαδρομής 421-2· «Μέκκες του υλισμού 431· ορισμός 330· πνευματικός χαρακτήρας 310 κ.ε.

Κοινωνικό συμβόλαιο, μοντερνιστικό έθνος 80

Κοινωνικό, μοντερνισμός versus Αριστοτελισμός 170

Κοινωνικό, υλισμός και οντολογικά ερωτήματα 120

Κοινωνικοοντολογία, εκκρεμές ανθρώπινης διαδρομής 421· προϋπάρχει των θεσμών 421· βαρβαρότητα η αντιστροφή τους 278

Κοινωνικό-Πολιτικό γεγονός, ανθρωποκεντρικό versus θεοκεντρικό 477 κ.ε.· ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 154· άνθρωπος μισός ή ολόκληρος; 211· Αριστοτελισμός 448, 365· βασικό δίλημμα 174· διεθνισμός και εθνοκατασκευή Νέων Χρόνων 505 κ.ε.· κεντρικό ερώτημα 184 κ.ε.· κοινωνιοκεντρικό Αριστοτελικό 217 κ.ε.· Κονδύλεια θεωρία 439 κ.ε., 294 κ.ε.· μετανεοτερικό versus μεταμοντέρνο 207 κ.ε.,494 κ.ε.· οντολογικό άθλημα 150· πνεύμα: αιματοδότης 198· πολυσήμαντη και πολυκύμαντη σχέση 418 κ.ε.· ποσοτικοποίηση versus ποιοτικό (Αριστοτελικό) 174 κ.ε.· ποτέ μόνο υλιστικό 143· υλιστικές παραδοχές 108

Κοινωνιοκεντρικό γεγονός 30, 52, 473· αίτια κυριαρχίας μοντερνισμού 179-80· αντίθετο εθνικοσοβινιστικού 245· αντιπαράθεση με μεταμοντερνισμό 129· Αριστοτέλης και ανθρωποκεντρισμός 109 κ.ε.· Αριστοτελική φιλοσοφία 217 κ.ε.· Αριστοτελισμός 163· Αριστοτελισμός versus υλισμός 118· Αριστοτελισμός και νεότερη Ευρώπη 185 κ.ε.· Δυτικά και Ανατολικά Έθνη σε διαφορετική πορεία 506 κ.ε.· εγγενώς αντιδιεθνιστικό 130· εθνικό γίγνεσθαι 490· Κοινωνικό γεγονός330· Κοινωνικό-Πολιτικό γεγονός, εθνική κοσμοθεωρία 144-5· μοντερνισμός μέγας αντίπαλος 277· περιγραφή και ορισμός 318 κ.ε.· πνευματικά και αισθητά 377· πορεία του κόσμου 178-9· σχετικοποίηση πολυσχιδών συμβεβηκότων 279

Κόκα Κόλα 458

Κομουνισμός, αίτια τερματισμού σοβιετικού εγχειρήματος 412· αν ήταν αλβανική υπόθεση 472 κ.ε.· Ανατολική Ευρώπη 71· διαλεκτική σχέση με τον φιλελευθερισμό 91· καθαρόαιμη υλιστική ιδεολογία 95· Μαρξ και αστικοφιλελευρισμός 103

Κομφουκιανισμός 215

Κονδύλεια εικόνα, μεγάλη Κονδύλεια εικόνα τριών επιπέδων 151 κ.ε.

Κονδύλεια θεωρία, αξιολογική ελευθερία 477· απέραντη θεμελίωση 453· μεταφυσική 214

Κοινωνικό-Πολιτικό γεγονός 439 κ.ε.· ωκεανός θεμελιώσεων 459

Κονδύλης 111, 117, 123, 125, 142, 151, 160, 177, 204, 237, 242, 244, 269, 281-2, 284,  290 κ.ε., 291, 298, 300, 301 κ.ε., 319, 321, 322 κ.ε., 327, 331 κ.ε., 340, 344, 346, 391, 399, 405, 412, 413, 418, 424, 427, 428, 429, 438 κ.ε., 439 κ.ε., 449, 459, 468, 470, 472, 485, 489, 495 κ.ε., 500, 502 κ.ε.· ανθρωποκεντρικό versus θεοκεντρικό 477 κ.ε.· αριστερά παραληρήματα 457· επιστημονική παρουσία 288 κ.ε.· κριτική Habermas 356· Κονδύλης, Γιανναράς, Κοντογιώργης: τετραγωνισμός κύκλου 459

Κοντογιώργης 78, 94, 100, 290, 297, 298, 310, 313, 327, 359 κ.ε., 365, 371, 378, 386 κ.ε., 395, 415, 427, 478, 490, 500, 503, 505, 517· Κονδύλης, Γιανναράς, Κοντογιώργης: τετραγωνισμός κύκλου 459· τυπολογία πολιτικών συστημάτων 32

κόσμος κα εθνοκράτη, ατελή και αστάθμητα 278-9

κόσμος και κράτη, δάσος και δέντρο 279

κοσμοσύστημα, εθνική κοσμοθεωρία 47· κοσμοσυστημική σταθερότητα, προϋποθέσεις 59, 72· κοσμοσυστημικός πολιτισμός, εθνοκρατοκεντρική δομή 56

Κόσοβο 159

Κούρδοι 415

Κράτος, οριοθετημένο δοχείο ισχύος 67

Κριτικοί κονστρουκτιβιστές, ανεπίγνωστοι συνεπείς υλιστές 162· νέοι αναρχικοί 406 κ.ε.· επιστημονικές μεταμφιέσεις 503· ηγεμονικές αξιώσεις ισχύος 379 κ.ε.· Κονδύλεια κριτική 155· συνονθύλευμα ονοματολογιών 224· νεοθεσμικοί κτλ 121· μεταμοντέρνα ιδεολογήματα 116· σαρωτική κριτική Κονδύλη 153

Κύκλωπες 54, 507· πορεία εθνοκρατοκεντρικής σταθερότητας 270

Κύπρος 131

Κυριαρχία, άμεση δημοκρατία και τεχνολογία 44· άμυνα εθνοκρατών 46· διαχρονική οπτική και διεθνές δίκαιο 273· διεθνής τάξη και έθνος 122· εδαφικά νοούμενη 41, 47· εδαφική και εθνική, ιστορική διαδρομή 364 κ.ε.· έθνοκρατική 52· εθνοκρατοκεντρικές οριοθετήσεις 232· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 351· εθνοκρατοκεντρικό διεθνές σύστημα και εθνική ανεξαρτησία 89

Λ

Λαθρομετανάστευση, έθνος και συνύπαρξη σ’ ένα Πολιτειακό Όλον 501

Λαϊκισμός, ανθρωπολογικός εξομοιωτισμός 522· εκτοπισμός της ιεραρχίας και του ρόλου 522· Ευρωκοινοβούλιο δήθεν αντιπροσωπευτικό 523· ορισμός κατά Κονδύλη 522· πολιτική αδιαφορία και έμμεση αντιπροσώπευση 523

Λαιστρυγώνες 54, 507· πορεία εθνοκρατοκεντρικής σταθερότητας 270

Λατινική Αμερική 337, 415

Λειτουργισμός, ανθρωπολογική ετερότητα και θεσμικές κατασκευές 87· ανθρωπολογικός πυρήνας του πολιτικού όντος 132· άνθρωπος ως χρηστική μονάδα 131· απαρχές και διαδρομή 411· αστικοφιλελευθερισμός 65· διαλεκτική σχέση με υλισμό 180· διαταράσσεται από ανθρώπινη ετερότητα 171· ΕΕ και παράκρουση διεθνιστικής υπερεθνικότητας 475· εξαφάνιση όλων των ιεραρχιών πλην των υλικών 216· ευθέως ανάλογη αναβάθμιση με άνοδο υλισμού 120· θεωρία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κύριες παραδοχές 519 κ.ε.· ιδεολογία, εξισωτική 118· ιστορικές περιστάσεις γένεσης 179· λογοτεχνία, μεταμοντερνισμός 240· μεταμοντέρνες παραδοχές τεχνόμορφου κόσμου 118· μοντερνιστικοί καταναγκασμοί 198· περιγραφή και ορισμός 173· προϋποθέτει διαλυμένα και κατακερματισμένα πρόσωπα 237· υλιστικές προϋποθέσεις 239· Λένιν 436

Μ

Μάαστριχτ, καταψήφιση και αίτια 498

Μαγικές θεωρήσεις, ιδεολογικές 420·

Μαζικοπαραγωγή-μαζικοκατανάλωση, ευνοεί ιδεολογήματα 244· ευνοούν εξίσωση και εξομοίωση 130· λειτουργικότητα και μεταμοντέρνα ρομπότ 148· μαζικοποιημένο άτομο κατά Κονδύλη 514· μεταμοντέρνες ανθρωπολογικές διαστροφές 118· μεταμοντερνισμός 158· πλανητικοποίηση 153 κ.ε.· συνέπειες 184· συνέπειες για ιδεολογίες 188

Μακιαβέλι 488

Μακρυγιάννης 324

Μαλακή ισχύς 85· Βαλκάνια και Μεσόγειος 398· ηγεμονικές αξιώσεις ισχύος 381 κ.ε.

Μαοϊκή ιδεολογία 225,415

Μαρξ Καρλ, μαρξισμός 24, 103, 176, 323, 402, 404, 436, 533· αστικοφιλελεύθερη παρακμή 319· γενναία και επιστημονικοφανής πρόταση 175-6· ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 482· Κονδύλης 323

Μέγας Αλέξανδρος, πολιτιστικός εμβολισμός 76

«Μέκκα της σύμβασης», Γαλλία 394

«Μέκκα του μοντερνισμού» 416

Μεξικό 514

Μεσαίωνας 76

Μεταεθνική προσαρμογή, ιδεολογική αξίωση 131

Μεταμοντέρνα πραξικοπήματα 131, 206

Μεταμοντερνισμός, versus εθνική κοσμοθεωρία 96· versus μετανεοτερικότητα 207 κ.ε.· αγελαίος ανθρωπότυπος 235-6· αίτια 46· αίτια πορείας προς αδιέξοδο 179· αμιγής μεταμοντερνισμός ανύπαρκτος 89· ανεπίγνωστες ενοχές 127· άνθρωποι ρομπότ και κράτος μηχανή 172· ανθρωπολογικά Σόδομα και Γόμορρα 61, 182, 270· ανθρωπολογικό ροκάνισμα 158-9· ανθρωπολογικός πυρήνας του πολιτικού όντος 132· ανθρωπότυπος μεταμοντερνισμού, ορισμός 184· ανθρωπότυπος υλισμού 499 κ.ε.· απόγονοι ιδεολόγων 64· αποδόμηση και εθνική συγκρότηση 306 κ.ε.· αποδυναμώνει προϋποθέσεις δημοκρατίας 237· απόληξη μοντερνισμού 27, 112· αποσύνθεση εθνοκρατοκεντρικού ορθολογισμού 158· αστικοποίηση 238· ασυνάρτητος και ανορθολογικός κόσμος 247· αυτοκτονική θεώρηση 30, 94-5· βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιδράσεις 236-8· γνήσιος συνεχιστής αμαρτημάτων 105· διαλυμένα πρόσωπα κατά Κονδύλη 514· διαλυτικές συνέπειες 45· εγγόνια και δισέγγονα των La Mettrie και de Sade 170 κ.ε.· Ε.Ε. 22· εθνικές προϋποθέσεις αντίθετο 431· εθνική κοσμοθεωρία, εθνική ανεξαρτησία 134· εθνικός θάνατος 238· εθνοκρατική και διεθνής σήψη 247· εθνομηδενιστική παράκρουση 278· εκκρεμές αιτιολογήσεων 75· έκλυτες ηδονές και υλιστική τάξη 172· επιστημονικά μηδενικός 189· επιστημονική και πνευματική ασθένεια 90· επιστροφή στο μέλλον στων de Sade, La Mettrie 116, 129 κ.ε., 155 κ.ε.· έσχατες συνέπειες 427· έσχατες συνέπειές του 115 κ.ε., 427· έσχατη απόληξη μοντερνισμού 116 κ.ε.· ευελιξία προπαγανδιστών 84· ζωώδης ελευθεριότητα 132-3· ηγεμονικές αξιώσεις ισχύος 235· ηγεμονικές στρατηγικές 91· θηριώδεις καταναγκασμοί 418· ιδεολογήματα και Σόδομα και Γόμορρα 272· ιδεολογικά νήματα που ενώνονται 188-9· ιδεολογική διαστροφή 51· ιδεολογική μαύρη τρύπα 87· ιδεότυπος μηχανοποιημένου ανθρωποειδούς 123· ιδιωτική σφαίρα 24· ιδιωτική σφαίρα και ύβρις κατά της λογικής 133· ιλαροτραγικές και κωμικοτραγικές εκδοχές 234· καταπληκτική ευελιξία επιστημονικών μεταμφιέσεων 399· κατασκευή μεταμοντέρνου ανθρωπότυπου 233 κ.ε.· καταστροφή και διολίσθηση στο ολοκληρωμένο μηδενισμό 430· καυστικό ιδεολογικό υγρό 91· κοινωνική δικαίωση του μαρκήσιου de Sade 170· κοινωνικοπρακτικές και προσωπικές συνέπειες 238 κ.ε.· κοινωνικοπρακτικές συνέπειες 237 κ.ε.· Κονδύλεια θεωρία 443 έ.έ.· λειτουργιστική αποκορύφωση 468· μακάβριο εγχείρημα ανθρωπολογικής εκμηδένισης 141· μάταια αναζήτηση ενδιάμεσων αποχρώσεων 172· ναζιστικά κρεματόρια θα φαντάζουν παιδική χαρά 418· ορισμός έσχατων συνεπειών 129· ορισμός της έσχατης απόληξής του 81· περιγραφή και ορισμός 19-20, 89 κ.ε., 24, 45, 147-8, 155, 158 κ.ε., 171-2, 379, 454· περιγραφή στάσεων 133-4· περιγραφή συνεπών εκδοχών 131· πνευματική γενοκτονία 498· ποιος θανάτωσε την ΕΣΣΔ; 513· πολιτικός ανορθολογισμός 234· πολιτικός αυτοχειριασμός 142 κ.ε.· προπολιτικός 276· προϋποθέσεις ανθρωπολογικής αποδόμησης 132· ροκάνισμα ανθρωπολογικών προϋποθέσεων 20, 53, 192-3, 234· ρομπότ ακόμη καλύτερα 148· Σόδομα και Γόμορρα 19 βλ. επίσης Σόδομα και Γόμορρα· στρατιώτες εθνομηδενισμού 142· συγκαιρινοί παρακάμπτουν νεοτερικότητα 156· σύγκριση με ιδεολογίες παρελθόντος 89 κ.ε.· συνέπειες για παθόντες 142-3, 149· συνέπειες για το μέλλον 82· συνεπής 148,161 κ.ε.· συνονθύλευμα ιδεολογημάτων και ονοματολογιών 223-4· τέλειος μεταμοντέρνος ανθρωπότυπος 147· τέχνη και de Sade 501· υλισμός ως χαριστική βολή 45 κ.ε.· φυσική κατάληξη μοντερνισμού 92· χρηματοδοτήσεις457

Μεταμοντέρνο άτομο, ανθρωπολογικά εκμηδενισμένο και λειτουργιστικά ευέλικτο 172

Μεταμοντέρνοι, άγνωστος εαυτός: La Mettrie και de Sade 170· φτωχοί συγγενείς μοντερνιστών στοχαστών 155

Μεταμοντέρνος χείμαρρος, εθνική κοσμοθεωρία και πολιτική ελευθερία 105

Μετανάστευση και λαθρομετανάστευση 53· ευρωπαϊκό ανθρωπολογικό γίγνεσθαι 312 κ.ε.· λαθρομετανάστευση και εθνικές-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 345

Μετανεοτερικό 56· versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· versus μεταμοντέρνο 494 κ.ε.· ΕΕ 154· ΕΕ και εθνοκρατοκεντρική πορεία 270-1· εθνοκρατοκεντρική ΕΕ 135· εθνοκρατοκεντρικό 48,  206 κ.ε., 416· εθνοκρατοκεντρικό versus ηγεμονισμός 196· εθνοκρατοκεντρικός κόσμος 20· μεταμοντερνισμός δρα αντίρροπα 157-8, 236-8· ορισμός προϋποθέσεων 166· περιγραφή και ορισμός 207

Μεταφυσική, ενόραση, versus διεθνιστικοϋλιστική αντίληψη 215· άθλημα επίγειου πολιτικού βίου 107· αίτια μοντερνιστικής αντιμεταφυσικής 112· απόρροια βαθύτερων οντολογικών ερωτημάτων 177· Αριστοτελισμός 110 έ.έ.,163· Αριστοτελισμός: ευρύχωρη θεώρηση 178· άφθαρτη ιδιότητα 107· δημόσια σφαίρα: εναλλακτικές παραδοχές 185· επικύρωση ηθικοκανονιστικών αρχών 215· θάνατος θεού και θάνατος ανθρώπου 118· κοινωνικοπολιτική οργάνωση 106· Κονδύλης: Ζωντανή όσο η ανθρώπινη φύση δεν μεταβάλλεται 177-8· μετανεοτερικό versus μεταμοντέρνο 494 κ.ε.· οντολογική αναβάθμιση ύλης 183 κ.ε.· υψηλοτάτη θέση στην ανθρώπινη ζωή 109

Μεταψυχροπολεμική εποχή, έλλειμμα αντιηγεμονικών συσπειρώσεων 509· οικουμενικίστικη ρητορική 121· πνευματική σύγχυση και μεταμοντέρνα δράση 189· φασίζουσες επεμβάσεις 84

Μη κυβερνητικοί ακτιβιστές 98· μη κυβερνητικοί δρώντες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) 287· διεθνικές χρηματοδοτήσεις 397-8· μεταμοντέρνα πραξικοπήματα 383

Μηδενισμός, Heidegger Martin 446· ανθρωπολογική εκμηδένιση 161· ατομιστική κοινωνία όχι εξαφάνιση κατά La Mettrie167· έκλυτου είδους 471· εννοιολογική διαστρωμάτωση κατά Κονδύλη 429 κ.ε.· κατά Ζιάκα 428· λογικές απολήξεις 160· μοντερνισμός versus εθνική κοσμοθεωρία 35· μοντερνιστικός 426· πρακτικές προεκτάσεις και La Mettrie 167· σκύλλα θεοκρατίας-Χάλυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.· στάση ζωής και επιστημολογική περιγραφή 451

Μότσαρτ 501

Μοντερνισμός, αδιέξοδες ερμηνείες δικαιωμάτων, ελευθερίας κ.τ.λ. 202· ανεπίγνωστες ενοχές 127· ανθρώπινη ετερότητα και υλιστικός βίος 108· ανορθολογικά οντολογικά ερωτήματα 108· αντιθεοκρατικές απαρχές 270· αντιπνευματικός υλισμός 474· αντιπνευματικότητα και αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 166· αντιφάσεις ενδιάμεσων σχοινοβασιών 213· αποικιοκρατία, ηγεμονισμός, εθνοκαθάρσεις 35· αποικιοκρατικό έγκλημα 151· αποκορύφωση 20ος αιώνας 270· απόληξη στον συνεπή μηδενισμό 182, 160 κ.ε.· αποστερεί δυτική σκέψη αιώνιων ιδιοτήτων 171· αυτοκτονική αντιαριστοτελική τροχιά 111, 197, 221· βαθμίδες κριτικής 415 κ.ε.· βαθύτατα ιδεολογικός 376-7· δεσποτικές απολήξεις 160· διαδρομή 226 κ.ε.· διαίρεση δημόσιας από ιδιωτική σφαίρα 186· διχοτομία Κοινωνίας-εξουσίας 174· εγγενώς κατεξουσιαστικός 388 κ.ε.· έκλυτες μηδενιστικές στάσεις 471-2· ελλείμματα και ελαττώματα 355· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.· επτασφράγιστο μυστικό: αποικιοκρατία, ηγεμονισμός 282· έσχατες λογικές 427,463 κ.ε.· θεμελιώδεις παραδοχές 17· θεμελιώδες ελάττωμα 186· θεσμικές κατασκευές όπου ο άνθρωπος ασφυκτιά 131· θηριωδέστερες πράξεις της ιστορίας 270· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 467 κ.ε.· ιδεολογίες Νέων Χρόνων 27· ιδεολογικά και μηδενιστικά μονοπάτια 163· ιδεολογικά-υλιστικά τείχη 112· ιδεολογικοϋλιστικές νοηματοδοτήσεις 210 κ.ε.· ιστοριογραφία 502 κ.ε.· κεντρικές έννοιες 165· κυρίαρχο νεοτερικό ρεύμα 276· μετάβαση στον μεταμοντερνισμό 191 κ.ε.· μετάβαση στον μεταμοντερνισμό κατά Κονδύλη 514· μηδενισμός 426·  μηδενισμός και εθνική κοσμοθεωρία; 35· μηδενισμός, ηδονισμός 429 κ.ε.· μοναχός και ολόρθος υλισμός 108· νεκροταφεία Νέων Χρόνων 270· νεοτερικότητα, δίακριση 27 κ.ε.· νοηματοδότηση πολιτικής με όρους ισχύος 31, 33, 122 κ.ε., 165 κ.ε., 271, 276, 468· οικειοποίηση προόδου 500 κ.ε.· πελώρια αποσταθεροποίηση της πορείας των εθνών 151· πολιτικοστοχαστική ορθότητα 126· προγραμματική διαίρεση εξουσίας και κοινωνίας 394· πρόοδος και Μεσαίωνας 31· προπολιτικός 166, 423· προϋποθέσεις λογικής συνέπειας 216-7· ρατσιστική versus Κοινωνιοκεντρική θεώρηση του έθνους 341 κ.ε.· ρατσιστική παραφιλολογία 277· σκότωμα Θεού και έθνος μέσω διαταγμάτων 467 κ.ε.· σκύλλα θεοκρατίας-Χάρυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.· σπαρμένος με νεκροταφεία 414 κ.ε.· στενόχωρες νομικοθεσμικές δομές 174· σύγκριση με Βυζαντινή Οικουμένη και κλασική εποχή 422-3· συνεπής απόληξη 161 κ.ε., 171· συνεπής υλισμός και de Sade, La Mettrie 470 κ.ε.· συνεπής φυσιοκρατία 412· συνονθύλευμα ιδεολογημάτων που πολλοί αναμασούν 222· συνοχή με ισχυρό κράτος 223· τείχη και μεταφυσική ενόραση 107-8· υλισμός ως μέγιστο ανθρωπολογικό ελάττωμα 132· υλισμός, διεθνισμός, μηδενισμός 161· υλιστική θεότητα 216· υλιστική παράκρουση 211· φυσική κατάληξη 91-2

Μοντεσκιέ, ιστορική θεώρηση Βυζαντίου 316

Μότσαρτ 246

Μουσική, μεταμοντερνισμός 240

Μουσουλμάνοι 236, 302

Μπαχ 414

Μπετόβεν 501

Μπουρουντί 415

Ν

Ναζί, λογική εσχατιά του διεθνισμού 325

Ναπολέων 293· ιδεολογία 404

Ναρκισσισμός, μεταμοντερνισμός 241

Νεκροταφεία, μοντερνιστική διαδρομή σπαρμένη νεκροταφεία 414 κ.ε., 468

Νέοι Χρόνοι, διαπάλη για την οντολογική ιεραρχία 179· εκκρεμές με μεταξύ δεσποτείας-έμμεσης αντιπροσώπευσης 246· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός 466 κ.ε.· ιδεολογικοπολιτικές βιομηχανίες 83· πολυτάραχοι 422 κ.ε.· Σκύλλα θεοκρατίας-Χάρυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.

Νεότερη Ευρώπη,  ανθρωπολογική διαφοροποίηση 80· γόρδιοι δεσμοί 227· συνοπτική παρουσίαση 75

Νεοτερικός πολιτικός στοχασμός, διαδρομή 374

Νεοτερικότητα, αντιφατική διαδρομή 223-4· διαδρομή υλισμού 151 κ.ε.· διαδρομή, σταθμοί και ειδοποιοί διαφορές 373 κ.ε.· διάκριση με μοντερνισμό 27 κ.ε.· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός 466 κ.ε.· παραδοχές του παραδείγματος 111-2

Νόημα, ανθρωποκεντρικό versus θεοκεντρικό 477 κ.ε.·  Κονδύλεια θεωρία 443· οντολογικές διαμορφώσεις 477· νόμοι, ιδεολογικές επιφάσεις 404

Ντε Γκολ 179, 253, 258, 264, 279, 322, 431, 484, 519

Ντελόρ 498

Ξ

Ξένες επενδύσεις 98

Ο

ΟΗΕ 50, 55· εθνική ανεξαρτησία 275· εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 129-30, 307, 350· επεμβάσεις δεκαετίας 199· μεγαλύτερη διεθνοπολιτική κατάκτηση πολιτικού πολιτισμού 228-9· Συμβούλιο Ασφαλείας, ξεστράτισε 190

Οθωμανική Αυτοκρατορία 350

Οικιστικά και χωροταξικά ζητήματα, μεταμοντερνισμός 239

Οικογένεια, μεταμοντερνισμός 120-1, 240, 243

Οικογενειακή δεσμοί, μεταμοντέρνα διάλυση κατά Κονδύλη 515

Οικονομικός ντετερμινισμός, εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 485 κ.ε.· θέση στο νεοτερικό ιδεολογικό φαινόμενο 192

Οικουμενικισμός, γενετικά αίτια Νέων Χρόνων 180· μεταμφιέσεις σύμφωνα με Carr 304

Ολοκληρωμένος μηδενισμός, κατά Ζιάκα 141, 426

Ολοκλήρωση, δεν είναι ακατάστατη ανάμειξη ανθρώπων 501

Ολοκληρωτισμός, μοντερνισμός και σκύλλα θεοκρατίας-Χάρυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.

Ομοφυλοφιλία, μεταμοντερνισμός 242

Οντολογία, αμφισβήτηση Αριστοτελικής από μοντερνιστές 185· ανοικτή πρόκληση για τον άνθρωπο 197 κ.ε.· αξιολογική ελευθερία 477· γένεση έθνους 327· δέος και σεβασμός 278· διεθνές σύστημα και status quo 339· εθνική-κοινωνική συγκρότηση θαύμα θαυμάτων 419· εθνοκρατική 57· εθνοκρατοκεντρικού 49 κ.ε.· εκκρεμές ανθρώπινης διαδρομής 421· επιστημονική δεοντολογία και ΕΕ 339 κ.ε., 524· μοντερνιστικά πολιτικά ελίτ 95· Νέοι Χρόνοι: Διαπάλη για την οντολογική ιεραρχία 179· πολιτικοστοχαστικά τρωκτικά 73· πορεία εθνοκρατοκεντρικού διεθνούς συστήματος 269

Οντολογικά ερωτήματα, versus Ορθός Λόγος 177· αίσθηση κακού και μαρκήσιος de Sade 156· ανθρώπινη φύση 178· ανορθολογικά για μοντερνισμό 108· απείθαρχο σε «επιστημονικές απαντήσεις» 150· Αριστοτελισμός 106 κ.ε., 176· Αριστοτελισμός versus μοντερνισμός 215· ασυγκράτητη ανθρώπινη τάση 197 κ.ε.· δημιουργός 107· δημόσια σφαίραΠολιτικού 211· θεοκρατία 108· κοινωνιοκεντρικό Κοινωνικό-Πολιτικό 473· νεοτερική πολιτική σκέψη 375· πνευματική versusυλιστική δημόσια σφαίρα 433· υλισμός τα εκδιώκει 120· υλιστική δημόσια σφαίρα 140, 147

Οντολογική αναβάθμιση της ύλης 65, 111, 119-20, 214 κ.ε., 270· διεθνιστικοϋλιστικές παραδοχές 160· ελιτισμός και αυταρχισμός 200· παραδοχές και διαδρομή 125 κ.ε.· πορεία μοντερνισμού-μεταμοντερνισμού 122 κ.ε.· πορεία προς φυσιοκρατία 413-4· Σκύλλα θεοκρατίας-Χάρυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.

Οντολογική ανατίμηση φύσης, άνθρωπος αμιγής φύση κατά de Sade 168

Οντολογικό άθλημα, Πολιτικό γεγονός 150

Ορθόδοξη Εκκλησία 431

Ορθολογισμός 51· εθνοκρατοκεντρικές δομές 39· έκλυτες-κτηνώδεις μηδενιστικές στάσεις 471-2· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.· θεοκρατία σύγκριση 435 κ.ε.· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 466 κ.ε.· μηδενισμός-ιδεαλισμός και ορθολογισμός 429 κ.ε.· ορθολογιστική θεότητα, 197 κ.ε.· ορθός Λόγος versus οντολογικά ερωτήματα 177· πολιτική  θεολογία πιο ανελέητη από την θεοκρατία 320· πολιτική θεολογία 102· πολιτική θεολογία Νέων Χρόνων 451· πολυσχιδής και αμφιλεγόμενη διαδρομή 339 κ.ε.· υπερεμπειρικά κριτήρια 111, 123

Ουκρανία 131, 398

Π

Παγκόσμια ενότητα, ανέφικτη 39, 273· απατηλά ιδεολογικά σχέδια 176· απουσιάζουν προϋποθέσεις 53-4· βαρβαρική επιδίωξη 274· ελλείπουν οι προϋποθέσεις 346-7· εσχατολογία 322 κ.ε.· ηγεμονικές φρικαλεότητες 401 κ.ε.· λειτουργιστικές παρακρούσεις 87-8· παγκόσμιοι εμφύλιοι πόλεμοι 344· πολιτικοστοχαστική παράκρουση 248· τρία μορφικά πανομοιότυπα ιδεολογικά τέρατα 464· φλούδες αυταπάτες 513

Παγκόσμια κοινωνία, απουσιάζει 153

Παγκόσμιο συμφέρον, κήνσορες 121

Παγκοσμιοποίηση, θολό ιδεολογικό βασίλειο 90· μεταμοντέρνες προεκτάσεις 173

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 288

Παλαιά Διαθήκη 142

Παλληκαρίδης Ευαγόρας 324

Πανεπιστήμια, αρένα ιδεολογικοπολιτικών συγκρούσεων 82· βιομηχανία ιδεολογημάτων 83, 484· επιστημονικές μεταμφιέσεις 400

Παράδειγμα, νεοτερικότητας 111-2

Παρθενώνας 246

Παροδικές σχέσεις, μεταμοντερνισμός 241

πατέρες Εκκλησίας, Βυζαντινή Οικουμένη 448

πατριωτισμός με όρους σύμβασης, γενετικά αίτια 221

Πατροπαράδοτος τρόπος ζωής, μεταμοντέρνος υλικός κόσμος 133

Πελοποννησιακός Πόλεμος 309, 462

Πεπρωμένο του Αμερικανικού έθνους, επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.

Περσία 278

Περσικές εκστρατείες 218

Πλανητική ενότητα, ιδεολογίες και εσχατολογίες 273

Πλανητική εποχή, αντιφάσεις που εκφράζονται στον μεταμοντερνισμό 235· αποδόμηση ευνοείται 85· εθνομηδενισμός 223-4· έθνος, εθνοκράτος, εθνικές κοσμοθεωρίες 154· Κονδύλεια θεωρία 443· κοσμοσυστημική Ιθάκη 496· μαζικοπαραγωγή-μαζικοκατανάλωση 232· συγκρότηση και συγκράτηση των κρατών και του κόσμου 206 κ.ε.

Πλανητικό πλιάτσικο, μοντερνιστικών ηγεμονικών δυνάμεων 205

Πλανητικοποίηση 53· απουσία μηχανισμών κατανομής και πρωτογονισμός 153· διακυβέρνηση και κατανομή πόρων 194· εθνοκρατικές δομές 90· μαζικοπαραγωγή και μαζικοκατανάλωση 153· μαζικοπαραγωγή και μαζικοκατανάλωση 193· μαζικοπαραγωγή-μαζικοκατανάλωση 180· μεταμοντερνισμός 158

Πλάτωνας 246, 299, 299, 341,375, 388, 446, 448· γιγαντομαχία με Αριστοτέλη 175· πολιτική ελευθερία 109

Πλατωνισμός 216

Πνεύμα, Σισύφειος εκτοπισμός από δημόσια σφαίρα 498· Αριστοτελισμός 175, 217-9· Αριστοτελισμός και Υψηλοτάτη θέση 216· αρχέγονες εποχές 109· Βυζαντινή Οικουμένη και κλασική εποχή 478 κ.ε.· Βυζαντινή Οικουμένη συγκρινόμενη με μοντερνισμό 422· δημοκρατία 29· δημόσια σφαίρα 301 κ.ε.· δημόσια σφαίρα και διαχρονικές τάσεις 124· δημόσια σφαίρα και υλιστικά νομικοτεχνικά τεχνάσματα 97· διαμάχη στην ιστορία των ιδεών 301 έ.έ.· διαχρονικές κλασικές παραδοχές 108-9· ΕΕ και Αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 267, 372· ΕΕ και υλιστές 263· εθνική κοσμοθεωρία και Αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 180 κ.ε.· εκμηδενισμός για να αντιστοιχηθεί ιδιωτική με δημόσια σφαίρα 188 κ.ε.· θέση στο Κοινωνικό-Πολιτικό γεγονός κεντρικό ερώτημα 184 κ.ε.· θρησκευτική πίστη 215· ιστορικό πρίσμα 119 έ.ε.· κατεδάφιση υλιστικών τειχών 426· κλασική versus υλιστική αντίληψη της πολιτικής 118· κλασικό παράδειγμα versus μοντερνισμός 166· κοινωνικές οντότητες 101· μεταμοντερνισμός πνευματική γενοκτονία 498· μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· πνευματικά-αισθητά, πολυσημία όρων 300 κ.ε.· πολιτική και Άνθρωπος 106· πολιτική με όρους ισχύος 112· προϋπόθεση δημοκρατίας 275· σκότωμα Θεού και ανθρώπινου πνεύματος 216-7· συνεπής υλισμός 163· υλιστικά τείχη μοντερνισμού 127

Πνευματική εκμηδένιση, συνεπής υλιστική κοσμοθέαση 162

Πνευματική ετερότητα, δημόσια πολιτική 155

Πνευματικοί προσανατολισμοί, προσανατολισμοί για το μέλλον 99

Πνευματικός εκμηδενισμός 131· εκμηδενισμός, αρχικοί μοντερνιστές δεν το φαντάζονταν 413

Πνευματικός θάνατος, προϋπόθεση επιτυχούς υλικότητας 124

Πνευματικός κόσμος, δημοκρατία 44· εγκληματικός ο αποκλεισμός του 230

Πόλεμοι, εγκλωβισμένοι σε άχαρους πολέμους 405· ιδεολογικοί πόλεμοι οι πιο άχαροι 405· υπεράσπιση εθνικής ανεξαρτησίας ο μόνος νομιμοποιημένος 405

Πολίτης, πνευματική διάπλαση 39· ρόλος και δημοκρατικό ιδεώδες 100 κ.ε.

Πολιτικά ελίτ, μοντερνιστικά Ευρώπης 95

Πολιτική δικαιοσύνη, Χριστιανική παράδοση 503

Πολιτική ελευθερία 47· αδιέξοδες μοντερνιστικές ερμηνείες 202· αξιολογική ελευθερία 281-2· αξίωση κάθε ζωντανής κοινωνικής οντότητας 105· Αριστοτέλης και Πλάτωνας 109· δημοκρατία 32 κ.ε.,88, 496· δημοκρατία και κοινωνική ελευθερία 130· δημοκρατικό ιδεώδες και ρόλος πολίτη 100 κ.ε.· δικαιοσύνη με όρους δύναμης 85· ΕΕ 263· εθνική κοσμοθεωρία510-11· εθνοκράτος 248· έθνος και τυπολογία επιτευγμάτων 278· έμμεση αντιπροσώπευση 64· κατεδάφιση υλιστικών τειχών 151· κλασική εποχή 108-9· κοινωνιοκεντρική ανθρωπολογία 96· μετανεοτερικότητα versus μεταμοντερνισμός 207 κ.ε.· προϋπόθεση εθνική ανεξαρτησία-δημοκρατία 145· σύμβαση και δικαιώματα 82

Πολιτική θεολογία, εκκρεμές θεοκρατίας – ορθολογιστικής θεότητας 217 κ.ε.· εκτροχιασμός μοντερνισμού 111· θεοκρατία και ορθολογισμός μορφικά πανομοιότυπα 109· ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 482 κ.ε.· Νέων Χρόνων 451 κ.ε.· οντολογικά ερωτήματα και Αριστοτέλης 106 κ.ε.· υπερεμπειρική ορθολογικότητα 102

Πολιτική κοινωνία, διάκριση με κοινωνία πολιτών 395

Πολιτική με όρους ισχύος 47, 63, 82 κ.ε., 96-7, 112, 116, 122 κ.ε., 124, 151, 160, 165, 187, 202, 203, 214 κ.ε., 226, 228, 271, 276· αίτια νεότερη Ευρώπη 22· ΕΕ 259· εκπολιτισμός βαρβάρων 305 κ.ε.· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 482· έσχατες συνέπειες και de Sade 168-9·  ευρωπαϊκή και αμερικανική κοινωνικοπολιτική συγκρότηση 199 κ.ε.· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 466 κ.ε.· καταμαρτυρούμενες συνέπειες 127· μοντερνισμός 199 κ.ε.· συνεπής υλισμός 470 κ.ε.· συνοχή με ισχυρό κράτος 223· υλιστικές ιδεολογίες 127-8· φυσιοκρατία 125 κ.ε., 166-7

Πολιτική ορθότητα, αποικιοκρατία 69-70 κ.ε.· γυάλινος κόσμος 67· ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια 398 κ.ε.· ιδεολογικοϋλιστική 64· ιδεολογικοϋλιστική ορθότητα και εθνική κοσμοθεωρία 97· κοινωνικό συμβόλαιο 80· νεοαποικιακά συμφέροντα 67· πολιτική ελευθερία και σύμβαση 82· χαώδεις αντιπαραθέσεις 225

Πολιτική, αγελαίες νοοτροπίες 101· αγελαίο άθροισμα πολιτών 127· δημοκρατία 48· ερμηνεία με όρους ισχύος 46· κοινωνιοκεντρικά θεμελιωμένη 95· κοσμοθεωρητικοί προσανατολισμοί 101· πνευματικές και αισθητές προϋποθέσεις 101· πνευματική και συνάμα αισθητή 102· υπεριπτάμενη εξουσία 100

Πολιτικό γεγονός, Αριστοτελική συγκρότηση και συγκράτηση 109 κ.ε.· Αριστοτελική φιλοσοφία 217 κ.ε.· δημοκρατία και πολιτικό πολιτισμό 419· εθνική κοσμοθεωρία και ανθρωπολογική ετερότητα 96-7· εθνοκρατικό 70 κ.ε.· καλός υλιστής πολίτης 303 κ.ε.· κλασικά νοούμενο και βαρβαρότητα 165· κοινωνικοκεντρική θεώρηση 274· Κονδύλεια θεωρία 439 κ.ε.· με το ζόρι πολίτης μισός άνθρωπος 497· οντολογικό άθλημα 150· περιγραφή και ορισμός 165-6· συναρτά δημοκρατία με πνευματικό και αισθητό κόσμο 69· υλιστικά τείχη μοντερνισμού 127

Πολιτικό ζώο, πολιτική ένταξη ανθρώπου 195· πολιτικός πολιτισμός και βαρβαρότητα 149-50

Πολιτικοεπιστημονική ορθότητα 73

Πολιτικός ορθολογισμός,  ε θνικές-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 272· μεταμοντέρνα επενέργεια 392· συναρτημένος μεΠολιτική 166

Πολιτικός πολιτισμός 40· άθλημα κατ’ αλήθειαν βίου 122· ανηφορίζει κόντρα στον υλισμό 165· ανθρωποκεντρισμός 109· ανθρωπολογική ετερότητα και δημοκρατία 274· αντιπαράθεση στην βαρβαρότητα 149-50· αντοχές εθνικών κοσμοθεωριών 58· αξιολογική ελευθερία και επιστημολογικά ζητήματα 281-2· Βυζάντιο και ελληνικό πολιτιστικό παράδειγμα 505· δημοκρατία 43· δυναμικό γινόμενο 206· εθνικές κοσμοθεωρίες 280· έθνος και δημοκρατία αλληλένδετα 137· έθνους 28· ένας και μοναδικός ο εθνικός 492· κατηφόρισμα υλισμού 157· κλασική νοηματοδότηση 108-9· νεότερης Αμερικής και Ευρώπης 199· ορισμός 28· ορισμός ως εθνική κοσμοθεωρία 80· ορισμός ως ελευθερία και δημοκρατία 68 κ.ε.· πολιτική ή βαρβαρότητα 159· προδιαγράφει από Αριστοτέλη-Πλάτωνα 109· προϋποθέσεις εθνοκρατοκεντρικής σταθερότητας 270· σύζευξη και συμβατότητα Κοινωνικού-Πολιτικού 150· σχετικοποίηση συμβεβηκότων 279

Πολιτικός Ρεαλισμός 366· άριστοι των αρίστων 284· επιστημονικό κεκτημένο 291· οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.

Πολιτικός στοχασμός, επιβιώνει κατ’ εξαίρεση 83

Πολιτικοστοχαστικά τρωκτικά 73

Πολιτικοστοχαστική ορθότητα 184· βαθμίδες κριτικής του μοντερνισμού 415 κ.ε.· έμμεση αντιπροσώπευση 69· επενέργεια στην πολιτική σκέψη 236-8

Πολιτισμός εξουσίας, μοντερνιστικά κράτη 104

Πορνίδιο, μεταμοντέρνας εποχής συγκρινόμενο με την αστική εταίρα 243

Ποσειδώνας 54, 507· πορεία εθνοκρατοκεντρικής σταθερότητας 270

Προβολή τάσεων, δικαιοσύνη κατά κράτος ή κατά πλανήτη 153

Προϊστορικά τέρατα, πνεύμα και δημόσια σφαίρα 123

Πρόοδος· οικειοποίηση από μοντερνισμό 180, 197 κ.ε., 205-6, 416, 492, 475 κ.ε., 500 κ.ε.· ωραιοποιήσεις και εκατόμβες 80

Προπαγάνδα, εκατομμύρια προπαγανδιστικά κείμενα «επιστημόνων» 276· ιδεολογία είναι προπαγάνδα 424· ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 516· ιδεολογικοπολιτικοί μηχανισμοί 103· λεγόμενες κοινωνικές επιστήμες 189· μεγάλος αριθμός προπαγανδιστών 276· μηχανισμοί, ακαδημαϊκή ανεξαρτησία 146·  πνευματικοί τρομοκράτες 147· συνδικάτο προπαγανδιστών 454· πολιτική και επιστημονική ορθότητα 147

Προπολιτικά φαινόμενα, βαρβαρικά φαινόμενα 137· εθνομηδενισμός και διεθνικοί δρώντες 194-5· θιασώτες 280· μεταμοντερνισμός 276

Προσωπική ετερότητα, μεταμοντέρνα ροκανίσματα 117

Προσωπική ταυτότητα, μεταμοντερνισμός 238-9

Πρόσωπο, μεταμοντέρνα διάλυση κατά Κονδύλη 515

Πρωτογονισμός, πλανητικοποίηση και κατανομή πόρων 153

Πυραμίδες 246

Ρ

Ρατσισμός, μοντερνιστικές ιδεολογικές αιτιολογήσεις 204 κ.ε.· υλιστικές παραδοχές 96

Ρεαλιστική Θεωρία, μοντερνιστικά επηρεασμένη (και αυτή) 284· οντολογικές προϋποθέσεις διεθνούς συστήματος 487

Ρεαλιστές αλλά και μοντερνιστές 283-4

Ρήγας Φεραίος Βελεστινλής 365, 77, 245, 247, 371, 502, 68· βαθιά ιστορική ματιά 75 κ.ε.· Γαλλική Επανάσταση 369· κοσμοθεωρία 77 κ.ε.

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 40, 316

Ρωμαϊκή εποχή 462

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 180, 197, 215, 402, 480

Ρωμαιοκαθολικός Μεσαίωνας 112

Ρώμη 109, 278, 412, 429, 472

Ρωσία 72, 236, 506

Σ

Σαουδική Αραβία 435

Σβορώνος Νίκος 496

Σειρήνες 54· ηδονισμού 120· ΕΕ και εθνοκρατοκεντρική σταθερότητα 270

Σεξουαλική ορθότητα, μεταμοντερνισμός 241

Σεξουαλικότητα, μεταμοντερνισμός 243· πολιτική με όρους ισχύος και de Sade 240· συνεπής υλισμός και de Sade 169

Σερβία 131, 383, 509, 415

Σιβηρία 414

Σίσυφος, μοντερνιστική εθνοκατασκευή 76

Σκλάβους, μοντερνιστικοί ηγεμονισμοί 205-6

Σκότωμα Θεού 113· άνιση αναμέτρηση με Αριστοτέλη 185· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 466 κ.ε.· σκότωμα του ανθρώπινου πνεύματος 216-7· συνέπειες αντιμεταφυσικών ιδεολογημάτων 211

Σοβιετική Ένωση 37, 50, 104, 229· αίτια κατάρρευσης ως χάρτινος πύργος 178· αντίπαλος πόλος 280· απουσία εθνικής-κοινωνικής συγκρότησης 419-20· εθνικές-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις 416· εμπειρίες υλισμού 498· επισκίασε το έθνος 179· ΕΣΣΔ, εξεζητημένο υλιστικό παράδειγμα 24· ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις 482· κατάρρευση 181· κοινωνίες αναρρώνουν από τα υλιστικά πλήγματα 376· κοχλάζουσα εθνική ανθρωπολογία 187· μαζικές μοντερνιστικές εκκαθαρίσεις 128· «Μέκκα υλισμού» 432· μεταμοντέρνα αίτια πτώσης της 235· στάσεις πριν την πτώση 225-6· σχέση υλικών-πνευματικών 124· υλιστική ανθρωπολογία 497-8

Σόδομα και Γόμορρα 29,  54, 89, 114, 115, 120, 126,  128, 141, 142, 148, 150, 160, 162, 167, 170, 212, 236, 243, 270, 280, 321, 418, 428, 440, 450· αξιολογικό ζήτημα 80· Κονδύλεια θεωρία 439 κ.ε.· περιγραφή εσχατιών μεταμοντερνισμού 20

Στάλιν 436

Σταυροφορίες 220

Συγνώμη, δυστοκία mea culpa ιδεολόγων 436

Σύμβαση, κοινωνικό συμβόλαιο, ιδεολογικοϋλιστικές κατασκευές 88· Γαλλική Επανάσταση 227· κοινωνία με όρους σύμβασης 143· κοινωνικό γίγνεσθαι και «Μέκκες υλισμού» 431· μεταμοντερνισμός 241

Συμβατική σοφία, αναμετρήσεις με ανύπαρκτους επιστήμονες 290

Συμβούλιο Ασφαλείας 309· ξεστράτισε μεταψυχροπολεμικά 190· Ευρώπης, χρηματοδότηση ιδεολογημάτων 146

Συμμόρφωση, Ανάν, σχέδιο 533· ανθρωπολογική ετερότητα 136· δεσποτικές εκδοχές 138· διεθνιστικοϋλιστικές παραδοχές 140

Σχετικοποίηση, Αλεξανδρινή εποχή και Βυζαντινή Οικουμένη 202· βαρβαρότητα 202· ιδεολογικής ονοματολογίας 279· ιστορία 40· ιστορική διαδρομή 201 κ.ε., 388 κ.ε.· κλασική εποχή 202

Τ

«Ταραχοποιό» πνεύμα 124· ανθρώπινη ετερότητα 100, 102-3· δημόσια σφαίρα 92

Τείχη δημόσιας σφαίρας, βλ. επίσης υλισμός και δημόσια σφαίρα· ιδεολογικοπολιτική ορθότητα 146· οντολογικά ερωτήματα και υλισμός 120· σκλάβωμα ανθρώπινης ετερότητας 145-6· υλισμός 102-3

Τείχη, πτώση υλισμών 11

Τέλος ιστορίας, κριτική Κονδύλη 117

Τέχνη θεωρείν, όρια παράκρουσης κανονιστικών θεωρημάτων 437 κ.ε.

Τέχνη, μεταμοντερνισμός, τέχνη και de Sade 501

Τεχνολογία, άμεση δημοκρατία 44

Τεχνόμορφος κόσμος, οικογενειακές σχέσεις και ηθικές στάσεις 120-1· μεταμοντέρνες παραδοχές 118, 187

Τουρκία 278, 307, 319, 415

Τρία επίπεδα ανάλυσης 118

Τρομοκράτες, αποδόμηση-πνευματικοί τρομοκράτες 147

Τσαρλατάνοι, οντολογικά ερωτήματα και επιστημονικές αποδείξεις 150

Τυπική λογική, δομή κόσμου και περιεχόμενα 331 κ.ε.

Υ

Ύλη, θεότητα ευδαιμονιστικού ηδονισμού 120

Υλικός κόσμος, πνευματικός θάνατος 124

Υλισμός, βλ. επίσης ιδεολογία και διεθνισμός, versus Αριστοτελισμός 117 κ.ε., 174 κ.ε., 184· versus εθνική κοσμοθεωρία 69, 122 κ.ε.· αθρωπότυπος υλιστικός 499· αιμοβόρα επιθετικός 134· αλλαγή κοσμοθεωρητικού παραδείγματος 64· αμιγής ποτέ δεν υπήρξε 119, 192, 213, 475 κ.ε.· αναπόδραστα ιδεολογικός 378 κ.ε.· άνθρωποι ευκολόπιστοι 421-2· άνθρωπος αμιγής ύλη κατά de Sade 168· άνθρωπος ως συντελεστής υλικής ζωής 140· άνιση αναμέτρηση με Αριστοτελισμό 151, 185 κ.ε.· ανοσιούργημα, μεγαλύτερο όλων των εποχών 150· αντιβαίνει στην ανθρώπινη φύση 377· αντίδραση στην θεοκρατία 36· αντιθεοκρατικές απαρχές 79, 180 κ.ε.· αντιπνευματική δημόσια σφαίρα 81· αποδόμηση, υλιστικός πυρήνας 238· αποικιοκρατική καταλήστευση πλανήτη 28· αποκλειστικά υλιστική δημόσια σφαίρα ανέφικτη 432· αποκορύφωση 20ος αιώνας 270· απολιθωμένες ιδεολογικοϋλιστικές δομές 99· απροσάρμοστη ανθρώπινη ετερότητα 95· Αριστοτέλης τελευταίος υλιστής-διεθνιστής 163, 450· Αριστοτέλης, αντιπαλότητα 125· Αριστοτελισμός, τείχη αδιανόητα 110· αρχή της ηδονής κατά de Sade 168· άτομα μετακινήσιμα και αντικαταστάσιμα 215· αυτοκρατορίες και ΕΣΣΔ 120· αφετηρία και διαδρομή 152 κ.ε.· βαθμίδες και προσανατολισμός 162· βαθύτερα αίτια και συνέπειες 61, 375-6, 491· γενετικά αίτια 175, 199, 221· γυμνοί βασιλιάδες 82 κ.ε.· δημοκρατία-ελευθερία κινούνται αντίρροπα 231· δημόσια σφαίρα, ανθρωπολογία 36· δημόσια σφαίρα, κριτήρια λειτουργικότητας 141· δημόσια σφαίρα, λειτουργιστική-ιδεολογική ομοιομορφία 147· διαδρομή Νέων Χρόνων 183 κ.ε.· διαδρομή, δόγμα ζωής-πολιτικής οργάνωσης 173-4· διαφθορά του πολιτικού στοχασμού Νέων Χρόνων 373-5· διολίσθηση στον διεθνιστικοϋλισμό 198· δυτικό υλιστικό κράτος και κομουνισμός 103, 181· εγγενείς αντιφάσεις και αδυναμίες 229· εγγενώς διεθνιστικός 24, 71· εγγενώς κατεξουσιαστικός 228· εγγενώς πολιτική με όρους ισχύος 116 κ.ε.· εθνικό γίγνεσθαι Νέων Χρόνων 321· εθνικό γίγνεσθαι, επενεργεί αντίρροπα 422· έθνος, επισκιάζει όλες τις άλλες πραγματικότητες 484 κ.ε.· εκκρεμές θέσεων 36· έκλυτες-κτηνώδεις μηδενιστικές στάσεις 471-2· ελευθερία, ασύμβατος 88· έμμεση αντιπροσώπευση 32· εξαφάνιση όλων των ιεραρχιών και νοημάτων πλην υλικών 216· εξοντωτική υλιστική κοσμοθέαση 199 κ.ε.· εξωπολιτική βάρκα 100· επενεργεί διαλυτικά στο ευρωπαϊκό εθνοκρατοκεντρικό γεγονός 349· επίπλαστες και εφήμερες πολιτικές δομές 59-60· επουράνια και ορθολογιστικά θηρία 480 κ.ε.· έσχατες συνέπειες και de Sade 17, 149, 168-9 βλ. επίσης de Sade· έσχατη απόληξη ΗΠΑ 28· ηγεμονικά κοσμοϊστορικά σχέδια 176· ηττήθηκε πανηγυρικά 146· θανάσιμα αντίπαλος ανθρωπολογικής ετερότητας 105· θεμελιώδεις παραδοχές ιδεολογικοϋλιστικών θεωρήσεων 156, 161-2· θεοκεντρικό-ανθρωποκεντρικό 185· θεοκρατία υλιστική 184· θεότητα μοντερνισμού 216· θεότητα, υλική 214 κ.ε.· ιδελογικοϋλιστικός αυτοτραυματισμός νεοτερικότητας 468 κ.ε.· ιδεολογία και διεθνισμός 93, 112-3· ιδεολογίες, ιδιάζον μένος 127· ιδεολογίες, ιστορικό ατύχημα θεοκρατίας 127· ιδεολογίες, κατάλοιπα μετά την ήττα του υλισμού 146· ιδεολογίες, μορφικά πανομοιότυπες 145· ιδεολογίες, νήματα ενώνονται στα Σόδομα και Γόμορρα 424· ιδεολογικοθρησκευτικά φαινόμενα, σύγκριση 127· ιδεολόγοι, κλασικοί και τα δισέγγονά τους 437· ιστορική διαδρομή 388 κ.ε.· καθεστώτα, άθροισμα ατόμων 108· καλός υλιστής πολίτης 303 κ.ε.· κλασική εποχή 449· κοινωνικό γίγνεσθαι και «Μέκκες υλισμού» 431· κοινωνικό γίγνεσθαι, εις πείσμα υλισμού 468· κόσμος χωρίς υλιστικές ιδεολογίες 199 κ.ε.· κοχλάζουν εξισωτικά και εξομοιωτικά δόγματα 134· λαός, άθροισμα ατομιστών 181· λειτουργισμός, διαλεκτική σχέση 180· λειτουργιστική νομικοτεχνική ιδιομορφία 213· λειτουργιστική παράκρουση στην ΕΕ 475· μακάβριο εγχείρημα ανθρωπολογικής εκμηδένισης 141· μέλλον δεν έχει 451· μεταμοντερνισμός ως χαριστική βολή 45 κ.ε., 53· μηδενισμός, μεταμοντερνισμός 90· μηδενιστικό-υλιστικό τέλμα 150· μηχανές ωμής ηγεμονικής ισχύος 81· μηχανοποιημένα ανθρωποειδή 123· μισανθρωπία 162· μοντερνιστική υλιστική παράκρουση 211· νομικοτεχνικά τεχνάσματα και δημόσια σφαίρα 97· οικονομικός ντετερμινισμός 485 κ.ε.· οντολογία και παράκαμψή της 419· ορισμός και θεμελιώδεις παραδοχές 23 κ.ε., 120· ορισμός λογικής απόληξης 184· πανομοιότυπα ιδεολογικά τέρατα 18, 464· παράδεισοι 93· παραμερισμός ιδεολογημάτων 224-5· περιγραφή συνεπούς υλιστή 161 κ.ε.· πέτρα σκανδάλου προβλημάτων νεότερης εποχής 229· πνευματικά και ΕΕ 263· πνευματικά, διαρκής ένταση 119, 124· πνευματική αποστέρηση Πολιτικού 144· πνευματικό γεγονός και έθνος 44· πολιτική με όρους ισχύος 31 κ.ε.· Πολιτικό γεγονός, με το ζόρι πολίτης μισός άνθρωπος 497· πολιτικός ανορθολογισμός, ασυναρτησία 81· πολιτικός πολιτισμός, κατηφόρισμα 157· πολιτικός πολιτισμός, υλισμός δρα αντίρροπα 280· ποτέ δεν πέτυχε 93· ρατσιστικά νοούμενη συνοχή 96· σεξουαλικότητα και de Sade 169· σισύφειος αποκλεισμός πνεύματος από δημόσια σφαίρα 499· σκύλλα θεοκρατίας-Χάρυβδη μηδενισμού 460 κ.ε.· σοβιετικό εγχείρημα, τερματισμός 509· συνεπείς υλιστές 156, 213, 459· συνεπής σημαίνει La Mettrie, de Sade 133· τείχη υλιστικά, ανίσχυρα 106· τείχη, μεταφυσική ενόραση 107-8· τείχη, προϋποθέσεις κατεδάφισης 70, 72· τρία επίπεδα ανάλυσης 118· υλιστής πολίτης 108· υπονόμευση κοινωνικοπολιτικών θεμελίων 464-5· φαντασίες διανοουμένων 432· φιλόσοφοι, θεοκρατικά τραυματισμένοι 79· φυσιοκρατία 167· φυσιοκρατία, μηδενισμός 162· φυσιοκρατία, τρία επίπεδα 167

Υπαρξιακές αντιπαραθέσεις 117

Υπαρξιακός πυρήνας ανθρώπου, οντολογικά ερωτήματα 150

Υποκρισία, μεταμοντερνισμός 241

Φ

Φαλοκράτες, μεταμοντερνισμός 243

Φεουδαρχία 83· εθνοκατασκευή Νέων Χρόνων 505 κ.ε.· μοντερνιστικά κράτη 104

Φιλελευθερισμός 24· ανθρωπολογική ενοποίηση, στερείται σχεδίου 507-8· ενδοφιλελεύθερη διαμάχη και Διαφωτισμός 319· ιδεολογίες μορφικά πανομοιότυπες 507-8· σύγκριση με άλλες ιδεολογίες 507-8

Φιλοπατρία, προϋπόθεση εθνοκρατοκεντρικής σταθερότητας 270

Φιλοτομαρισμός 184· περιγραφή μεταμοντερνισμού 147,247

Φύλο και βιολογικά κριτήρια, μεταμοντερνισμός 241

Φυσική αναγκαιότητα, Διαφωτισμός 111-2

Φυσιοκρατία, αιτιολογήσεις 124-5, 412· Διαφωτισμός 412· μοντερνιστική ανθρωπολογία 166· οντολογική αναβάθμιση ύλης 413-4· συνεπής μοντερνισμός 167· συνεπής υλισμός και στα τρία επίπεδα 167· υλισμός και πολιτική με όρους ισχύος 116

Φύση, ισχύς, ορθολογισμός 465 κ.ε.

Χ

Χάμπερμας 224

Χέριν Τζούντιθ, 316

Χομπς 298

Χρηματοδοτήσεις, μεταμοντέρνες 98, 457

Χρησιμοθηρία 127, 184, 236· μοντερνισμός και δημόσια σφαίρα 108

Χριστιανική παράδοση 446

Χριστιανικό Πάσχα, οντολογικά ερωτήματα 150

Ψ

Ψυχανάλυση, de Sade 128

Ψυχόρμητα, στόχος μεταμοντερνισμού 240

Ψυχρός Πόλεμος 91, 116, 122· αποκορύφωση ιδεολογικού φαινομένου 19· ιστορικοπολιτική συγκυρία 84

Ω

Ωφελιμισμός 93, 108, 198, 236, 376, 412, 184

ΑΓΓΛΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Α

Ackerman Peter 383

Arbatov Georgy 91

Aron Raymond 283, 344, 489, 519

Β

Brown Chris 409

Bull Hedley 49, 338, 353, 526

C

Carr H. Edward 49, 283, 304, 338, 380, 472, 485, 488

CIA 383

Cocker 164

Cox 380,381

Crocker  461

D

De Sade 17, 19, 60, 91, 116, 126, 128, 141, 148, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 182, 202, 212,  219, 239, 247, 445, 449, 507

E

Ehrenberg Victor 328

Etzioni Amitai 521

Fisher Markus 343

Foucault 438

G

Giddens Anthony 66

Gilpin Robert 283, 288, 346, 366, 382, 409, 443, 486, 489

H

Haas Ernst 518

Habermans Jurgens 356, 395, 438

Heidegger Martin 446

Helvetius 126

Herder 300

Hobbes 126

Hoffmann Stanley 369, 380, 518

Horkheimer 407

Houelleberg Michael 415, 471

J

Joffe Josef 526

L

La Mettrie 17, 19, 60, 91, 126, 128, 141, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 182, 202, 212, 219, 239, 247, 445, 449, 507

La Rochefouchault 126

M

Martin Shaw 409

Mearsheimer John 283, 346, 366, 443, 489

Mitrany David 369

Montaigne 126

Moravcsik Andrew

Morgenthau Hans 283, 342, 343, 426, 489

Muehl 471

N

Nitsch 471

P

Palmutter Howard 384

Peterson John 383

R

Rawls John 44, 334, 390, 401, 493, 496

Rommilly de Jacqueline 315

Rosselleck Reinhart 440

S

Schelling Thomas 383

Schmitt Carl 451, 468

Schwarzkogler 471

Soros George 85, 243, 294, 400, 458, 486, 506

Steiner George 414, 415

W

Waltz Kenneth 283, 489, 526

Watson Adam 49, 312, 328, 338

Wight Martin 49, 57, 338, 353, 426, 472, 533

Z

Zagorin Perez 320

Αρέσει σε %d bloggers: