Ε.Ε., ΟΝΕ και η προαναγγελθείσα κρίση

Η Ε.Ε. Η ΟΝΕ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΚΡΙΣΗ Η συζήτηση στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την πολιτική και οικονομική ενοποίηση έχει περάσει πολλές περιπέτειες. Ο υποφαινόμενος ανήκει σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να βάζει την άμαξα μπροστά από το άλογο ή να τρέχει πολύ πέραν των δυνατοτήτων της. Στην τελευταία μου δημοσίευση, την Κοσμοθεωρία των Εθνών που αν δεν κάνω λάθος γράφτηκε μετά από δέκα περίπου μονογραφίες μου γύρω από το ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υποστήριξα μια αποκρυσταλλωμένη θέση. Ότι η ΕΕ αποτελεί ένα πρότυπο μετά-νεοτερικό εγχείρημα που απαιτείται να διαφυλαχθεί. Κυρίως να προστατευτεί από τους διεθνισμούς και τους κοσμοπολίτικους παραλογισμούς που καθιστούν το εγχείρημα ανορθολογικό. Κοντολογίς, η υπερεθνική ανθρωπολογία είναι μηδενική. Κατά συνέπεια απαιτείται οι υπερεθνικοί θεσμοί να είναι αυστηρά εντολοδόχοι των διακυβερνητικών οργάνων και τα τελευταία να εξορθολογιστούν πολιτικά. Τουτέστιν, περισσότερη δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο, πιο εξεζητημένους διακυβερνητικούς θεσμούς και κατάργηση του παραλογισμού που λέγεται Ευρωκοινοβούλιο για να περάσει ο δημοκρατικός έλεγχος στα μέλη των εθνών των κρατών-μελών. Ας μην επεκταθώ περισσότερο όμως. Εδώ θα παραθέτω αναλύσεις και σχόλια για την κρίση της ΟΝΕ καθότι παρουσιάζει απέραντο επιστημονικό ενδιαφέρει. Βασικά, κανείς μας δεν δικαιούται πλέον να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Δοκιμάστηκαν όλες οι θεωρίες και μόνο αξιόπιστες θεωρίες, πλέον, θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Τώρα, πιο κάτω, σε πρώτη φάση θα αναρτώνται, κυρίως, πληροφορίες από τον τύπο και από αξιόπιστες πηγές. Για ένα μια πιο ακαδημαϊκή ανάλυση βλ. την παραπλήσια σελίδα ΟΝΕ- Πολιτικοστρατηγικές παράμετροι. Τα κείμενα αναρτώνται εδώ για εκπαιδευτικούς λόγους και παρατίθενται πλήρης παραπομπές στην πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού σύνδεσμου. Οι καταχωρήσεις στην παρούσα σελίδα αποκλειστικό σκοπό έχουν να παράσχουν εκλεκτικά επιλεγμένες πληροφορίες και αξιόπιστες εκτιμήσεις συναφείς με την συντρέχουσα κρίση της ΟΝΕ και της Ε.Ε. Οι πληροφορίες μαζί με μερικές άλλες που ενδεχομένως θα εντοπίσουμε θα παραμείνουν να είναι αναρτημένες για λόγους έρευνας. H παράθεση των κειμένων που ακολουθούν γίνεται γιατί περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες και ενδιαφέρουσες αναλύσεις και εκτιμήσεις. Είναι αυτονόητο ότι δεν σημαίνει, κατ’ ανάγκη, ότι υιοθετώ μερικές ή όλες τις θέσεις που ενδεχομένως εκφράζονται. Τέλος, διευκρινίζω ότι τα στοιχεία που παραθέτω εδώ δεν είναι για να αρχειοθετήσουν μια συστηματική έρευνα ή να προσφέρουν μια αμιγώς επιστημονική εκτίμηση των πραγμάτων. Περισσότερο απεικονίζει κάποιες κύριες πτυχές της συντρέχουσας κρίσης και θα μπορούσε να αποτελέσει ενδεικτικό πληροφοριακό και ημερολογιακό μπούσουλα για πιο σοβαρή έρευνα και μελέτη. Όσον αφορά τα δικά μου σημειώματα που συχνά προτάσσω είναι εν θερμώ σύνδεση των ζητημάτων όπως αναφύονται με προγενέστερες δικές μου μελέτες και πορίσματα.

Περιεχόμενα

Αρέσει σε %d bloggers: