ΟΝΕ: Πολιτικοστρατηγικές παράμετροι

ΟΝΕ και οι πολιτικοστρατηγικές παράμετροι της Ε.Ε.
Το άνοιγμα της παρούσης σελίδας οφείλεται στην εκτίμησή μου ότι η προαναγγελθείσα κρίση αναφορικά με την Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση (ΟΝΕ) τώρα αρχίζει. Τα αίτια είναι βαθύτατων προεκτάσεων και οφείλονται, όπως είχα γράψει το 1992, στο γεγονός ότι όπως και με μερικά άλλα πράγματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η άμαξα μπήκε μπροστά από το άλογο. Τις χιλιάδες σελίδες δημοσιεύσεων για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα ευρωστρατηγικά ζητήματα, πάντως, τις συνόψισα στο Κοσμοθεωρία των Εθνών, Συγκρότηση και συγκράτηση των κρατών, της Ευρώπης και του Κόσμου. Στην ανάλυση αυτή συγκεκριμενοποίησα το μέγα ζήτημα της υποκείμενης ανθρωπολογίας της Ε.Ε. και των συναρτημένων με αυτή κανονιστικών εποικοδομημάτων, διακυβερνητικών, υπερεθνικών ή άλλων. Εδώ θα αναρτώ κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου αρχίζοντας από εδάφια μερικών παλαιότερων βιβλίων μου. Παράλληλα, παραθέτω πληροφορίες δημοσιογραφικού κυρίως χαρακτήρα στην σελίδα Ε.Ε., ΟΝΕ και η προαναγγελθείσα κρίση.

Περιεχόμενα

Αρέσει σε %d bloggers: