Προεδρία Τμήματος ΔΕΣ Πειραιώς

Προεδρία Τμήματος ΔΕΣ Πειραιώς

Περιχόμενα

  • 14.10.2013 Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών: «Ενταχθήκατε σε ένα Τμήμα Ιατρικής της διεθνούς πολιτικής»
  • 30.9.2013. Επιστολή προς τους πρωτοετείς φοιτητές
  • 29.9.2013. Οδηγός πρωτοετών φοιτητών

___________________
14.10.2013 Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών: «Ενταχθήκατε σε ένα Τμήμα Ιατρικής της διεθνούς πολιτικής»

«Έχετε επιλέξει ένα Τμήμα Ιατρικής της διεθνούς πολιτικής»
Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

Π. Ήφαιστος

Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας και την επιλογή του Τμήματός μας με αποτέλεσμα να καταταχθεί πρώτο μεταξύ των ομοειδών Τμημάτων της Ελλάδας.

Με πολύ μεγάλη συντομία θα προσπαθήσω να πω μερικά πράγματα αυστηρά περιγραφικά και ελπίζω αντικειμενικά για το γνωστικό πεδίο των σπουδών σας. Κυρίως για να σας εξηγήσω ότι, κατά κάποιο τρόπο, έχετε επιλέξει ένα «Τμήμα Ιατρικής της Διεθνούς Πολιτικής».
Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές αφορούν τον άνθρωπο, το κράτος, το διεθνές σύστημα και τις μεταξύ τους αλληλοσυνδέσεις και αλληλοσυναρτήσεις. Δηλαδή, αναρίθμητα ζεύγη και άπειρους συνδυασμούς δρώντων. Για κάποιο με αξιώσεις για πνευματική, επιστημονική και επαγγελματική επιτυχία η πρόκληση για εκπαίδευση υψηλών βαθμίδων σε ένα τόσο προκλητικό γνωστικό πεδίο είναι πολύ μεγάλη.
Στον βαθμό που η συγκρότηση του κρατοκεντρικού συστήματος είναι πρόσφατη –συγκροτήθηκε τους έξη τελευταίους αιώνες και επικυρώθηκε στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ μόλις το 1945, ενώ οι αβεβαιότητες και αστάθειες είναι ακόμη πολύ μεγάλες– αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο ένα γνωστικό πεδίο επιστημονικά και από άποψη επαγγελματικής σταδιοδρομίας πολλά υποσχόμενο.
Στο σημείο αυτό, ακριβώς, να υπογραμμίσω ότι όπως υποθέτω θα έχετε ήδη διαπιστώσει στο Τμήμα μας καλύπτουμε όλο σχεδόν το φάσμα γνώσεων στα πεδία της ισχύος, των θεσμών και της οικονομίας. Σε τι συνίσταται όμως η πολιτικοστοχαστική πρόκληση;

Να αρχίσουμε από τον Άνθρωπο. Σκεφτείτε πόσο βαθιά είναι η ανθρώπινη ετερότητα. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, όπως λέει η γνωστή ρήση, πλην πολιτικός πολιτισμός σημαίνει πολιτειακή ένταξη αυτής της ανθρώπινης ετερότητας, δηλαδή κοινό τρόπο ζωής με εκατομμύρια άλλους. Τι συγκροτεί και συγκρατεί τόσα εκατομμύρια σε μια ενιαία Πολιτική ομάδα;
Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, το κρατικό, όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ετερότητας απαιτείται να προσαρμοστούν στις επιταγές του κοινωνικοπολιτικά προσδιορισμένου συλλογικού βίου, μέσα δηλαδή σε μια ενιαία πολιτική στέγη.
Σκεφτείτε λοιπόν πόσο απέραντη και ταυτόχρονα βαθιά είναι η ενδοκρατική ζωή όπου μέσα σε μια δίνη στροβιλίζονται εκατομμύρια ανθρώπινες ετερότητες αναζητώντας τόσο την ατομική όσο και την συλλογική αλήθεια, ένα κοινό τρόπο ζωής και κοινούς νόμους ρύθμισης όλου του φάσματος των σχέσεών τους, και τους τρόπους αλλαγής αυτών των νόμων.
Η ευημερία και η ευτυχία ήταν πάντα και θα συνεχίσει να είναι ο σκοπός όλων όσων συμμετέχουν.
Αυτοί οι ευγενείς στόχοι, εν τούτοις, δεν μπορούν να ευοδωθούν εάν ο εσωτερικός βίος δεν διεξάγεται ομαλά και εάν στην ανταγωνιστική διεθνή πολιτική δεν υπάρχει ασφάλεια. Αντλώντας παραδείγματα από την ιστορία διαπιστώνουμε ότι για όλες οι κοινωνίες όλων των εποχών η ευνομία, η ευταξία και η ελευθερία αποτελούν θέσφατα και έσχατες λογικές.
Η συλλογική ελευθερία στην αρχαιότητα ονομαζόταν «ιδεώδες της ελευθερίας» και σήμερα εθνική ανεξαρτησία. Στις μέρες μας όλα τα κυρίαρχα κράτη την κατοχύρωσαν και την επικύρωσαν νομικοπολιτικά στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ ως την κοινή κοσμοθεωρητική τους παραδοχή πάνω στην οποία εδράζεται το καθεστώς της κρατικής κυριαρχίας και οι υψηλές αρχές του διεθνούς δικαίου για μη επέμβαση και εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία.
Όπως και στο κλασικό σύστημα η εθνική ανεξαρτησία θεωρείται προϋπόθεση για να μπορέσει μια κοινωνία ενός οποιουδήποτε κράτους να προσανατολιστεί δημοκρατικά και να επιδοθεί απρόσκοπτα στο άθλημα της ατομικής, κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας.
Με δεδομένες αυτές τις πραγματικότητες στο πεδίο του πολιτικού πολιτισμού δρασκελίστε τώρα το σύνορο που περνάει στο διεθνές σύστημα. Σκεφτείτε τα δισεκατομμύρια πιθανών ζευγών και σχέσεων μεταξύ των δρώντων στο πλανητικό πεδίο και αναλογιστείτε πόσο σύνθετα, απρόβλεπτα, αστάθμητα και ρευστά μπορεί να είναι τα πράγματα.
Διαβάστε τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ –και κάθε διεθνολόγος πρέπει να τον διαβάζει– για να δείτε μετά από μια μακρά διαμορφωτική διαδρομή τι αποφασίστηκε από όλα ανεξαιρέτως τα κράτη το 1945. Προσέξτε τις βασικές αρχές και τους κεντρικούς άξονες της διεθνούς πολιτικής οργάνωσης όπως τα ίδια τα κράτη τους όρισαν το 1945.
Εν πολλοίς, λογικά θα γίνει αμέσως κατανοητό ότι τα δομικά χαρακτηριστικά που έτσι προσδιορίστηκαν εδραιώνουν ένα κρατοκεντρικό σύστημα μελών άνισου μεγέθους, άνισης ισχύος και άνισης ανάπτυξης. Οι προεκτάσεις είναι ασφαλώς βαθύτατες και δεν μπορούν παρά να απασχολούν βαθιά και πλατιά κάθε διεθνολόγο.
Σκεφτείτε ακόμη πόσο πιο περίπλοκο καθίσταται το πλανητικό πεδίο άμα λάβουμε υπόψη ότι και στα τρία επίπεδα η ιστορικότητα των βαθύτερων διαμορφωτικών παραγόντων και κριτηρίων επενεργεί αστάθμητα, απρόβλεπτα και δραστικά στις στάσεις και στις συμπεριφορές των ανθρώπων και των κρατών στα οποία ανήκουν.
Σκεφτείτε τι συμβαίνει όταν μέσα σε όλα αυτά εισρέουν οι μεταφυσικές παραδοχές συμπεριλαμβανομένους και του αθεϊσμού. Ακόμη σύνθετη δέσμη συγκρουόμενων παραδοχών διαπληκτίζονται σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων για τον τρόπο με τον οποίο τα επουράνια επενεργούν και διαμορφώνουν τα επίγεια και για το πώς αυτό σχετίζεται τους υλικούς παράγοντες.

Ο ρόλος της ισχύος και των διανεμητικών της συνεπειών είναι κεντρικό ζήτημα της πολιτικής θεωρίας του διεθνούς συστήματος.
Πρώτον, εάν η ισχύς του κάθε ατόμου δεν θεσμίζεται και ελέγχεται κοινωνικοπολιτικά ενδέχεται να επικρατούν συνθήκες προ-πολιτικής βαρβαρότητας και συχνά αυτό συμβαίνει.
Δεύτερον, ένας υψηλός σκοπός του κράτους είναι η θέσμιση της ισχύος και των διανεμητικών προεκτάσεών της στην πολιτική και οικονομική οργάνωση της ενδοκρατικής τάξης.
Τρίτον, σε κάθε σοβαρή προσπάθεια να κατανοηθεί η διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική τίθεται το αξονικό και κεντρικό ερώτημα χωρίς την απάντηση του οποίου η συζήτηση για το διεθνές σύστημα διολισθαίνει στην πολιτική θεολογία: Ποιος θεσμίζει την ισχύ στην διεθνή πολιτική και ποιος αποφαίνεται για τις διανεμητικές της συνέπειες; Το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό και δεν μπορεί να απαντηθεί με ευχολόγια.
Θα πρέπει να σκεφτείτε βαθειά αυτό το ερώτημα γιατί ίσως είναι ο πυρήνας της επιστήμης μας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ΕΕ μέχρι να καταλήξει, εάν καταλήξει, σε ένα ενιαίο κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Αυτονόητα η κρίση των τελευταίων ετών κατέστησε το ερώτημα αυτό ακόμη πιο επιτακτικό στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθότι επηρεάζει βαθύτατα και διανεμητικά την δημοκρατία, την ελευθερία και την ευημερία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της ισχύος στην διεθνή πολιτική, ποιος την ελέγχει, ποιος την θεσμίζει και ποιος ωφελείται ή ζημιώνεται. Ο προβληματισμός για τον συναφή ρόλο των μεγάλων δυνάμεων είναι καίριος και όπως θα δείτε σε αυτό το Τμήμα η διδασκαλία της διπλωματίας και της στρατηγικής των μεγάλων δυνάμεων αφθονεί.
Τώρα, ερχόμαστε στο φοβερό αυτό φαινόμενο, του πολέμου. Ο πόλεμος, έγραψε ένας μεγάλος ιστορικός και διεθνολόγος, ο Edward Carr, παραμονεύει σε κάθε γωνιά της διεθνούς πολιτικής όπως παραμονεύει στην ενδοκρατική τάξη η επανάσταση ή η αλλαγή της κυβέρνησης ή ενός υπουργού ή ενός νόμου. Τις ποιοτικές βαθμίδες ενός διεθνολόγου, παρατήρησε ένας άλλος σημαντικός διεθνολόγος, ο Martin Wight, τις σταθμίζεις και τις εκτιμάς από το τι λέει για τον πόλεμο. Φαινόμενο που συνοδεύει τον πολιτικό πολιτισμό από την πρώτη στιγμή εμφάνισής του.
Πως μπορεί λοιπόν κανείς να είναι επιστήμονας μέσα σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο χωρίς να περιπέσει στο πεζό και επικίνδυνο πεδίο της έκφρασης γνωμών ή να καταστεί συνειδητά ή ανεπίγνωστα προπαγανδιστής στην διαπάλη εντός και μεταξύ των κρατών.
Γιατί ενώ οι αγώνες ισχύος ενδοκρατικά και διακρατικά είναι μια αδήριτη πραγματικότητα στην οποία τελικά ως πολίτες ενός κράτους όλοι μας συμμετέχουμε, χρήσιμο και αναγκαίο είναι πρώτα να υπάρχει γνώση των πραγμάτων για να λειτουργούμε πάνω σε πολιτικά ορθολογιστική βάση.
Αυτός ο σκοπός μπορεί να εκπληρωθεί μόνο με καλή θεωρία. Καλή θεωρία σημαίνει άριστη και ακριβή περιγραφή και ερμηνεία της ανθρώπινης κατάστασης στα τρία επίπεδα ανάλυσης και τον τρόπο που συμπλέκονται. Επιστήμη έχουμε όταν έτσι εδραιώνονται πορίσματα για τις προϋποθέσεις της διεθνούς πολιτικής, τις νομοτέλειές της, τους βαθύτερους διαμορφωτικούς παράγοντες, τις εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές, τους κανόνες και τις εξαιρέσεις.
Εξ αντικειμένου, στο δικό μας επιστημονικό πεδίο η καλή θεωρία δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Η επιστήμη που μελετά την διεθνή πολιτική είναι ένα απαιτητικό άθλημα, ίσως πολύ πιο προκλητικό και απαιτητικό από την ιατρική επιστήμη ή άλλες επιστήμες.
Η θεωρία, εν τέλει, είναι ο τρόπος να κατανοήσουμε σωστά την πραγματικότητα, και, κάτι πολύ πιο δύσκολο, την αλήθεια των αναρίθμητων ή τουλάχιστον των κύριων φορέων πολιτικής εξουσίας, δηλαδή των κρατών, όπως αυτά την βλέπουν.
Γι’ αυτό, η επιστημονική μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής δεν μπορεί παρά να έχει ως κύριο σκοπό την σωστή διάγνωση αιτίων και αιτιατών όσον αφορά τις παθολογίες και τις προϋποθέσεις σταθερότητας, αστάθειας, ασφάλειας και ελευθερίας. Αυτό καλλιεργεί τον πολιτικό ορθολογισμό και συντείνει σε σωστότερες αποφάσεις. Μεγάλο στοίχημα αυτό, βέβαια.
Σωστά, πάντως, ένας κορυφαίος Δάσκαλος της διεθνούς πολιτικής, ο Kenneth Waltz, έγραψε ότι ο διεθνολόγος είναι ο «γιατρός της διεθνούς πολιτικής». Παραφράζοντάς τον, λοιπόν, σας λέω με νόημα ότι εισήλθατε σε ένα «Τμήμα ιατρικής της διεθνούς πολιτικής». Τα λάθη μάλιστα της διάγνωσης των αιτίων στην διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική είναι πολύ μεγαλύτερων προεκτάσεων απ’ ότι τα λάθη ενός μεμονωμένου γιατρού στην διάγνωση των σωματικών βλαβών.
Η αξιολογικά ελεύθερη περιγραφή και ερμηνεία των αιτίων και αιτιατών της διεθνούς πολιτικής βρίσκεται στον πυρήνα των σπουδών σας. Εμείς εδώ αφενός είμαστε ή προσπαθούμε να είμαστε αξιολογικά ελεύθεροι στην καλλιέργεια της γνώσης υπό καθεστώς επιστημονικής ελευθερίας και αφετέρου αγωνιούμε να ιεραρχήσουμε την γνώση πάνω στην κλίμακα των σημασιών και με τρόπο που την καθιστά κοινωνικοπρακτικά χρήσιμη.
Από τα πολλά που θα ακούσετε και διαβάσετε τα επόμενα χρόνια προσπαθήστε με την δική σας λογική και τον δικό σας ορθολογισμό να δείτε πως θα αποκτήσετε θεωρητική γνώση υψηλών ερμηνευτικών βαθμίδων και ευρέως φάσματος.
Επιφοίτηση γνώσης δεν υπάρχει. Η γνώση απαιτεί προσπάθεια και αυτό σημαίνει ευρυμάθεια, κριτική σκέψη, αποφυγή αθεμελίωτων γνωμών, κατανόηση της διαδρομής του πολιτικού πολιτισμού και των νομοτελειών, των κανόνων και των εξαιρέσεων της Οδύσσειας των κρατών και των ανθρώπων στην προσπάθειά τους να διαθέτουν πολιτικά πολιτισμένο βίο υπό συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας, σταθερότητας και ευημερίας.

Καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος

Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

________________
30.9.2013 επιστολή προς τους Πρωτοετείς φοιτητές ΔΕΣ Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αγαπητοί Φοιτητές,

Η έναρξη του νέου Φθινοπωρινού εξαμήνου 2013-14 συμπίπτει με την ανακοίνωση των βάσεων και το γεγονός ότι καταταχθήκαμε πρώτοι στο πεδίο των ομοειδών Τμημάτων όλης της Ελλάδας. Η ανοδική κίνηση του Τμήματος και η φετινή πρωτιά είναι μια πρόκληση για το καθηγητικό προσωπικό και για τους φοιτητές να συνεχίσουμε όλοι μαζί την ανοδική μας πορεία. Αυτό σημαίνει συνεχή βελτίωση του κατά τα άλλα εξαιρετικά ανταγωνιστικού προγράμματος σπουδών, εντατική δουλειά στο πεδίο της διδασκαλίας, προσέλευση των φοιτητών στις αίθουσες διδασκαλίες και ενεργή συμμετοχή. Πρωτίστως, απαιτείται συνειδητοποίηση των φοιτητών ότι το μεγαλύτερο προσόν κάθε απόφοιτου είναι οι γνώσεις που ο ίδιος αποκτά με τον δικό του κόπο. Στο Τμήμα μας, εξ αντικειμένου όπως προκύπτει από την περιγραφή των μαθημάτων, την βιβλιογραφία που προτείνεται και τα επιστημονικά βιογραφικά του καθηγητικού προσωπικού, σας δίνεται η ευκαιρία για γνώση των υψηλότερων δυνατών βαθμίδων. Αυτό βασικά κατοπτρίζει η πρωτιά του Τμήματός μας στις εισαγωγικές εξετάσεις. Στα πεδία της θεωρίας διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών, της οικονομίας και της μελέτης της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση πρώτης τάξης που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στους επαγγελματικούς τους σκοπούς.

Η εκλογή μου στην προεδρία του τμήματος συνέχεια της γόνιμης τετραετίας του Καθηγητή Αθανάσιου Πλατιά ο οποίος έχει ήδη εκλεγεί Διευθυντής του Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, συμπίπτει με μια νέα φάση στα Ελληνικά πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, δημιουργούνται Σχολές εντός των Πανεπιστημίων γεγονός που σημαίνει ότι με δεδομένη την ανάγκη για επιστημονική αυτοτέλεια και για επιστημονική συνοχή των Τμημάτων, θα καταβληθεί προσπάθεια να αυξηθούν οι επιλογές των φοιτητών χωρίς να επηρεαστεί η επιστημονική συνοχή της περιεκτικής γνώσης που προσφέρεται. Επιπλέον, ως Τμήμα εισερχόμαστε σε μια νέα φάση όπου η ήδη πυκνή επιστημονική μας δραστηριότητα σε διοργανώσεις, έρευνες, συνεργασίες και επιστημονικές δραστηριότητες κάθε είδους, εντατικοποιείται. Προγραμματίζονται σημαντικά συνέδρια, συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια και κύκλος επιστημονικών δραστηριοτήτων στο πανεπιστήμιο και με συναδέλφους άλλων πανεπιστημίων.

Τέλος, μελετώ τρόπους διαβούλευσης με τους φοιτητές ούτως ώστε να λαμβάνεται πλήρως κάθε λογική άποψή τους όσον αφορά τις ακαδημαϊκές υποθέσεις. Είμαι σίγουρος ότι σκοπός όλων είναι η βελτίωση των σπουδών και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις του Τμήματός μας, των καθηγητών και των φοιτητών.

Καλό Ακαδημαϊκό έτος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος
30/9/2013
_______________________
29.9.2013. Οδηγός πρωτοετών φοιτητών (κλίκ για μετάβαση σε αρχείο word – είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Α) Καλωσόρισμα

Β) Μήνυμα Προέδρου Τμήματος

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α) Πληροφορίες για την ιστορία του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Β) Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

Γ) Η τοποθεσία του Πανεπιστημίου

Δ) Τρόποι επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α) Ρωτώντας πας στον Πειραιά

Β) Μετακίνηση – Συγκοινωνίες

ΦΟΙΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α) Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Β) Δηλώσεις Συγγραμμάτων και άλλων βοηθημάτων

Γ) Ξένες γλώσσες

Δ) Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Ε) Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΣΤ) Μετά την απόκτηση του πτυχίου

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α) Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Β) Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

Α) Φοιτητική μέριμνα

Β) Ώρα για Φαγητό – Σίτιση

Γ) Υγειονομική περίθαλψη – Νοσοκομεία

Δ) Μετακίνηση

Ε) Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

ΣΤ) Ενοικιάζεται

Ζ) Φοιτητική Ζωή

Η) Υποτροφίες – Κληροδοτήματα

Θ) Σύμβουλοι σπουδών

Ι) Στράτευση για τους άρρενες φοιτητές

ΕΡΕΥΝΑ

Α) Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου

Β) Διαδικτυακή έρευνα

Γ) Έρευνα σε επιστημονικά περιοδικά

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αρέσει σε %d bloggers: