Στρατηγική «Μαλακής ισχύος»- διεθνικοί δρώντες

Στρατηγική «Μαλακής ισχύος» και διεθνικοί δρώντες

Σημείωση. Η παρούσα ανάλυση αναπαράγει κείμενα που θεωρούνται σημαντικά, έγκυρα και αξιόπιστα στην εξέταση της στρατηγικής της «μαλακής ισχύος». Αν και η στρατηγική αυτή αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ δεν περιορίζεται μόνο στην χώρα αυτή.

Περιεχόμενα 

  1. Jonathan Mowat, Ukrainian postmodern coup completes testing of new template
  2.  Heather Coffin, George Soros, Imperial Wizard.
  3.  Critical Constructivists and «soft power»
  4. Μαλακή ισχύς εισήγηση Π. Ήφ. 4.2.2009
  5. David Gibbs. Academics and Spies: The Silence that Roars
  6. … Reinhold Niebuhr famously warned about the dangers of «mis-memory» or, worse, the deliberate rewriting of history»
  7. CIA – Agency-Academic Relations
  8. American academic community and CIA
Αρέσει σε %d bloggers: