Συστατικές επιστολές

Θέμα: Συστατικές επιστολές

Συχνά φοιτητές-φοιτήτριες μου ζητούν συστατικές επιστολές για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα (ή για άλλη συναφή χρήση όπως συνεντεύξεις για εργασία). Λόγω κάποιων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, μελλοντικά θα δίνω συστατικές επιστολές μόνο σε φοιτητές που γνωρίζω από την διδασκαλία και/ή φοιτητές-φοιτήτριες με επιδόσεις που καθιστούν κάτι τέτοιο σωστό και πρόσφορο. Σ’ αντίθετη περίπτωση η συστατική θα περιορίζεται στην καταγραφή των βαθμών όπως εμφανίζονται στα έγγραφα του Πανεπιστημίου.

Όσοι εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και επιθυμούν συστατική επιστολή παρακαλώ όπως με επισκέπτονται στο γραφείο μου τις ώρες υποδοχής για να θέσουν το αίτημά τους.

Αρέσει σε %d bloggers: