Τίτλοι δημοσιευμένων βιβλίων Π.Ήφ.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
(Δεν αναφέρονται δοκίμια, άρθρα και επιμέλειες)

1. EUROPEAN POLITICAL COOPERATION, TOWARDS A FRAMEWORK OF SUPRANATIONAL DIPLOMACY? England: Gower Publishers 1987 (http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/index=books-uk&field-author=Ifestos%2C%20Panayiotis/026-4702892-8879662)

2. NUCLEAR STRATEGY AND EUROPEAN SECURITY DILEMMAS, Towards an Autonomous European Defence System? England: Gower Publishers 1988 (http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/index=books-uk&field-author=Ifestos%2C%20Panayiotis/026-4702892-8879662).

3. «Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1987 -1992)», μέρος Β’ στο Ήφαιστος Π. & Τσαρδανίδης Χ., Οι Σχέσεις της Κύπρου με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 1972 – 1992. Αθήνα: Παπαζήσης.

4. «ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2000», μέρος Β στο Ήφαιστος Π. & Τσαρδανίδης Χ., Το Ευρωπαϊκό σύστημα Ασφαλείας και η Ελληνική – Εξωτερική Πολιτική προς το 2000 Αθήνα: Σιδέρης 1992.

5. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», μέρος Α΄, του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (Αθήνα: Παπαζήσης 1992.

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, Η Ευρώπη των πολλών Ταχυτήτων και κατηγοριών κατά της Ευρωπαϊκής Ιδέας Αθήνα: Οδυσσέας 1994

7. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Από την ιδεαλιστική Αθωότητα στο Πεπρωμένο του Έθνους. Αθήνα: Οδυσσέας.

8. Η ΕΞΩΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ, Το ζήτημα του Διεθνισμού, πατριωτισμού, εθνικισμού και η εθνική στρατηγική της Ελλάδας. Αθήνα: Ποιότητα 1997

9. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία. Αθήνα: Ποιότητα 2000

10. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Αθήνα: Ποιότητα 1999

11. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Ποιότητα 1999

12. (συν-συγγραφέας) ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα: Ποιότητα 1999

13. ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, Ευρωπαϊκή Άμυνα, Ασφάλεια και Πολιτική Ενοποίηση. Αθήνα: Ποιότητα 2001

14. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ. Αθήνα: Ποιότητα 2002

15. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ διαδρομή, αντικείμενο, περιεχόμενο και γνωσιοθεωρητικό υπόβαθρο των διεθνών σχέσεων. Αθήνα: Ποιότητα 2003

16. ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, Συγκρότηση και συγκράτηση των κρατών, της Ευρώπης και του Κόσμου, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2009

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
(Δεν αναφέρονται μικρότερα κείμενα, δοκίμια, άρθρα και επιφυλλίδες)
Οι πληροφορίες των δημοσιεύσεων που επέρχονται αναφέρονται και στην κεντρική σελίδα.

  1.  INTERNATIONAL RELATIONS THEORY: BACK TO FUNDAMENTALS
  2.  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.
  3. Επανέκδοση επεξεργασμένης και συμπληρωμένης εκδοχής του βιβλίου Κοσμοθεωρητική Ετερότητα και Αξιώσεις Πολιτικής Κυριαρχίας. Ευρωπαϊκή Άμυνα, Ασφάλεια και Πολιτική Ενοποίηση (αρ. 13 πιο πάνω)
  4. Η Κύπρος και οι εχθροί της
Αρέσει σε %d bloggers: