10.11.2009 Ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρωσία είναι η Κύπρος

Ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρωσία είναι η Κύπρος

Ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρωσία παραμένει η Κύπρος με 30% του συνόλου. Ακολουθούν η Ολλανδία με 22%, το Λουξεμβούργο με 18%, η Βρετανία με 16%, η Γερμανία με 9%, η Γαλλία με 5% και άλλες χώρες με μικρότερη σημασία.

Πού να επενδύσετε και τι να προσέξετε στην αχανή αγορά του Βορρά
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 52 ΔΙΣ Οι ξένες επενδύσεις στη Ρωσία το 2008

Πέραν των $52 δις έφθασαν οι ξένες επενδύσεις στη Ρωσία κατά το 2008, ανάμεσα στις οποίες οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, οι επενδύσεις κεφαλαίου και οι άλλες επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ξένων επενδύσεων στη Ρωσία, παρατηρούμε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) κατέχουν το 23% του συνόλου των ξένων επενδύσεων, οι επενδύσεις κεφαλαίου το 73,5% και οι λοιπές επενδύσεις το 3,5%. Ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρωσία παραμένει η Κύπρος με 30% του συνόλου και ακολουθούν η Ολλανδία με 22%, το Λουξεμβούργο με 18%, η Βρετανία με 16%, η Γερμανία με 9%, η Γαλλία με 5% και ακολουθούν άλλες χώρες με μικρότερη σημασία.
Κατά τη δεκαετία του 1990 οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΞΑΕ) στη Ρωσία ήταν επουσιώδεις σε σύγκριση με το μέγεθος και τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Οι κύριοι λόγοι που απέτρεπαν τους ξένους να επενδύσουν στη χώρα ήταν η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, η μεγάλης έκτασης διαφθορά και το φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που επιβάρυνε το επιχειρηματικό κλίμα. Κατά τη δεκαετία του 1990 οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις υπολογίζονται σε $20 δις. Παρά τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την περίοδο 2000 – 2002 οι ΑΞΕ δεν ξεπέρασαν τα $3 δις. Τα επόμενα χρόνια, όμως, αυξήθηκαν με ταχείς ρυθμούς και την τριετία 2004 – 2006 έφθασαν τα $60 δις.

Εισροές για επενδύσεις
Το 2006 οι εισροές κεφαλαίων για επενδύσεις αλλά και λόγω δανεισμού έφθασαν τα $55 δις. Την ίδια χρονιά, η μεταποίηση απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος, γύρω στα $15 δις και το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες γύρω στα $13 δις. Οι κλάδοι των πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, παρουσίασαν σημαντική αύξηση και έφθασαν τα $9 δις κατά το 2006. Το 55% του συνόλου των ΑΞΕ το 2006 προήλθαν από την Ολλανδία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο.
Να σημειώσουμε ότι, πέραν της Κύπρου, Ολλανδία και Λουξεμβούργο είναι αποδέκτες ρωσικών κεφαλαίων που εξάγονται από τη Ρωσία και τα διαχειρίζονται πλήθος εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, συνήθως ρωσικών συμφερόντων.

Σημαντικά πλεονεκτήματα
Σύμφωνα με ειδική έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα, η Ρωσία είναι αγορά με μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, καθώς εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ελκυστική. Ανάμεσα σε αυτά είναι το μέγεθός της, η γειτνίαση με την Ευρώπη, η επάρκεια σε πρώτες ύλες, η υψηλού βαθμού εκπαίδευση και το χαμηλό εργατικό κόστος.

Ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών
Το μεγάλο μέγεθος της χώρας και της αγοράς διευκολύνει την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών και επιχειρηματικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως είναι:
· Η Γεωργία, η παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων και ποτών λόγω ανεκμετάλλευτων πρώτων υλών και καλής ποιότητας μη τυποποιημένων γεωργικών προϊόντων.
· Οι Κατασκευές, ένας τομέας που παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη με ιδιαίτερα αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα για όλους τους τομείς κατασκευών, από έργα υποδομής μέχρι κατασκευές οικιών, γραφείων, εμπορικών κέντρων.
· Η Ενέργεια, ο κλάδος των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου μετά τις πρόσφατες συμφωνίες για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης και τον αγωγό φυσικού αερίου Νοτίου Ρεύματος καθιστoύν τις ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες στρατηγικό εταίρο για την ένωση δικτύων ενέργειας μεταξύ χωρών παραγωγής και κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα, για να επενδύσει κάποιος στη Ρωσία θα πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

Επιλογή αντιπροσώπου
Αυτή δεν είναι συνήθης πρακτική στη Ρωσία για τις ξένες εταιρείες, καθώς αποφεύγουν να στηριχθούν αποκλειστικά στις υπηρεσίες ενός αντιπροσώπου. Οι διανομείς και τα γραφεία αντιπροσωπίας χρησιμοποιούν αντιπροσώπους για την προώθηση προϊόντων κυρίως στις περιφέρειες.

Επιλογή διανομέα
Η πλέον κοινή στρατηγική για την είσοδο στην αγορά της Ρωσίας είναι η επιλογή ενός ή περισσοτέρων διανομέων (ανάλογα με το προϊόν). Ένας τυπικός διανομέας διαθέτει τα προϊόντα ξένης παραγωγής στη λιανική πώληση και στον καταναλωτή παρέχοντας επίσης στήριξη των υπηρεσιών logistics (τελωνειακές άδειες, αποθήκευση, μεταφορά κτλ).

Άνοιγμα γραφείου αντιπροσωπίας
Το πλεονέκτημα της ίδρυσης του γραφείου αντιπροσωπίας για τις ξένες εταιρείες αποτελεί η στενότερη συνεργασία με τους τελικούς καταναλωτές και ο καλύτερος έλεγχος της προώθησης και διανομής των προϊόντων τους. Παρόλα αυτά, τα γραφεία αντιπροσωπίας δεν μπορούν να εκτελέσουν εμπορικές δραστηριότητες οιασδήποτε μορφής.

Ίδρυση εταιρείας στη Ρωσία
Η ίδρυση εταιρείας στη Ρωσία αποτελεί την πλέον προχωρημένη μορφή προώθησης προϊόντων στην αγορά της Ρωσίας, αφού προβλέπει ολοκληρωμένο έλεγχο στον τομέα της διαδικασίας πωλήσεων, από την εισαγωγή μέχρι τις τελικές πωλήσεις.

Ίδρυση κοινοπραξίας
Παρόλο που η πρακτική της δημιουργίας επιχειρηματικών κοινοπραξιών θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στη Ρωσία, είναι προτιμότερο η διαχείριση να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ξένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το ξένο κεφάλαιο έχει τη μειοψηφία, όλα εξαρτώνται από τις καλές προθέσεις των Ρώσων ιδιοκτητών της πλειοψηφίας.
Η δημιουργία joint venture μεταξύ ξένης και ρωσικής εταιρείας είναι προτιμότερο να γίνει αφού προηγουμένως τα δύο μέρη δοκιμάσουν τη συνεργασία για συγκεκριμένη περίοδο.

Ο τομέας του Franchising
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, ο τομέας του franchising αναπτύχθηκε σημαντικά στη Ρωσία, σε τομείς όπως είναι εστιατόρια fast food, λιανικό εμπόριο, εκπαίδευση, fitness και υγεία, διασκέδαση, τουρισμός και αυτοκίνητα. Σε ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών, κυρίως business to business, το franchising παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη, όπως υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, οι μεταφορές, οι ταχυδρομικές μεταφορές express, τα logistics, οι συμβουλευτικές εταιρείες και η εκπαίδευση στελεχών.
Τα επόμενα χρόνια αναμένεται είσοδος νέων εταιρειών στον τομέα μικρογευμάτων, καφενείων (coffeeshops και teashops), λόγω της αύξησης της κατανάλωσης και του τρόπου ζωής της νέας ρωσικής κοινωνίας. Σημαντικές ευκαιρίες παρουσιάζονται και στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Γραφειοκρατία και πολυπλοκότητα νομοθεσίας
Στην αγορά της Ρωσίας υπάρχουν και πολλές προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά, όπως:
· Η αυξημένη γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας σε τομείς που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης.
· Δύσκολο σημείο αποτελεί η εξεύρεση των κατάλληλων συνεργατών όπως είναι εισαγωγέας, συνεργάτης αλλά και μάνατζερ, που να γνωρίζει αγγλικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις διεθνείς επιχειρηματικές πρακτικές.
· Για να επιλεγεί μια ρωσική εταιρεία για συνεργασία, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος φερεγγυότητας από ξένες τράπεζες εγκαταστημένες στην αγορά, προς αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με την έλλειψη ρευστότητας.
· Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να αυξάνει τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα στις επιχειρήσεις ενέργειας και άλλους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.
ΤΗΣ ΧΡΥΣΩΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Αρέσει σε %d bloggers: