17.2.2009. Μηχανισμοί μαλακής ισχύος

17.2.2009. Μηχανισμοί μαλακής ισχύος
Το έχουμε πει ξανά. Οι σκληροτράψηλοι μηχανισμοί των διεθνοφασιστών είναι αναπόσπαστο μέρος των θεσμών στρατηγικής των ηγεμονικών δυνάμεων. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί που στα ξεπεσμένα και ηττημένα κράτη παίζουν αυτό το βρώμικο ρόλο. Πολλοί τον παίζουν ασυνείδητα και στο όνομα της … ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας. Μερικοί σύνδεσμοι συμπληρωματικοί του δοκιμίου στην σελίδα Στρατηγική «Μαλακής ισχύος»- διεθνικοί δρώντες είναι οι εξής. http://www.canvasopedia.org/content/about/about.htm, http://www.canvasopedia.org/content/special/studije.htm, http://www.canvasopedia.org/content/about/map.htm

Αρέσει σε %d bloggers: