8.1.2010. ο ιδεολογικός ακταρμάς, ο μεταμοντερνισμός και αρλούμπες

8.1.2010. ο ιδεολογικός ακταρμάς, ο μεταμοντερνισμός και αρλούμπες

Σε σελίδα που άνοιξα πρόσφατα, έγραψα: «Το πρόβλημα όμως στον πολιτικοστοχαστικό χώρο στον οποίο ανήκω, είναι ότι ακόμη κυριαρχούν τυφλοί και εθελοτυφλούντες αρλουμπολόγοι που ακόμη κολυμπούν μέσα στην μεγάλη δεξαμενή αίματος που προκάλεσε ο υλισμός του τέσσερις τελευταίους αιώνες. Η αρλουμπολογία είναι ένας όρος που θα εξηγήσω στο μέλλον και που αφορά τις εξαιρετικά εξευτελιστικές για κάθε επιστήμονα συνθήκες στα ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια της Ευρώπης πολλά από τα οποία δεν αξίζουν το επίθετο «πανεπιστήμιο». Αρλουμπολογούν και παραμιλούν για «δημοκρατίες» ( εννοούν δηλαδή την δεσποτική έμμεση αντιπροσώπευση) μη έχοντας αυτιά να ακούσουν τα επερχόμενα γεγονότα ή μάτια να ρίξουν μια ματιά στον απέραντο κόσμο των εθνών που απλώνεται από την Μεσόγειο μέχρι την Κίνα καλύπτοντας βασικά όλη την Ευρασία».
Το ζήτημα αυτό δεν είναι άσχετο με τον επιστημονικό ακταρμά του πολιτικού στοχασμού που συντομογραφικά προσπάθησα να εξηγήσω στις καταχωρήσεις περί μεταμοντερνισμού-εθνομηδενισμού σε αυτή την σελίδα. Στο Κοσμοθεωρία των Εθνών προσπάθησα να περιγράψω το ιστορικό πλαίσιο και τα βαθύτερα αίτια τόσο της στράτευσης του πολιτικού στοχασμού τα Νέα Χρόνια όσο και την ελλειμματική οντολογική συνάφεια. Τα ελλείμματα καλύπτονται με αρλουμπολογικές δεξιότητες, εξεζητημένους σπουδαιοφανείς όρους κενούς περιεχομένου, προπαγανδιστικά «περιοδικά αξιολογητών» ομοϊδεατών ή απλά «περιοδικά αξιολογητών» μεγάλης ασημαντότητας, με αλληλουποστηρικτικές «ετεροαναφορές» και τα λοιπά και τα λοιπά.
Μεγάλο και συναφές ζήτημα είναι η προπαγάνδα των θαμώνων του ελιτίστικου συστήματος της έμμεσης αντιπροσώπευσης που αυτοονομάζονται «δημοκρατίες» και που δήθεν «δεν πολεμούν» ή πιο ύπουλα (αλλά επιστημονικά παντελώς αναιρεμένο) «δεν πολεμούν αλλήλους». Παραθέτω αμέσως μετά κείμενο «αμερικανού συντηρητικού» δημοσιευμένο στο The American Conservative. Αυτή η παράθεση ενός πασίδηλα οξυδερκούς αναλυτή που δεν ενδιαφέρεται για προπαγάνδα αλλά για περιγραφή της πραγματικότητας ενέχει την εξής τετραπλή σημασία:
Πρώτον, δείχνει αυτό που συχνά τονίζω σε βιβλία και άρθρα μου, ότι δηλαδή ο κόσμος των εθνών δεν είναι, πλέον, και τόσο εύκολος κόσμος για ηγεμόνες και επίδοξους ηγεμόνες. Η εθνική ανεξαρτησία ως κοσμοθεωρία των εθνών είναι πλέον μέσα στο πολιτικό DNA των ανεξαρτήτων κρατών οι πολίτες των οποίων αφήνοντας πίσω την αποικιακή και νεοηγεμονική-νεοαποικιακή εποχή συγκροτούν σφριγηλές ανθρωπολογικές δομές που πετάνε έξω κλωτσοπατσηδόν τους εισβολείς.
Δεύτερον, ότι η ονοματολογία της ιδεολογικής εποχής όπως «δεξιοί», «αριστεροί», «κεντρώοι», «συντηρητικοί», «φασιστές», κτλ, δεν ισχύει ολοένα και περισσότερο. Εδώ που τα λέμε ποτέ δεν ίσχυε και ήταν στάχτη στα μάτια των αφελών που συμπλέχθηκαν στην ιδεολογική δήθεν ηγεμονομαχία του 20ού αιώνα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγγραφέα να μιλά ρεαλιστικά αλλά μετριαστικά για την χρήση της ισχύος, να αντικρούει τις ηγεμονικές συμπεριφορές ή αυτό που ο Morgenthau εύστοχα χαρακτήρισε διεθνιστικοεθνικισμός ή διεθνιστικοσοβινισμός και εμμέσως πλην σαφώς να αφήνει να εννοηθεί ότι αφενός η ισχύς στην εξωτερική πολιτική είναι ένα αμυντικό μέσο και ότι άλλος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των διεθνών προβλημάτων.
Τρίτον, υποδηλώνει αυτό που πολλοί άλλοι ανέλυαν επί δεκαετίες –καταχωνιασμένες αναλύσεις, όμως, μέσα σε βουνά προπαγανδιστικών σκουπιδιών– για την σχέση «δημοκρατίας» και πολέμου. Βέβαια, μεταξύ των προπαγανδιστών του μαρξισμού και του φιλελευθερισμού που συνέδεαν προπαγανδιστικά το εσωτερικό καθεστώς με τον πόλεμο και των επιστημόνων που ανέλυαν τα πραγματικά αίτια πολέμου δεν υπάρχει κάποια επιστημονική σύγκριση. Δείχνει όμως τις βαθμίδες της αρλουμπολογικής διείσδυσης στην λεγόμενη διεθνολογική σκέψη. Δείχνει επίσης και τους επιστημονικούς προσανατολισμούς αν η κοινωνία δεσμεύει σπάνιους πόρους σε αυτή την υπόθεση, ιδιαίτερα σε μικρά και περιφερειακά κράτη για τα οποία είναι πολύ τραγικά να πληρώνει κάποιους για να κάνουν επιστημονικά μεταμφιεσμένη προπαγάνδα στα ίδια τα βλαστάρια που εισέρχονται στα πανεπιστήμια για να μορφωθούν.
Τέταρτον, επαληθεύει το γεγονός ότι οι παρελθούσες ιδεολογικές ονοματολογίες είναι πλέον μια πολύ ύπουλη υπόθεση που με πολύ εξεζητημένο τρόπο συμπυκνώνεται μέσα στα μεταμοντέρνα θεωρήματα και ιδεολογήματα που πολλοί πλέον συνειδητά ή ανεπίγνωστα υπηρετούν.
Παραθέτω λοιπόν το άρθρο στα αγγλικά για να το καταλάβουν μέσα από αυτή την ανάλυση που γράφτηκε με καθαρό μυαλό όσοι ακόμη χάνουν το χρόνο τους με την … «δημοκρατική ειρήνη». Για να δούνε όπως λέει και ο τίτλος ότι το πρόβλημα δεν είναι το κατά πόσο πολεμούν οι «δημοκρατίες» αλλά το κατά πόσο μπορούν να … σταματήσουν τους πολέμους που αρχίζουν.

America has an impressive record of starting wars but a dismal one of ending them well.

By Andrew J. Bacevich

http://www.amconmag.com/article/2010/feb/01/00006/

President Obama’s decision to escalate U.S. military involvement in Afghanistan earned him at most two muted cheers from Washington’s warrior-pundits. Sure, the president had acceded to Gen. Stanley McChrystal’s request for more troops. Already in its ninth year, Operation Enduring Freedom was therefore guaranteed to endure for years to come. The Long War begun on George W. Bush’s watch with expectations of transforming the Greater Middle East gained a new lease on life, its purpose reduced to the generic one of “keeping America safe.”

Yet the Long War’s most ardent supporters found fault with Obama’s words and demeanor. The president had failed to convey the requisite enthusiasm for sending young Americans to fight and die on the far side of the world while simultaneously increasing by several hundred billion dollars the debt imposed on future generations here at home. “Has there ever been a call to arms more dispiriting, a trumpet more uncertain?” asked a querulous Charles Krauthammer. Obama ought to have demonstrated some of the old “bring ’em on” spirit that served the previous administration so well. “We cannot prevail without a commander in chief committed to success,” wrote Krauthammer.

Other observers made it clear that merely prevailing was nowhere near good enough. They took Obama to task for failing to use the V-word. Where was the explicit call for victory? “‘Win’ is a word that Obama avoided,” noted Max Boot with disapproval. The president “spoke of wanting to ‘end this war successfully’ but said nothing of winning the war.” Fred Barnes of the Weekly Standard read off the same talking points. “The personal commitment of the president to pursue the war against the Taliban and al Qaeda until they are defeated was not there,” he lamented. “…To have rallied the country and the world, Obama needed to indicate he would lead a fight to win in Afghanistan, with the help of allies if possible, but with the armed forces of the U.S. alone if necessary. He didn’t say anything like that. He didn’t come close.”

Oddly enough, the military leaders to whom Krauthammer, Boot, and Barnes all insist that Obama should defer also eschew the V-word. McChrystal and McChrystal’s boss, Gen. David Petraeus, have repeatedly said that military power alone won’t solve the problems facing a country such as Afghanistan. Indeed, the counterinsurgency doctrine that Petraeus revived and that McChrystal is keen to apply in Afghanistan in effect concedes that violence alone is incapable of producing decisive and politically useful outcomes. Expend as much ammunition as you want: what today’s military calls “kinetic” methods won’t get you where you want to go. Acknowledging that battle doesn’t work, counterinsurgency advocates call for winning (or bribing) hearts and minds instead. And they’ll happily settle for outcomes—take a look at Iraq, for example—that bear scant resemblance to victory as traditionally defined.

That the post-Cold War United States military, reputedly the strongest and most capable armed force in modern history, has not only conceded its inability to achieve decision but has in effect abandoned victory as its raison d’être qualifies as a remarkable development.

Since 1945, the United States military has devoted itself to the proposition that, Hiroshima notwithstanding, war still works—that, despite the advent of nuclear weapons, organized violence directed by a professional military elite remains politically purposeful. From the time U.S. forces entered Korea in 1950 to the time they entered Iraq in 2003, the officer corps attempted repeatedly to demonstrate the validity of this hypothesis.

The results have been disappointing. Where U.S. forces have satisfied Max Boot’s criteria for winning, the enemy has tended to be, shall we say, less than ten feet tall. Three times in the last 60 years, U.S. forces have achieved an approximation of unambiguous victory—operational success translating more or less directly into political success. The first such episode, long since forgotten, occurred in 1965 when Lyndon Johnson intervened in the Dominican Republic. The second occurred in 1983, when American troops, making short work of a battalion of Cuban construction workers, liberated Granada. The third occurred in 1989 when G.I.’s stormed the former American protectorate of Panama, toppling the government of long-time CIA asset Manuel Noriega.

Apart from those three marks in the win column, U.S. military performance has been at best mixed. The issue here is not one of sacrifice and valor—there’s been plenty of that—but of outcomes.

A seesawing contest for the Korean peninsula ended in a painfully expensive draw. Kennedy’s Bay of Pigs managed only to pave the way for the Cuban Missile Crisis. Vietnam produced stupendous catastrophe. Jimmy Carter’s expedition to free American hostages held in Iran not only failed but also torpedoed his hopes of winning a second term. Ronald Reagan’s 1983 intervention in Beirut wasted the lives of 241 soldiers, sailors, and Marines for reasons that still defy explanation. Reagan also went after Muammar Qaddafi, sending bombers to pound Tripoli; the Libyan dictator responded by blowing up Pan Am flight 103 over Lockerbie, Scotland—and survived to tell the tale. In 1991, George H.W. Bush portrayed Operation Desert Storm as a great victory sure to provide the basis for a New World Order; in fact the first Gulf War succeeded chiefly in drawing the United States more deeply into the vortex of the Middle East—it settled nothing. With his pronounced pr opensity for flinging about cruise missiles and precision-guided bombs, Bill Clinton gave us Mogadishu, Haiti, Bosnia, and Kosovo —frenetic activity with little to show in return. As for Bush and his wars in Afghanistan and Iraq, the less said the better.

What are we to make of this record? For Krauthammer, Boot, and Barnes, the lessons are clear: dial up the rhetoric, increase military spending, send in more troops, and give the generals a free hand. The important thing, writes William Kristol in his own assessment of Obama’s Afghanistan decision, is to have a commander in chief who embraces “the use of military force as a key instrument of national power.” If we just keep trying, one of these times things will surely turn out all right.

An alternative reading of our recent military past might suggest the following:

first, that the political utility of force—the range of political problems where force possesses real relevance—is actually quite narrow;

second, that definitive victory of the sort that yields a formal surrender ceremony at Appomattox or on the deck of an American warship tends to be a rarity;

third, that ambiguous outcomes are much more probable, with those achieved at a cost far greater than even the most conscientious war planner is likely to anticipate; and

fourth, that the prudent statesman therefore turns to force only as a last resort and only when the most vital national interests are at stake. Contra Kristol, force is an “instrument” in the same sense that a slot machine or a roulette wheel qualifies as an instrument.

To consider the long bloody chronicle of modern history, big wars and small ones alike, is to affirm the validity of these conclusions. Bellicose ideologues will pretend otherwise. Such are the vagaries of American politics that within the Beltway the views expressed by these ideologues—few of whom have experienced war—will continue to be treated as worthy of consideration. One sees the hand of God at work: the Lord obviously has an acute appreciation for irony.

In the long run, however, the nattering of Kristol and his confrères is unlikely to matter much. Far more important will be the conclusions about war and its utility reached by those veterans of Iraq and Afghanistan who will eventually succeed Petraeus and McChrystal on the uppermost rung of the American military profession.

The impetus for weaning Americans away from their infatuation with war, if it comes at all, will come from within the officer corps. It certainly won’t come from within the political establishment, the Republican Party gripped by militaristic fantasies and Democrats too fearful of being tagged as weak on national security to exercise independent judgment. Were there any lingering doubt on that score, Barack Obama, the self-described agent of change, removed it once and for all: by upping the ante in Afghanistan he has put his personal imprimatur on the Long War.

Yet this generation of soldiers has learned what force can and cannot accomplish. Its members understand the folly of imagining that war provides a neat and tidy solution to vexing problems. They are unlikely to confuse Churchillian calls to arms with competence or common sense.

What conclusions will they draw from their extensive and at times painful experience with war? Will they affirm this country’s drift toward perpetual conflict, as those eagerly promoting counterinsurgency as the new American way of war apparently intend? Or will the officer corps reject that prospect and return to the tradition once represented by men like George C. Marshall, Dwight D. Eisenhower, and Matthew B. Ridgway?

As our weary soldiers trek from Iraq back once more to Afghanistan, this figures prominently among the issues to be decided there.
__________________________________________

Andrew J. Bacevich is professor of history and international relations at Boston University. His new book Washington Rules: America’s Path to Permanent War is due out in the spring.

The American Conservative welcomes letters to the editor.

Αρέσει σε %d bloggers: