διαδίκτυο

Διαδικτυακά μέσα, επικοινωνία και δημοκρατία

Tο διαδίκτυο, θα μπορούσε να αποτελέσει, τηρουμένων κάποιων προϋποθέσεων, το σημαντικότερο σύγχρονο μέσο δημοκρατικής συγκρότησης των σύγχρονων κοινωνιών*. Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιεύτηκαν δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για το διαδίκτυο. Του Αθανάσιου Γκότοβου και του Παύλου Τσίμα. Ενώ ο ρόλος του διαδικτύου είναι αναμφίβολα ένα… Read More ›

Π. Ήφαιστος – P. Ifestos, Διαδίκτυο, επικοινωνία, τεχνολογία, πολιτική, διεθνής πολιτική

Σε άλλη περίπτωση έχουμε εκθέσει τις θέσεις μας για το διαδίκτυο. Κυρίως ότι όπως και κάθε τεχνολογικό μέσο υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο. Υπό αυτό το πρίσμα το διαδίκτυο: αποτελεί πλέον πολύτιμο μέσο ακαριαίας πλανητικής επικοινωνίας, υπό προϋποθέσεις,… Read More ›