παραγάδι

Αλιευτική νομοθεσία- Μνημόνια είχαμε το παραδοσιακό παραγάδι μας (γιατί) διασώθηκε;

Περιεχόμενα: 3.6.2006. Αλιευτική νομοθεσία και ΕΕ, επιστολή στον Επίτροπο Joe Borg – 29.8.2006. Απάντηση επιτροπής στην επιστολή στον Επίτροπο Joe Borg – 30.8.2006. Ανταπάντηση Π. Ήφαιστου στην επιστολή της Επιτροπής [Δημοσιευμένη στο περιοδικό FISH Ιουλίου 2006]     Προς Επίτροπο Joe Borg Εκτελεστική Επιτροπή, ΕΕ (Κοινοποίηση Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ελλάδα… Read More ›