Π. Ήφαιστος, Δημοτικές εκλογές. Υποψήφιος Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βάρης – Συνδυασμός «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Πόλη για να ζεις – Γρηγόρης Κωνσταντέλλος»

 ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των Πολιτών και των Δημοτών στα κρατικά και τοπικά δρώμενα είναι προϋπόθεση δημοκρατικού προσανατολισμού μιας Πολιτείας. Το υποδηλώνουν οι αλληλένδετες κλασικές και διαχρονικές έννοιες Πολιτεία-Πολιτική-Πολίτης, Δήμος-Δημοκρατία-Δημότης.

Σύμφωνα με τις διαχρονικές πολιτικές παραδόσεις της Ελληνικότητας ο αυτεξούσιος πολίτης αξιώνει να είναι εντολέας της εντολοδόχου και ανακλητής πολιτικής εξουσίας. Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι η πεμπτουσία του Κοινωνικού και Πολιτικού γεγονότος και του προσανατολισμού του κοινωνικοπολιτικού συστήματος προς την πολιτική ελευθερία. Στην κλασική εποχή η συμμετοχή στα κοινά ενθαρρυνόταν με πολλούς τρόπους. Το αντίθετο εθεωρείτο ιδιωτεία. Είναι προς το συμφέρον όλων ως Δημότες και  ως Πολίτες να συμμετέχουμε και να ενδιαφερόμαστε για το κοινό συμφέρον και τον τρόπο που ορίζεται.   

Υποβάλλοντας υποψηφιότητα για Δημοτικός Σύμβουλος τόνισα ότι χωρίς να υποτιμάται ο ρόλος και η συνεισφορά των υπόλοιπων συνδυασμών και των δημοτικών τους συμβούλων, ο συνδυασμός «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Πόλη για να ζεις» του οποίου ηγείται Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο και αξίζει να ανανεωθεί η εντολή για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί.

Τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο τον γνώρισα πριν 5 χρόνια. Η εξαιρετική άποψη που διαμόρφωσα τότε επιβεβαιώθηκε πλήρως: Είναι δεσμευμένος να αναβαθμίσει την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ευαίσθητος για το περιβάλλον και την φυσική και πολιτισμική μας κληρονομιά και είναι συνεπής στην τήρηση των προγραμματικών δεσμεύσεων του συνδυασμού του οποίου ηγείται. Η ευαισθησία του για το φυσικό περιβάλλον στις βεβαρυμμένες αστικές ζώνες της Αττικής είναι εντυπωσιακή και πρωτοποριακή. Το καταμαρτυρούν οι θέσεις του, για παράδειγμα όσον αφορά τη Νήσο Φλέβα και την Φασκομηλιά.

Συνηγορώ λοιπόν με το πρόγραμμα του συνδυασμού «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Πόλη για να ζεις» και εμπράγματα συμμετέχω ως υποψήφιος.

Υπόσχομαι ως Δημότης, ως υποψήφιος και εάν εκλεγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος, να συνεισφέρω κατά το δυνατό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.

ΒΙΩΣΙΜΗ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Νήσος Φλέβα, η Φασκομηλιά και όλη παράκτια ζώνη είναι τα διαμάντια του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής. Κάλλιστα μπορούν να καταστούν ο πυρήνας βιώσιμης-αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών του Δήμου ΒΒΒ αλλά και όλης της Αττικής. Υπενθυμίζω ότι πριν τέσσερα χρόνια συμμετείχα ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον ίδιο Συνδυασμό. Τότε, με έπεισαν οι αναφορές στο πρόγραμμά του συνδυασμού για την Νήσο Φλέβα και για την φύτευση καρποφόρων δέντρων στους δημόσιους χώρους που θα είναι στην διάθεση όλων των Δημοτών αλλά και όλων των επισκεπτών.

Δεν θα επεκταθώ στο έργο του Δήμου επί Δημαρχίας Γρηγόρη Κωσταντέλλου γιατί εύκολα κανείς μπορεί να το δει στις αναρτήσεις του Συνδυασμού «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Πόλη για να ζεις». Στέκομαι στο ζήτημα της Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι θέσεις του Γρηγόρη Κωνσταντέλου είναι, οφείλω να πω,  όχι μόνο αξιέπαινες αλλά και πρωτοποριακές.

Στην εποχή της μαζικής παραγωγής, της μαζικής κατανάλωσης και της αστικοποίησης το ζήτημα της ανάπτυξης μιας χώρας τίθεται με πολύ διαφορετικό τρόπο απ’ ότι τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα. Τυγχάνει να έχω ερευνήσει και γράψει για τα ζητήματα αυτά.

Η αειφόρος ανάπτυξη έχει συγκεκριμένους άξονες που συνδέουν αρμονικά τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την φυσική και πολιτισμική κληρονομιά και την βιώσιμη ανάπτυξη. Όσον με αφορά, τα τελευταία χρόνια με παρεμβάσεις έγινε προσπάθεια να συζητηθούν δημόσια ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών που ανήκουν στον Δήμο ΒΒΒ. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τόσο το Σύνταγμα της Ελλάδας και της διεθνείς Συνθήκες που υπέγραψε όσο και περιβαλλοντολογικές προσεγγίσεις που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Η θέση που έχει αναπτυχθεί σε πολλές παρεμβάσεις (βλ. μερικές στο τέλος) είναι ότι οι περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου ΒΒΒ είναι τα τελευταία προπύργια της φύσης στα Αττικά πεδία. Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και των πνευμόνων της φύσης εντός ενός ολοφάνερα βεβαρυμμένου Αστικού περιβάλλοντος είναι προς το συμφέρον όλων.

Είναι επιπλέον υποχρέωση που απορρέει από τις πρόνοιες του Ελληνικού Συντάγματος και από τις Διεθνείς Συνθήκες για την βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη που υπέγραψε η Ελλάδα. Μια τέτοια αναπτυξιακή λογική αφορά ζωτικά όλους τους κατοίκους της Αττικής (πάνω από πέντε εκατομμύρια συν πολύ περισσότεροι επισκέπτες). Ασφαλώς και τους Δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Προσεγγίσεις και αποφάσεις που σέβονται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στην Νήσο Φλέβα και στην Φασκομηλιά θα καταστήσουν την περιοχή του Δήμου ΒΒΒ πολύ ελκυστική για αναρίθμητους επισκέπτες συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα δεν θα επιβαρυνθεί το οικοσύστημα και ο τρόπος ζωής.

Το συμφέρον των πολιτών και του κράτους, λοιπόν, είναι η βιώσιμη-αειφόρος ανάπτυξη και όχι λογικές που δεν συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη της Αττικής ενώ ταυτόχρονα είναι παντελώς ακατάλληλες για πεδία που είναι ήδη βεβαρημένα λόγω της ταχύρρυθμης αστικοποίησης των τελευταίων δεκαετιών.

Τα τελευταία προπύργια της φύσης και του περιβάλλοντος ανήκουν στην κοινωνία και δεν προσφέρονται για υψηλά καζίνα ή όπως ακούστηκε για σπίτια πλούσιων Αράβων. Αντίθετα, εάν αποτελέσουν πόλο έλξης αναρίθμητων επισκεπτών χωρίς να θιγεί το περιβάλλον τα αναπτυξιακά αποτελέσματα θα είναι πολλαπλάσια ενώ η περιβαλλοντολογική και φυσική κληρονομιά στα πεδία της φύσης της Αττικής θα διαφυλαχθούν για τις μελλοντικές γενιές.

Όπως όλοι ξέρουμε ή πρέπει να ξέρουμε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες ή άλλες ογκώδεις εγκαταστάσεις εγκαθίστανται σε ειδικές περιοχές ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν τα Αστικά κέντρα και το περιβάλλον. Κανόνας είναι τα τελευταία προπύργια της φύσης στις αστικοποιημένες περιοχές να διαφυλάσσονται και να αποτελούν πόλους ανάπτυξης προς όφελος όλης της κοινωνίας και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της φυσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Αυτές οι βιώσιμες αναπτυξιακές λογικές, τονίζεται, υπερισχύουν πλέον σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Επιπλέον, όπως ήδη υπογραμμίστηκε, Συνταγματικές πρόνοιες και δεσμεύσεις της Ελλάδας που απορρέουν από διεθνείς Συνθήκες που υπέγραψε επιτάσσουν διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.

Η ενθάρρυνση της βιώσιμης-αειφόρου ανάπτυξης είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του μέλλοντος όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλα τα κράτη. Ιδιαίτερα στα κράτη που διένυσαν τα στάδια της μαζικής παραγωγής και της αστικοποίησης έχει από καιρό συνειδητοποιηθεί –και αυτό αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις και σε διεθνείς Συνθήκες– ότι αναβαθμισμένη ζωή σημαίνει διαφύλαξη της φυσικής, πολιτισμικής και περιβαλλοντολογικής κληρονομιάς. Επίσης, με ανάπτυξη με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες αιχμής και βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΡΑΤΟΣ

Η υποβολή υποψηφιότητας στις Δημοτικές εκλογές απορρέει από ένα ακόμη λόγο. Ο υποφαινόμενος έχει ενασχοληθεί ερευνητικά και συγγραφικά με την θέση των Κοινών και των Πόλεων στην διαχρονία της Ελληνικότητας.

Η αυτοδιοίκηση των τοπικών κοινωνιών είναι μακραίωνη πολιτική παράδοση του Ελληνικού έθνους, αναβαθμίζει την δημοκρατία και ενδυναμώνει εμπράγματα και ουσιαστικά το σύγχρονο Ελληνικό κράτος.

Πιο συγκεκριμένα, στην διαχρονική διαδρομή των Ελλήνων και ιδιαίτερα επί μια χιλιετία εντός της Βυζαντινής Οικουμένης τα μέλη του Ελληνικού έθνους οργανώνονταν δημοκρατικά μέσα στις αυτεξούσιες Πόλεις και στα Κοινά. Εν πολλοίς η τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίστηκε ακόμη και εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η τοπική αυτό-θέσπιση και αυτοδιοίκηση είναι κύριο γνώρισμα της Ελληνικής διαχρονίας. Επειδή για το θέμα αυτό έχουν γραφτεί πολλά, συντομεύω λέγοντας ότι ενώ στον σύγχρονο κόσμο είναι αναγκαίο μια κοινωνία να διαθέτει ισχυρό και καλά οργανωμένο κράτος, μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση είναι εφικτή, αναγκαία και σε αρμονία με τις Ελληνικές πολιτικές παραδόσεις: Η αυτοδιοίκηση των Δήμων δεν ακυρώνει αλλά ενισχύει το σύγχρονο Ελληνικό κράτος και την δημοκρατική συγκρότησή του.  

Υπενθυμίζεται ότι αυτό αξίωσαν με τα ψηφίσματα των Εθνοσυνελεύσεων οι Επαναστάτες την δεκαετία του 1820. Οι εν μέσω πολλών δυσκολιών οι προσπάθειες του Ιωάννη Καποδίστρια μετά το 1828 για να το επιτύχει μια κρατική δομή προσαρμοσμένη στις Ελληνικές πολιτικές παραδόσεις της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας τερματίστηκαν με την δολοφονία του. Διόλου τυχαία ο πρώτος νόμος των Βαυαρών ήταν η κατάργηση της αυτεξούσιας πολιτικής οργάνωσης των Πόλεων και των Κοινών.

Θέση μας λοιπόν είναι ότι δύο αιώνες μετά την δολοφονία του Καποδίστρια και παρά τις συγκαιρινές δυσκολίες του Ελληνικού κράτους, η δημοκρατική ανασυγκρότησή του και η ανάπτυξή του θα εκπληρωθούν με την σταδιακή ανάπτυξη μιας αρμονικής και λειτουργικά αποτελεσματικής σχέσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους.

Για να το πούμε διαφορετικά, ενώ σχεδόν όλοι παραδέχονται ότι το Ελληνικό κράτος και η Ελληνική κοινωνία διανύει μια πολύ δύσκολη φάση, η ανασυγκρότησή του και ο εκσυγχρονισμός του σύμφωνα με τις Ελληνικές πολιτικές παραδόσεις της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας ενισχύονται από την ανάπτυξη του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συμβατά και σε αρμονία με τις μακραίωνες πολιτικές παραδόσεις του Ελληνικού έθνους η ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης συντείνει σε μεγαλύτερη δημοκρατία και σε υψηλότερες βαθμίδες πολιτικής δραστηριοποίησης των πολιτών με τρόπο που ενισχύονται οι κοινωνικοί δεσμοί και η κοινωνική συνοχή. Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης αξίζει να ενισχύσουμε μια τέτοια τάση. 

 Υστερόγραφο

Μερικές σύντομες αναρτήσεις

Ελληνική διαχρονία 

 • «ΟΙ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» http://wp.me/p3OlPy-1FGhttp://wp.me/p3OqMa-1oL
 • Ο Ιωάννης Καποδίστριας και οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τις Μεγάλες Δυνάμεις: Σχέσεις ισχυρών και λιγότερο ισχυρών κρατών στο σύγχρονο διεθνές σύστημα http://wp.me/p3OqMa-1p5
 • Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο Καποδίστριας, η δολοφονία του και οι προεκτάσεις μέχρι και σήμερα (Ημερίδα, βίντεο 03:18:00). Α. Κοκορίκος, Γ. Κοντογιώργης, Γ. Καραμπελιάς, Π. Ήφαιστος, Ναταλία Καποδίστρια https://wp.me/p3OlPy-284
 • 1821 και σήμερα: Η Ελληνική Επανάσταση και η αξίωση για δημοκρατικό προσανατολισμό και Εθνική Ανεξαρτησία. https://wp.me/p3OlPy-1QD
 • https://www.facebook.com/p.ifestos/posts/1579474312148112
 • Ελληνικότητα, Δημοκρατία, Ελευθερία, Εθνική Ανεξαρτησία. https://wp.me/p3OlPy-299
 • Δημοκρατία, Ελευθερία, Εθνική Ανεξαρτησία, Ελληνικότητα, Εθνοσυνέλευση, όχι ανυπόστατες ιδεολογίες και ιδεολογήματα. «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;» ΠΟΤΕ ΕΜΦΥΛΙΟΣ! https://wp.me/p3OqMa-1uU

ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ

 • ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ – ΒΒΒ – ΝΗΣΟΣ ΦΛΕΒΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  Πολλές και ανθισμένες φασκομηλιές στην Φασκομηλιά από Βουλιαγμένη μεριά. https://www.facebook.com/Ifestos.DimotisBBB/posts/1404654389675934?__tn__=K-R
 • Νήσος Φλέβα διαμάντι φυσικού περιβάλλοντος στην αυλή 5 εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής: ΟΧΙ στην εκποίηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προς Υπουργό Άμυνας κ Πάνο Καμμένο – Ανοικτή επιστολή Θέμα. Τι θέλει η τοπική κοινωνία και οι Δημότες: «Η νήσος Φλέβα στα ανοικτά του Δήμου μας έκτασης 1500 στρεμμάτων είναι ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους και νησιώτικους βιοτόπους στην Ελλάδα, ένα διαμάντι φυσικού περιβάλλοντος στην αυλή μας, http://wp.me/p3OqMa-14O
 • «ΑΥΓΑ ΓΛΑΡΩΝ» ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η φυσική χλωρίδα και πανίδα της Ελλάδας, η τιμή και η αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών, η ελευθερία τους και η Αειφόρος ανάπτυξη VERSUS «επενδυτές» Εμίρηδες, αγοραστές της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας η οποία εκποιείται ταχύρρυθμα, οι τοκογλύφοι και τα καζίνα κλοπής εισοδημάτων. ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ. https://wp.me/p3OqMa-1sl
 • ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ VERSUS ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: «Η πατρίδα και η φυσική και πολιτισμική κληρονομιά είναι συμβόλαιο των προγόνων με τους ζώντες και τους απογόνους όχι αντικείμενο παζαριών με Εμίρηδες ή οποιονδήποτε άλλο» http://wp.me/p3OqMa-1lI
 • Εκποίηση νήσων, βραχονησίδων και ιερών και οσίων http://wp.me/P3OqMa-Q3 [οι φωτογραφίες είναι από την νήσο Φλέβα, απέναντι από την Βουλιαγμένη, έκτασης 1500 στρεμμάτων] http://wp.me/P3OqMa-Q3
 • ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ http://wp.me/p3OqMa-1dN
 • Νήσος Φλέβα: στην παρούσα
  φάση η εκποίησή της συμβολίζει την πολιτική εξόντωση των νεοελλήνων, την εκμηδένιση της δημοκρατίας και τον βιασμό της φυσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς http://wp.me/p3OqMa-1bl

 

Π. Ήφαιστος – P. Ifestos

www.ifestos.edu.grinfo@ifestos.edu.gr  www.ifestosedu.grinfo@ifestosedu.gr

Twitter https://twitter.com/ifestosedu

Linkedin https://www.linkedin.com/in/panayiotis-ifestos-0b9382131/

Instagram https://www.instagram.com/p.ifestos/

Στρατηγική Θεωρία–Κρατική Θεωρία https://www.facebook.com/groups/StrategyStateTheory/

Προσωπική σελίδα https://www.facebook.com/p.ifestos

Προσωπικό προφίλ https://www.facebook.com/panayiotis.ifestos

Πολιτισμός, Περιβάλλον, Φύση, Ψάρεμα https://www.facebook.com/Ifestos.DimotisBBB

Διεθνής πολιτική 21ος  αιώνας https://www.facebook.com/groups/InternationalPolitics21century/

ΗΠΑ: Ιστορία, Διπλωματία, Στρατηγική https://www.facebook.com/groups/USAHistDiplStrat/

Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος: Ανισόρροπο τρίγωνο https://www.facebook.com/groups/GreeceTurkeyCyprusImbalance/

Διαχρονική Ελληνικότητα https://www.facebook.com/groups/Ellinikotita/

Φιλοπατρία, Δημοκρατία, Ελευθερία https://www.facebook.com/groups/philopatria/

Άνθρωπος, Κράτος, Κόσμος–Πολιτικός Στοχασμός https://www.facebook.com/groups/Ifestos.political.thought/

Κονδύλης Παναγιώτης https://www.facebook.com/groups/Kondylis.Panagiotis/

Θολό βασίλειο της ΕΕ https://www.facebook.com/groups/TholoVasileioEU/

Θουκυδίδης–Πολιτικός Στοχασμός https://www.facebook.com/groups/thucydides.politikos.stoxasmos/

Μέγας Αλέξανδρος–Ιδιοφυής Στρατηγός και Στρατηλάτης https://www.facebook.com/groups/M.Alexandros/

Εκλεκτά βιβλία που αξίζουν να διαβαστούν https://www.facebook.com/groups/eklektavivlia/

Ειρηνική πολιτική επανάσταση https://www.facebook.com/groups/PolitPeacefulRevolution/

«Κοσμοθεωρία των Εθνών» https://www.facebook.com/kosmothewria.ifestos

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, κείμενο

Δήμος ΒΒΒ – Μερικές φωτογραφίες των νησιών και της παράκτιας ζώνης

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, κείμενοΚατηγορίες:Βουλιαγμένης, Δημοτικές εκλογές, Ελληνικός πολιτισμός, Πόλη για να ζεις – Γρηγόρης Κωνσταντέλλος», εκλογές

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: